Zon beschermt mogelijk tegen borstkanker .

Volgens een studie van de American Cancer Society (ACS) zou de zon het risico op borstkanker kunnen verminderen doordat onder invloed van zonlicht vitamine D wordt aangemaakt. Omgekeerd zou een vetrijke voeding het risico op borstkanker doen toenemen. Welke voedingsproducten een negatieve invloed hebben, is echter niet duidelijk. De studie vergeleek gegevens over de voedingsgewoonten in verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika, AziŽ en Europa. Een voedingspatroon rijk aan dierlijke producten zoals vlees zou het risico op borstkanker verhogen, terwijl een voeding rijk aan groenten, fruit, granen en vis geassocieerd is met een lager risico. In tweede instantie werd ook gekeken naar de blootstelling aan de zon op basis van het aantal uren zon in de verschillende landen. Daaruit bleek dat het risico op borstkanker stijgt naarmate men meer naar het noorden gaat. De onderzoekers denken dat dit zou kunnen te maken hebben met de gunstige invloed van zonlicht op de aanmaak van vitamine D. De onderzoekers wijzen er echter op, enerzijds, dat overmatige blootstelling aan zon aan de basis kan liggen van huidkankers, en, anderzijds, dat ook diverse voedingsmiddelen zoals vis en aangerijkte margarines vitamine D bevatten. Zo stelden ze bv. vast dat het vitamine D-gehalte in het bloed in de winter in noordelijke landen hoger ligt dan in zuidelijke landen vanwege de hogere visconsumptie.
Bron: Cancer 2002, p. 272-281.

 

 

    Printen