Home / Nieuws / ...

 

Hersenen en voortplantingsorganen van kinderen lopen grote risico's

Hersenen en voortplantingsorganen van Europese kinderen lopen risico door alledaags gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, als het Europees Parlement de voorgestelde richtlijnen en wetten op het gebied van bestrijdingsmiddelen, speelgoed en cosmetica niet verbeterd.
Professor Philippe Grandjean, adjunctprofessor
Milieu en Gezondheid aan de Universiteit van Harvard en expert op het gebied van gezondheid van kinderen met betrekking tot het milieu, stelde op een conferentie, georganiseerd door WECF in het Europees Parlement, dat kinderen onder geen enkel beding voedsel zouden mogen binnenkrijgen waarin neurotoxische pesticides zijn aangetroffen. “Veel pesticiden zijn speciaal ontwikkeld om het zenuwstelsel van insecten te vernietigen. Helaas lijkt de menselijke biochemie sterk op die van insecten. Dit maakt de ontwikkeling van het menselijk brein gevoelig voor bestrijdingsmiddelen, en in onze kenniseconomie zijn de consequenties ernstig. Dit terwijl wij en de toekomstige generaties moeten kunnen vertrouwen op optimale hersenfuncties. Wanneer er iets misgaat in de ontwikkeling van de hersenen in de kindertijd, zijn ze voorgoed beschadigd. Je krijgt geen tweede kans als het gaat om de aanleg en ontwikkeling van het brein”, aldus professor Grandjean.
WECF organiseerde in het Europees Parlement een bijeenkomst voor deskundigen om de aandacht te vestigen op het verband tussen gezondheidsproblemen van kinderen en het gebruik van chemicaliën in voedsel en consumentenproducten voor dagelijks gebruik. De komende tijd bereiden parlementariërs zich voor op de stemming over een herziening van de pesticidenrichtlijn, de voedselrichtlijn en de speelgoedveiligheidsrichtlijn. Het verbieden van pesticiden is ook een kwestie van ethiek, aldus Grandjean. “Als ik mij tot de medisch ethische commissie zou wenden met het verzoek om met neurotoxische bestrijdingsmiddelen te experimenteren op zwangere vrouwen en kinderen, zouden ze natuurlijk weigeren. Hoe is het mogelijk dat politici wel toestaan dat we dat experiment aangaan op de gehele bevolking? We moeten geen risico’s nemen met de hersenen van onze kinderen.”
Testikels zijn ook zeer belangrijk.
Professor Niels Skakkebaek, verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen en gespecialiseerd in de effecten van het milieu op de mannelijke voortplanting, voegde hieraan toe dat “niet alleen de hersenen van belang zijn, maar ook de testikels. Dit is te zien in Denemarken, waar zaadbalkanker met 400% is toegenomen de afgelopen jaren. Politici zouden zeer ongerust moeten zijn; de basis voor zaadbalkanker bij babyjongens wordt in de baarmoeder gelegd. Deze stijging kan alleen worden verklaard door milieuoorzaken.” Dorette Corbey, lid van het Europees parlement antwoordde dat het argument van de agro-industrie is “dat 80% tot 90% van de landbouwproductie verloren zou gaan als neurotoxische stoffen niet langer worden toegestaan in bestrijdingsmiddelen, en dat veel leden van het Parlement bang zijn voor de vooruitzichten die het bedrijfsleven stelt. Daarbij twijfelen ze ook aan de omvang van de schade van de gezondheid van kinderen veroorzaakt door neurotoxische pesticiden.”
Alternatieven bestaan
Sascha Gabizon, directeur van WECF, stelde dat de argumenten van het bedrijfsleven moeilijk te geloven zijn, gezien het feit dat er alternatieven bestaan en dat zelfs de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft verklaard dat biologische landbouw, zonder pesticiden, de wereld net zo goed kan voeden als conventionele landbouw met pesticiden. Professor Grandjean bevestigt dat “we een wereldwijde pandemie zien, dat de kinderbevolking in de wereld wordt getroffen door meer dan 200 neurotoxische stoffen in hun omgeving, waarvan het merendeel pesticiden. Wellicht is bij 1 op de 6 kinderen de ontwikkeling van de hersenen onomkeerbaar beïnvloed, zoals eerder bleek uit een rapport voor het medische tijdschrift de Lancet. Het testen van neurotoxische stoffen is een noodzaak, zowel in bestrijdingsmiddelen als in andere consumentenproducten.”
Bjoern Hansen van de Europese Commissie gaf aan dat de huidige wetgeving inzake chemische stoffen geen testen met neurotoxische stoffen eist, omdat de testmethodes nog niet goed ontwikkeld zijn. Professor Grandjean sprak dit tegen met het argument dat dit niet langer de situatie is, aangezien de OESO een testprotocol heeft ontwikkeld voor neurontoxiciteit tijdens de ontwikkeling en dat er nieuwe laboratoriumtests bestaan op basis van cellen, die niet langer zijn aangewezen op het gebruik van proefdieren en die ook minder duur zijn.
Zwangere vrouwen lopen risico
Sascha Gabizon, internationaal directeur van WECF, voegde hieraan toe dat “het voor ouders onaanvaardbaar is jaren te moeten wachten totdat de Europese Commissie heeft ingestemd testen over de neurontoxiciteit van chemische stoffen te eisen. Alle kinderen die vandaag de dag geboren worden lopen het risico op een verminderde hersenontwikkeling of later in het leven kanker te krijgen, via contaminatie van hun moeders die zich niet bewust zijn dat zij en het kind in haar baarmoeder hieraan worden blootgesteld. Wij willen dat Parlementsleden hun verantwoordelijkheid nemen en nu onze kinderen beschermen, door ervoor te zorgen dat zenuwgiffen en endocrien verstorende stoffen niet zijn toegestaan in voedsel en speelgoed voor kinderen en in onze cosmetica. 
Professor Skakkebaek bevestigt dat “wanneer vrouwen zwanger zijn en ze crèmes en bodylotion opdoen in de morgen, die vaak ftalaten bevatten, deze ftalaten rechtstreeks naar haar bloedbaan gaan met een piek tijdens de lunch en in haar bloed blijven totdat ze de volgende morgen een nieuwe laag crème of lotion smeert.” Op deze manier stellen zwangere vrouwen ongewild hun baby iedere dag bloot aan een chemische stof die in dierproeven de testiculaire ontwikkeling schaadt. Sascha Gabizon toonde een pop die zij voor haar dochter had gekocht, maar die volgens een proef van de Duitse test organisatie Ökotest een ftalaat bevat genaamd Diisononylcyclohexan-1 ,2-dicarboxylat. Deze ftalaat lijkt in chemische structuur op andere hormoonverstorende chemicaliën. “Als ik de professoren goed begrijp kunnen ftalaten al door het aanraken van deze pop mijn bloedbaan binnendringen en een vervorming van de penis veroorzaken als ik zwanger zou zijn van een jongetje?”
Ftalaten in speelgoed
Professor Skakkebaek bevestigde dat door het aanraken van een stuk speelgoed met ftalaten, een aantal van deze ftalaten de bloedbaan van de moeder binnen kunnen dringen via de huid. Hij legde uit: “We kunnen niet bewijzen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen een specifieke chemische stof en zaadbalkanker, maar we hebben wel een heleboel bewijs. Er is bijvoorbeeld een associatie tussen hoge niveaus van ftalaten in de moedermelk en lagere niveaus van testosteron in haar babyjongen. Verder zien we een verband tussen hoge concentraties van broomhoudende vlamvertragers in moedermelk en niet-ingedaalde teelballen wanneer de baby is geboren. We zien hetzelfde verband met pesticiden.” Je hoort mooier te worden van cosmetica, niet dommer.
Met betrekking tot het verbod op chemische stoffen beveelt professor Grandjean de Europese Parlementariërs aan “de E van Endocrien verstorende en de N van neurotoxische aan de CMR van kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxicologische toe te voegen: CMREN. Ze zouden allemaal moeten worden vervangen, in het bijzonder in producten zoals cosmetica, daar zou er geen behoefte moeten zijn aan zenuwgiffen. Je hoort mooier te worden van cosmetica, niet dommer.”
Het verslag. (
November 2008)

Printen

Reageer hier op dit artikel  Mail dit bericht naar een kennis