Home / Nieuws / ...

 

Toenemend wangedrag Farma-international
Misleiding en manipulatie door farmaceutische bedrijven neemt hand over hand toe in ernst en omvang. Bedreiging van wetenschappelijke onderzoekers en criticasters wordt daarbij niet geschuwd. Het dreigt een eentonig verhaal te worden, maar zonder regelmatige signalementen van dit soort excessen zal de samenleving gaan berusten in die blijkbaar onvermijdelijke overheersing. 
Voor de beeldvorming is het nuttig om er op te wijzen dat Nederlandse vestigingen slechts verkoopkantoren zijn en dat het beleid elders wordt uitgedacht en gedicteerd. Als quantité négligeable in dat beleid heeft Nefarma tot landelijke taak om te poetsen aan het imago en uit te leggen waarom geneesmiddelen zo duur moeten zijn. Dag- en weekbladen zijn daarbij van nut. Met ethische ‘Glazen Zaal debatten' probeert Nefarma het imago te verbeteren. Nog steeds menen beleidsmakers en zorguitvoerders daarbij aanwezig te moeten zijn.
Verleden
Nefarma heeft overigens een excuus voor de kwalijke praktijken van ‘farma-international’. Dat luidt als volgt: het speelde zich af in het verleden en we zijn teruggekeerd van dit soort dwalingen. Dat lijkt een goed excuus en inderdaad, het is soms meer dan een halfjaar geleden en die periode blijft vrij constant. Excessen in het verleden worden daarmee gelukkig niet meer ontkend. 
Dat geldt meestal niet voor het hier en nu. Daarvan drie actuele of nog steeds actuele voorbeelden van onacceptabele farmamarketing:
ADHD
Het Geneesmiddelenbulletin houdt deze week het fenomeen ADHD tegen het licht en noemt daarbij de 186.000 gebruikers van amfetamine, waarvan 121.000 jonger dan 20 jaar. De analyse van onderzoek en beleid zijn vernietigend voor het massale voorschrijven daarvan.
Niet ontleend aan het Geneesmiddelenbulletin is de reclame gericht op kinderen, (interview in De Telegraaf, 28 september 2010) die werd gebruikt om deze middelen te introduceren. Bijvoorbeeld het leveren van kant-en-klare spreekbeurten voor kinderen. Citaat: ‘ADHD komt best vaak voor. In iedere klas kunnen wel één of twee kinderen met ADHD zitten. Als je ADHD hebt, dan kan de dokter je helpen. Die geeft je dan een pil zodat je rustig wordt en je je beter kunt concentreren! ‘
Er is na dit artikel in het Geneesmiddelenbulletin weer werk aan de winkel voor het handjevol dappere soldaten van de industrie, de zogenaamde Key Opinion Leaders. Zij zullen wederom alle ruimte krijgen om nog eens uit te leggen dat we vooral moeten doorgaan met het massaal voorschrijven van amfetamines aan onze jeugd.
Zetmeeloplossing
Een ander voorbeeld. Juridische bedreiging van wetenschappers resulteerde recent in het aanpassen van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het speelde in Denemarken en het nieuws bereikte Nederland nog niet, voor zover ik weet. In het artikel Starch Nonsense uit het oktobernummer van Lab Times is de kwestie geopenbaard. In een groot onderzoek kregen achthonderd patiënten met septische shock gerandomiseerd een infuus met zoutoplossing of zetmeeloplossing. Zetmeeloplossing resulteerde in significant meer sterfgevallen, nierfalen en bloedingen. 
Slecht nieuws voor de producent van zetmeeloplossingen, het Duitse farmaceutische bedrijf Fresenius Kabi, die volgens Lab Times door juridische dreiging bewerkstelligde dat het artikel in de New England Journal of Medicine werd aangepast. 
Het voegt weer een casus toe aan de onafzienbare rij van goed gedocumenteerde aantastingen van onderzoeksresultaten en vrijheid van wetenschappelijke uiting.
Antistollingsmiddelen
Hetzelfde Geneesmiddelenbulletin geeft deze week op blz. 132 en 133 een samenvatting van het uitstekende en genuanceerde advies van de Gezondheidsraad over de nieuwe antistollingsmiddelen. Wie de afgelopen maanden de stromannen van de industrie daarop heeft horen reageren en zich geen zand in de ogen heeft laten strooien, weet eigenlijk genoeg. ‘Jaarlijks overlijden minstens zeshonderd trombosepatiënten door de trage besluitvorming bij het ministerie van VWS en het College Voor Zorgverzekeringen over de vergoeding van anticoagulantia’, aldus cardiologische soldaten in de media. 
Langetermijneffecten
Er zijn nog veel andere onfrisse zaken, zoals oneigenlijke druk op de overheid, terugbetalingen aan patiënten die de nieuwe antistollingsmiddelen zelf kochten, bagatelliseren van ernstige langetermijneffecten waaronder een statistisch significant hoger risico op acuut coronair syndroom en verkapte direct marketing door publicaties in damesbladen.
Bron: Artsennet, Blogbericht Hans van der Linde (December 2012)Printen

 

 

Reacties: