Home / Nieuws / ...

 

Allerlei chemische stoffen in verpakte voeding*
Uit een Amerikaanse studie blijkt dat in alle verpakte voeding ftalaten te vinden zijn. Ftalaten worden veelal gebruikt als weekmaker in plastic of om parfums te stabiliseren doch ook in verzorgingsproducten, zeep, cosmetica, drukinkten enz.. Ftalaten worden echter ook gebruikt in de (enteric)coating van medicijnen. Ftalaten zijn lichaamsvreemde chemicaliŽn die in het lichaam het endocriene systeem verstoren door het nabootsen van hormonen. 72 verschillende soorten voeding, zoals pizza, vlees en dranken werden in de supermarkt gekocht en getest. Alle producten bevatten meer of minder ftalaten. Eerdere studies hebben laten zien dat in voeding ook Bisphenol-A en resten van vlamvertragers te vinden zijn.
De volledige studie. (Mei 2013)

Industrial Chemicals Found in Food Samples
Researchers at The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) have discovered phthalates, industrial chemicals, in common foods purchased in the United States. Phthalates can be found in a variety of products and food packaging material, child-care articles and medical devices.
"Although it's not completely understood how phthalates get into our food, packaging may be a contributor to the levels of the toxin in food," said lead investigator Arnold Schecter, M.D., M.P.H., professor of environmental health at The University of Texas School of Public Health Dallas Regional campus, part of UTHealth.
The study is published in the online edition of Environmental Health Perspectives. Schecter believes this is the first study to compile an analysis of phthalates in foods found in the United States. National Institutes of Health researcher Linda Birnbaum, Ph.D., is the senior author on the study publication.
"It's unfortunate that we have these toxic chemicals in our bodies," said Schecter. "However, this is not a cause for alarm because the amount of phthalates found in the food falls below what the Environmental Protection Agency considers safe. But it is cause for concern because these toxins and others previous reported by this group do not belong in our food or our bodies."
Phthalates are synthetic compounds that are used as a plasticizers and in personal care products such a shampoo, soap, perfumes and other common household products. According to Schecter, exposure to phthalates has been reported to be associated with harmful effects including reproductive changes such as damage in sperm, premature breast development in girls and premature birth.
A sample of 72 commonly consumed foods including pizza, meats and beverages from supermarkets in Albany, N.Y., were purchased and tested for the presence of phthalates. Researchers detected some level of phthalate in every food product they sampled, Schecter said.
Schecter believes further research is necessary to fully characterize phthalates in U.S. foods.
The study was funded by the Gustavus and Louise Pfeiffer Research Foundation.
In other studies, Schecter and his colleagues have found bisphenol A (BPA), a chemical produced in large quantities for use primarily in the production of polycarbonate plastics and epoxy resins, and hexabromocyclododecane (HBCD), a widely-used flame retardant, in foods. Polybrominated diphenyl ether (PBDE), another kind of flame retardant, was found in butter and its paper wrapping, which led to butter contamination.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Industrial Chemicals Gevonden in Food Monsters
Onderzoekers aan de Universiteit van Texas Health Science Center in Houston (UTHealth) hebben ontdekt ftalaten, industriŽle chemicaliŽn, in gewone voedingsmiddelen gekocht in de Verenigde Staten. Ftalaten kunnen worden gevonden in een verscheidenheid van producten en levensmiddelen verpakkingsmateriaal, kinderopvang artikelen en medische hulpmiddelen.
"Hoewel het niet helemaal begrepen hoe ftalaten krijgen in onze voeding, kan de verpakking een bijdrage aan de niveaus van het toxine in voedsel te zijn," aldus hoofdonderzoeker Arnold Schecter, MD, MPH, hoogleraar milieu en gezondheid aan de Universiteit van Texas School of Public Gezondheid Dallas Regionale campus, onderdeel van UTHealth.
De studie is gepubliceerd in de online editie van Environmental Health Perspectives. Schecter gelooft dat dit de eerste studie om een analyse van ftalaten in voedingsmiddelen gevonden in de Verenigde Staten samen te stellen. National Institutes of Health onderzoeker Linda Birnbaum, Ph.D., is de senior auteur van de studie publicatie.
"Het is jammer dat we deze giftige chemicaliŽn in ons lichaam," zei Schecter. "Echter, dit is geen reden voor alarm omdat de hoeveelheid ftalaten gevonden in het voedsel onder wat de Environmental Protection Agency veilig beschouwt valt. Maar het is zorgwekkend omdat deze toxines en andere eerdere gerapporteerd door deze groep behoren niet in onze voedsel of ons lichaam. "
Ftalaten synthetische verbindingen die worden gebruikt als weekmakers en persoonlijke verzorgingsproducten zoals een shampoo, zeep, parfums en andere gemeenschappelijke huishoudelijke producten. Volgens Schecter, heeft blootstelling aan ftalaten werden in verband gebracht met schadelijke effecten waaronder reproductieve veranderingen zoals schade in sperma, premature borstontwikkeling bij meisjes en vroeggeboorte.
Een monster van 72 gewoonlijk geconsumeerde voedsel zoals pizza, vlees en dranken uit supermarkten in Albany, NY, werden gekocht en getest op de aanwezigheid van ftalaten. Onderzoekers ontdekt een aantal van ftalaten in elk voedingsmiddel dat ze proefden, zeiden Schecter.
Schecter is verder onderzoek nodig is om ftalaten in Amerikaanse voedingsmiddelen volledig te karakteriseren is.
De studie werd gefinancierd door de Gustaaf en Louise Pfeiffer Research Foundation.
In andere studies Schecter en zijn collega bisphenol A (BPA), een chemische stof die in grote hoeveelheden primair voor gebruik in de productie van polycarbonaat kunststoffen en epoxyharsen, en hexabroomcyclododecaan (HBCD), een veel gebruikte vlamvertragende, in levensmiddelen gevonden . Polybroomdifenylethers (PBDE's), een ander soort brandvertragende, werd gevonden in boter en haar papieren verpakking, wat leidde tot boter besmetting.

Printen

 

 

Reacties: