Home / Nieuws / ...

 

Slaapapneu vergroot de kans op hartstilstand*
Uit een studie onder 10.700 deelnemers die gemiddeld ruim 5 jaar gevolgd werden blijkt dat slaapapneu de kans op een hartstilstand duidelijk kan vergroten. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Zij die wel 20 van deze perioden per uur hebben en zij met de laagste zuurstof saturatie (< 78%) blijken wel 80% meer kans te hebben op een hartstilstand en daarom is het belangrijk voor hen om de slaapapneu te laten behandelen. (Augustus 2013)

 

Sleep apnea increases risk of sudden cardiac death
A recent study in the Journal of the American College of Cardiology found that a person with sleep apnea has a significantly higher risk of sudden cardiac death. Credit: American College of Cardiology
A moderate case of obstructive sleep apnea can significantly increase a person's risk for sudden cardiac death, an often fatal condition where the heart stops beating and must be immediately treated with CPR or an automated external defibrillator, according to the largest study of its kind published online today in the Journal of the American College of Cardiology.
Sleep apnea is diagnosed when a person stops breathing for 10 seconds or longer at least five times per hour during sleep. Symptoms can include loud snoring, choking or gasping during sleep, and morning drowsiness. According to the National Heart, Lung and Blood Institute, more than 12 million American adults suffer from obstructive sleep apnea and many of them are undiagnosed.
"The prevalence of obstructive sleep apnea in Western populations is high and will likely only continue to grow given the obesity epidemic and direct relationship between obesity and sleep apnea," said Apoor Gami, MD, MSc, FACC, lead author of the study and a cardiologist at Midwest Heart Specialists - Advocate Medical Group in Elmhust, Ill.
It has been widely reported that sleep apnea can lead to a number of heart conditions, including high blood pressure, atrial fibrillation and heart attacks. Researchers in this study examined the relationship between sleep apnea and sudden cardiac death, building off of their prior study that found people with sleep apnea more frequently died suddenly from cardiac causes during the hours of 10 p.m. to 6 a.m., which is the least likely time for sudden cardiac death in the general population.
The 10,701 subjects were followed for an average of 5.3 years for incidents of resuscitated or fatal sudden cardiac death. In that time, 142 patients experienced sudden cardiac death, with the most common predictors being a patient aged 60 years, having 20 apnea episodes an hour and having a lowest oxygen saturation level of below 78 percent.
Low oxygen saturation occurs when air does not flow into the lungs when a sleep apnea patient is sleeping and as a result the patient's blood oxygen levels drop. The study showed that a drop to below 78 percent increases that patients risk of sudden cardiac death by 80 percent.
The study clarifies that sleep apnea patients' risk of sudden cardiac death does not simply shift from daytime hours to nighttime hours but that their overall risk of sudden cardiac death is higher than people without sleep apnea.
"Treating sleep apnea in one person can improve the quality of life of both bed partners and may have the added benefit of helping to prevent cardiovascular disease," said Virend K. Somers, MD, PhD, FACC, senior author on the study and a professor of medicine at Mayo Clinic College of Medicine in Rochester, Minn. "If the spouse sees the bed partner stop breathing repeatedly during sleep, this is an important clue that he or she probably has sleep apnea."
More information: www.cardiosmart.org/
Provided by American College of Cardiology

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Slaapapneu verhoogt risico op plotselinge hartdood
Een recente studie in het tijdschrift van de American College of Cardiology vond dat een persoon met slaapapneu heeft een significant hoger risico op plotselinge hartdood. Credit: American College of Cardiology
Een matige geval van obstructieve slaapapneu kan een persoon het risico op plotselinge hartdood, een vaak dodelijke aandoening waarbij het hart stopt met kloppen en moet onmiddellijk worden behandeld met reanimatie of een automatische externe defibrillator aanzienlijk verhogen, volgens de grootste studie van zijn soort online gepubliceerd vandaag in het tijdschrift van de American College of Cardiology.
Slaapapneu wordt gediagnosticeerd wanneer een persoon stopt met ademen gedurende 10 seconden of langer ten minste vijf keer per uur tijdens de slaap. Symptomen kunnen zijn luid snurken, verstikking of hijgend tijdens de slaap, en 's morgens slaperigheid. Volgens het National Heart, Lung and Blood Institute, meer dan 12 miljoen Amerikaanse volwassenen lijden aan obstructief slaapapneu en velen van hen zijn niet gediagnosticeerd.
"De prevalentie van obstructieve slaapapneu in Westerse bevolkingsgroepen is hoog en zal waarschijnlijk alleen maar blijven groeien gezien de obesitas-epidemie en de directe relatie tussen overgewicht en slaapapneu," zei Apoor Gami, MD, MSc, FACC, hoofdauteur van de studie en een cardioloog bij Midwest Heart Specialisten - Advocate Medical Group in Elmhust, Ill
Er is op grote schaal gemeld dat slaapapneu kan leiden tot een aantal hartaandoeningen, waaronder hoge bloeddruk, boezemfibrilleren en hartaanvallen. Onderzoekers in deze studie onderzocht het verband tussen slaapapneu en plotselinge hartdood, bouwen off van hun eerdere studie die vond mensen met slaapapneu vaker plotseling overleden aan een hart-oorzaken tijdens de uren van 22:00-06:00, dat is de minst waarschijnlijke tijd op plotselinge hartdood in de algemene bevolking.
De 10.701 proefpersonen werden gevolgd voor een gemiddelde van 5,3 jaar voor de incidenten van gereanimeerde of fatale plotselinge hartdood. In die tijd 142 patiŽnten plotselinge hartdood, de meest voorkomende voorspellers zijn van een patiŽnt 60 jaar heeft 20 apneu per uur en met een laagste zuurstofverzadiging van het hierna 78 procent.
Low zuurstofverzadiging ontstaat wanneer de lucht stroomt niet naar de longen bij een slaapapneu patiŽnt slaapt en daardoor bloed zuurstof daalt de patiŽnt. De studie toonde aan dat een daling tot onder de 78 procent toeneemt dat patiŽnten risico op plotselinge hartdood met 80 procent.
De studie maakt duidelijk dat het risico van plotselinge hartdood bij patiŽnten met slaapapneu 'niet simpelweg verschuiven van daguren tot nachtelijke uren, maar dat hun totale risico van plotselinge hartdood is hoger dan mensen zonder slaapapneu.
"De behandeling van slaapapneu in een persoon kan de kwaliteit van leven van zowel de bed partners te verbeteren en kan het extra voordeel van het helpen om hart-en vaatziekten te voorkomen," zei Virend K. Somers, MD, PhD, FACC, senior auteur van de studie en een professor in de geneeskunde aan de Mayo Clinic College of Medicine in Rochester, Minn "Indien de echtgenoot ziet de partner in bed stop herhaaldelijk ademhaling tijdens de slaap, is dit een belangrijke aanwijzing dat hij of zij heeft waarschijnlijk slaapapneu."
Meer informatie: www.cardiosmart.org/
Die American College of Cardiology

Printen

 

 

Reacties: