Home / Nieuws / ...

 

Glutathion en de ziekte van Huntington*
Uit een Britse laboratoriumstudie blijkt dat glutathionperoxidase in de laboratoriumsetting kan beschermen tegen de symptomen van de ziekte van Huntington. Glutathionperoxidase gebruikt glutathion als een elektrondonor en is actief met zowel waterstofperoxide als organische waterstofperoxide substraten. Verhoging van de glutathion waarden zorgden in deze laboratoriumsetting voor een duidelijke bescherming tegen de ziekte. Verdere studies zijn dus gewenst. De volledige studie. (November 2013)


Glutathione peroxidase activity improves symptoms in models of Huntington's disease
Leicester geneticists have discovered a potential defence against Huntington's disease - a fatal neurodegenerative disorder which currently has no cure. 
The team of University of Leicester researchers identified that glutathione peroxidase activity - a key antioxidant in cells - protects against symptoms of the disease in model organisms. 
They hope that the enzyme activity - whose protective ability was initially observed in model organisms such as yeast - can be further developed and eventually used to treat people with the genetically-inherited disease. 
The disease affects around 12 people per 100,000. 
Their paper, Glutathione peroxidase activity is neuroprotective in models of Huntington's disease, was published in Nature Genetics. 
A team of experts from the University's Department of Genetics carried out research for more than six years to identify new potential drug targets for the disease. 
They used model systems, such as baker's yeast, fruit flies, and cultured mammalian cells to help uncover potential mechanisms underlying disease at the cellular level. 
They initially screened a genome-wide collection of yeast genes and found several candidates which protected against Huntington's related symptoms in yeast. They then validated their findings in fruit flies and mammalian cells. 
They found that glutathione peroxidase activity is robustly protective in these models of Huntington's disease. 
Importantly, there are drug-like compounds available that mimic this activity that have already been tested in human clinical trials for other disorders - which potentially means the approach could be used to treat people with the disease. 
The team now aim to further validate the observations regarding glutathione peroxidase activity, in order to understand whether this could have therapeutic relevance for Huntington's. 
In addition, they have identified many additional genes that are protective - and aim to further explore these to see if there are any additional therapeutic possibilities suggested by their research. 
Dr Flaviano Giorgini, Reader in Neurogenetics of the University's Department of Genetics and senior author of the paper, said: "We are taking advantage of genetic approaches in simple model organisms in order to better understand Huntington's disease, with the aim of uncovering novel ways to treat this devastating disorder. 
"It appears that glutathione peroxidase activity is a robustly protective antioxidant approach which may have relevance for Huntington's disease." 
Dr Robert Mason, Research Associate in the Department of Genetics, and first author of the study, said: "In addition to glutathione peroxidase, this study has identified many genes that improve Huntington's 'symptoms' in yeast. These genes provide valuable information on the underlying mechanisms leading to Huntington's, and further study will likely uncover additional approaches that could be beneficial in treating this terrible disease." 
Dr Giorgini stated: "We are excited by the work because it uncovers a potential new route for therapeutics in Huntington's disease. I am also proud that all of this work has been conducted at the Department of Genetics at the University of Leicester." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Glutathion peroxidase activiteit verbetert de symptomen in modellen van de ziekte van Huntington
Leicester genetici hebben ontdekt dat er een mogelijke verdediging tegen de ziekte van Huntington - een fatale neurodegeneratieve aandoening die op dit moment heeft geen genezing .
Het team van de Universiteit van Leicester onderzoekers geÔdentificeerd die glutathionperoxidase activiteit - een belangrijke antioxidant in cellen - beschermt tegen symptomen van de ziekte in modelorganismen .
Ze hopen dat de enzymactiviteit - wiens beschermende vermogen werd aanvankelijk waargenomen in model organismen zoals gist - verder ontwikkeld kunnen worden en uiteindelijk gebruikt om mensen met de genetisch - erfelijke ziekte te behandelen .
De ziekte treft ongeveer 12 mensen per 100.000 .
Hun papier , glutathion peroxidase activiteit is neuroprotectieve in modellen van de ziekte van Huntington , werd gepubliceerd in Nature Genetics .
Een team van deskundigen van de Universiteit van de afdeling Genetica onderzoek uitgevoerd voor meer dan zes jaar om nieuwe potentiŽle drug targets voor de ziekte te identificeren .
Ze gebruikten modelsystemen , zoals bakkersgist, fruitvliegen en gekweekte zoogdiercellen te helpen ontdekken mogelijke mechanismen ten grondslag liggen aan de ziekte op cellulair niveau .
Ze in eerste instantie gescreend een genoom - brede verzameling van gistgenen en vond meerdere kandidaten die in gist beschermd tegen verwante symptomen van Huntington . Ze vervolgens gevalideerd hun bevindingen in fruitvliegen en zoogdiercellen .
Zij vonden dat glutathion peroxidase activiteit robuust beschermend in deze modellen van de ziekte van Huntington .
Belangrijk zijn farmacologische eigenschappen beschikbaar die deze activiteit reeds getest in humane klinische proeven voor andere aandoeningen nabootsen - die potentieel : de benadering kan worden gebruikt om mensen met de ziekte te behandelen .
Het team doel nu om verder te valideren de opmerkingen over glutathionperoxidase activiteit , om te begrijpen of dit therapeutische relevantie voor Huntington zou kunnen hebben.
Daarnaast hebben ze veel extra genen die beschermend zijn geÔdentificeerd - en zijn bedoeld om verder te verkennen deze om te zien of er sprake is van aanvullende therapeutische mogelijkheden voorgesteld door hun onderzoek.
Dr Flaviano Giorgini , Lezer in Neurogenetics van de Universiteit afdeling Genetica en senior auteur van de paper , zei: "We maken gebruik van genetische benaderingen in eenvoudig model organismen om beter te begrijpen de ziekte van Huntington , met als doel het blootleggen van nieuwe manieren om behandel deze verwoestende aandoening .
"Het blijkt dat glutathion peroxidase activiteit een robuuste beschermende antioxidant aanpak die relevant is voor de ziekte van Huntington kunnen hebben . '
Dr. Robert Mason , Research Associate bij de afdeling Genetica , en eerste auteur van de studie , zei : "In aanvulling op glutathionperoxidase , heeft deze studie vele genen die van Huntington ' symptomen ' in gist verbeteren geÔdentificeerd Deze genen waardevolle informatie over de . onderliggende mechanismen die leiden tot Huntington , en verdere studie zal waarschijnlijk ontdekken aanvullende benaderingen die bij de behandeling van deze vreselijke ziekte zou kunnen zijn. "
Dr Giorgini verklaarde : " We zijn enthousiast over het werk , omdat het onthult een potentiŽle nieuwe route voor therapieŽn in de ziekte van Huntington Ik ben er ook trots op dat al dit werk is uitgevoerd op de afdeling Genetica van de Universiteit van Leicester . ".

Printen

 

 

Reacties: