Home / Nieuws / ...

 

Allerlei chemicaliŽn bedreigen gezondheid wereldwijd*
Uit een redactioneel artikel door endocriene specialisten blijkt dat steeds meer chemicaliŽn, die het endocriene systeem ontregelen, een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en het ecosysteem hier op aarde. Inmiddels zijn er heel wat stoffen die het hormoonstelsel ontregelen zoals verschillende medicijnen, dioxines, PCB's, allerlei pesticiden en weekmakers in plastic zoals Bisphenol-A en andere stoffen die vaak gevonden worden in voedsel en voedsel containers , plastic producten , meubels, speelgoed , vloerbedekking , bouwmaterialen , en cosmetica. Het volledige artikel. (December 2013)


Endocrine-Disrupting Chemicals Pose Global Health Threat, Experts Say
In an editorial published in Endocrinology, a journal of The Endocrine Society, endocrine experts agreed that endocrine-disrupting chemicals (EDCs) pose a threat to human health and to the ecosystems of Earth. The editorial comes in response to a commentary (Dietrich et al. Chem Biol Interact) signed by a number of editors of toxicology journals that dismisses the state-of-the-science on EDCs and argues for the status quo in the regulation of these hazardous substances.
EDCs* are commonly found in food and food containers, plastic products, furniture, toys, carpeting, building materials, and cosmetics. They are often released from the products that contain them and enter the bodies of humans and wildlife through dust or through the food chain. A large volume of studies have shown that EDCs exert their effects by interfering with endogenous hormone action and can impact male and female reproduction, breast development and cancer, prostate cancer, neuroendocrinology, thyroid, metabolism and obesity, and cardiovascular endocrinology.
"The Dietrich et al. paper neglects the fundamental principles of how the endocrine system works and how chemicals can interfere with its normal function, nor does it consider the consequences of that interference," said Andrea Gore, PhD, lead author of the editorial and Editor-in-Chief of Endocrinology. "We cannot have sound policies for regulating these chemicals when we ignore the science."
The Endocrinology editorial, Gore et al., represents an unprecedented response from the endocrine community. The editorial was signed by 20 editors-in-chief and 28 associate and senior editors of endocrine, neuroendocrine, environmental, and other peer-reviewed journals. Dr. Teresa Woodruff, PhD, President of The Endocrine Society and several other presidents of societies or medical organizations have also signed on to the editorial.
The Endocrine Society has published a Scientific Statement on EDCs -- a thorough review of the literature, with recommendations for improved policy -- and a Statement of Principles -- a summary of critical endocrine principles that are relevant to risk assessment as it applies to EDCs. In its Statement of Principles, the Society recommends that endocrine principles be incorporated into programs by the EPA and other agencies charged with evaluating chemicals for endocrine-disrupting potential.
"Regulatory decisions on the use of EDCs should be made based on the best available science and expertise that involves among others, reproductive biology, endocrinology, medicine, genetics and toxicology," said Gore.
*According to the National Institute of Environmental Health Sciences, a wide range of substances, both natural and human-made, are thought to cause endocrine disruption, including pharmaceuticals, dioxin and dioxin-like compounds, polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT and other pesticides, and plasticizers such as bisphenol A.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Endocriene - verstorende chemicaliŽn Pose Global Health Threat , zeggen de experts
In een redactioneel artikel in Endocrinology , een tijdschrift van The Endocrine Society , endocriene deskundigen het erover eens dat hormoonontregelaars ( EDC's ) een bedreiging voor de menselijke gezondheid en de ecosystemen van de aarde vormen . De redactie is een reactie op een commentaar ( Dietrich et al. . Chem Biol Interact ) door een aantal redacteuren van toxicologie tijdschriften die ontslaat de state -of-the - wetenschap op EDC's en pleit voor de status quo in de regulatie van deze gevaarlijke ondertekend stoffen .
EDC's * worden vaak gevonden in voedsel en voedsel containers , plastic producten , meubels, speelgoed , vloerbedekking , bouwmaterialen , en cosmetica . Ze zijn vaak vrij uit de producten die ze bevatten en voer de lichamen van mensen en dieren door stof of via de voedselketen . Een grote hoeveelheid studies hebben aangetoond dat EDC's hun werking uitoefenen door te interfereren met endogene hormoon actie en invloed kan mannelijke en vrouwelijke voortplanting , ontwikkeling en borstkanker , prostaatkanker , neuroendocrinologie , schildklier , metabolisme en zwaarlijvigheid en cardiovasculaire endocrinologie .
" De Dietrich et al. . Papier verwaarloost de fundamentele principes van hoe het endocriene systeem werkt en hoe chemicaliŽn kunnen interfereren met de normale functie , evenmin rekening met de gevolgen van die storing , " zei Andrea Gore , PhD, hoofdauteur van de redactionele en editor-in -Chief van Endocrinologie . " We kunnen geen goed beleid voor het reguleren van deze chemische stoffen als we negeren de wetenschap. "
De Endocrinologie redactie , Gore et al. . , Vertegenwoordigt een ongekende reactie van de endocriene gemeenschap . De redactie werd ondertekend door 20 editors -in-chief en 28 associate en senior redacteuren van endocriene , neuro-endocriene , milieu- , en andere peer-reviewed tijdschriften . Dr Teresa Woodruff , PhD , President van The Endocrine Society en een aantal andere voorzitters van verenigingen of medische organisaties hebben ook getekend op de redactie.
De Endocrine Society heeft een wetenschappelijke verklaring gepubliceerd op EDC's - een grondige herziening van de literatuur , met aanbevelingen voor beter beleid - en een Statement of Principles - een overzicht van de kritische grondslagen endocriene die aan de risicobeoordeling van belang zijn zoals dit geldt voor EDC's . In haar verklaring inzake beginselen , de Society beveelt dat endocriene beginselen door de EPA en andere instanties die belast zijn met de evaluatie van chemicaliŽn voor hormoonontregelende potentie in programma's worden opgenomen.
" Regelgevende besluiten over het gebruik van EDC's worden gemaakt op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke en expertise die inhoudt dat onder anderen , reproductieve biologie , endocrinologie , geneeskunde , genetica en toxicologie, " aldus Gore .
* Volgens het National Institute of Environmental Health Sciences , een breed scala aan stoffen , zowel natuurlijke als door de mens gemaakt , worden verondersteld te veroorzaken endocriene verstoring , inclusief farmaceutica , dioxine en dioxineachtige verbindingen , polychloorbifenylen ( PCB's) , DDT en andere pesticiden en weekmakers zoals bisfenol A.

Printen

 

 

Reacties: