Home / Nieuws / ...

 

Pas op met kassabonnen*
Volgens een nieuwe studie kan de chemische stof bisphenol-A (BPA) dat ook gebruikt wordt in het thermische papier van de meeste kassabonnen zeer snel via de handen en de huid opgenomen worden in het lichaam. BPA heeft hormoonachtige eigenschappen en is een verstoorder van het endocriene systeem. Vele onderzoeken laten de nadelen van bisphenol zien.
De studie. (December 2014)


 

Thermal paper cash register receipts account for high bisphenol A (BPA) levels in humans
Bisphenol A (BPA) is a chemical that is used in a variety of consumer products, such as water bottles, dental composites and resins used to line metal food and beverage containers, and also is used in thermal paper cash register receipts. Now, research conducted at the University of Missouri is providing the first data that BPA from thermal paper used in cash register receipts accounts for high levels of BPA in humans. Subjects studied showed a rapid increase of BPA in their blood after using a skin care product and then touching a store receipt with BPA.
"BPA first was developed by a biochemist and tested as an artificial estrogen supplement," said Frederick vom Saal, Curators Professor of Biological Sciences in the College of Arts and Science at MU. "As an endocrine disrupting chemical, BPA has been demonstrated to alter signaling mechanisms involving estrogen and other hormones. Store and fast food receipts, airline tickets, ATM receipts and other thermal papers all use massive amounts of BPA on the surface of the paper as a print developer. The problem is, we as consumers have hand sanitizers, hand creams, soaps and sunscreens on our hands that drastically alter the absorption rate of the BPA found on these receipts."
In the study, researchers tested human subjects who cleaned their hands with hand sanitizer and then held thermal paper receipts. As an added step, subjects who had handled the thermal paper then ate French fries with their hands. The result was that BPA was absorbed very rapidly, vom Saal said.
"Our research found that large amounts of BPA can be transferred to your hands and then to the food you hold and eat as well as be absorbed through your skin," vom Saal said. "BPA exhibits hormone-like properties and has been proven to cause reproductive defects in fetuses, infants, children and adults as well as cancer, metabolic and immune problems in rodents. BPA from thermal papers will be absorbed into your blood rapidly; at those levels, many diseases such as diabetes and disorders such as obesity increase as well. Use of BPA or other similar chemicals that are being used to replace BPA in thermal paper pose a threat to human health."
Journal Reference:
1. Annette M. Hormann, Frederick S. vom Saal, Susan C. Nagel, Richard W. Stahlhut, Carol L. Moyer, Mark R. Ellersieck, Wade V. Welshons, Pierre-Louis Toutain, Julia A. Taylor. Holding Thermal Receipt Paper and Eating Food after Using Hand Sanitizer Results in High Serum Bioactive and Urine Total Levels of Bisphenol A (BPA). PLoS ONE, 2014; 9 (10): e110509 DOI: 10.1371/journal.pone.0110509 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Thermisch papier kassabonnen gehouden voor hoge bisfenol A (BPA) niveaus bij de mens
Bisphenol A (BPA) is een chemische stof die wordt gebruikt in diverse consumentenproducten, zoals flessen water, tandheelkundige composieten en harsen voor metaalvoedsel en drankhouders lijn, en ook wordt gebruikt in thermisch papier kassabonnen. Nu, onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Missouri is het verstrekken van de eerste gegevens dat BPA uit thermisch papier gebruikt in kassabonnen rekeningen voor hoge niveaus van BPA bij de mens. Onderzochte proefpersonen vertoonden een snelle toename van BPA in hun bloed na gebruik van een huidverzorgingsproduct en dan het aanraken van een kassabon met BPA.
"BPA voor het eerst werd ontwikkeld door een biochemicus en getest als een kunstmatige oestrogeen supplement," zei Frederick vom Saal, Curators hoogleraar Biologische Wetenschappen aan de Universiteit van Kunsten en Wetenschappen bij MU. "Als een hormoonverstorende chemicaliŽn, is BPA aangetoond te wijzigen signalering mechanismen die oestrogeen en andere hormonen. Store en fast food ontvangstbewijzen, vliegtickets, ATM ontvangstbewijzen en andere thermisch papier gebruiken allemaal enorme hoeveelheden BPA op het oppervlak van het papier als een afdruk ontwikkelaar. het probleem is, wij als consumenten hebben handdesinfecterende, handcrŤme, zeep en zonnebrandmiddelen op onze handen, dat de absorptie van het BPA gevonden in de volgende ontvangsten drastisch veranderen. "
In de studie, onderzoekers testten de menselijke proefpersonen die hun handen reinigen met de hand sanitizer en dan hield thermisch papier ontvangsten. Als een extra stap, onderwerpen die het thermisch papier dan had behandeld aten patat met hun handen. Het resultaat was dat BPA zeer snel werd geabsorbeerd, zei vom Saal.
"Uit ons onderzoek blijkt dat grote hoeveelheden BPA kan worden overgebracht naar uw handen en vervolgens naar het voedsel dat je te houden en te eten evenals worden geabsorbeerd door de huid," zei vom Saal. "BPA vertoont hormoon-achtige eigenschappen en is bewezen dat reproductieve gebreken bij foetussen, baby's, kinderen en volwassenen als kanker, metabole en immuun problemen bij knaagdieren BPA uit thermisch papier veroorzaken zullen worden opgenomen in je bloed sneller;. Op die niveaus veel ziekten zoals diabetes en aandoeningen zoals obesitas verhogen ook. Gebruik van BPA of andere soortgelijke chemicaliŽn die worden gebruikt om BPA vervangen thermisch papier een bedreiging voor de volksgezondheid. "
Dagboek Referentie:
1. Annette M. Hormann, Frederick S. vom Saal, Susan C. Nagel, Richard W. Stahlhut, Carol L. Moyer, Mark R. Ellersieck, Wade V. Welshons, Pierre-Louis Toutain, Julia A. Taylor. Houden Thermische Ontvangst Papier en eet voedsel na de Hand Sanitizer resulteert in hoge Serum Bioactieve en Urine Totaal Niveaus van Bisphenol A (BPA). PLoS ONE, 2014; 9 (10): e110509 DOI: 10.1371 / journal.pone.0110509


Printen

 

 

Reacties: