Home / Nieuws / ...

 

Bosbessen tegen tandvleesontstekingen*
Uit een laboratoriumstudie lijkt het dat het goed kauwen op bosbessen wel eens een goede oplossing kan zijn in de behandeling van tandvleesontstekingen. In de studie werden extracten van bosbessen losgelaten op een bacterie die vaak de oorzaak is van tandvleesontstekingen, de Fusobacterium nucleatum. De extracten konden moeiteloos de groei van de bacterie en de vorming van een biofilm tegengaan.
De studie. (November 2015)


 

Blueberry extract could help fight gum disease and reduce antibiotic use
Gum disease is a common condition among adults that occurs when bacteria form biofilms or plaques on teeth, and consequently the gums become inflamed. Some severe cases, called periodontitis, call for antibiotics. But now scientists have discovered that wild blueberry extract could help prevent dental plaque formation. Their report in ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry could lead to a new therapy for periodontitis and a reduced need for antibiotics.
Many people have had some degree of gum inflammation, or gingivitis, caused by dental plaque. The gums get red and swollen, and they bleed easily. If left unchecked, the condition can progress to periodontitis. The plaque hardens into tartar, and the infection can spread below the gum line and destroy the tissue supporting the teeth. To treat this condition, dentists scrape off the tartar and sometimes have to resort to conventional antibiotics. But recently, researchers have started looking at natural antibacterial compounds to treat gum disease. Daniel Grenier and colleagues wanted to see if blueberry polyphenols, which work against foodborne pathogens, could also help fight Fusobacterium nucleatum, one of the main species of bacteria associated with periodontitis.
In the lab, the researchers tested extracts from the wild lowbush blueberry, Vaccinium angustifolium Ait., against F. nucleatum. The polyphenol-rich extracts successfully inhibited the growth of F. nucleatum, as well as its ability to form biofilms. It also blocked a molecular pathway involved in inflammation, a key part of gum disease. The researchers say they're developing an oral device that could slowly release the extract after deep cleaning to help treat periodontitis.
Reference:
1. Amel Ben Lagha, Stťphanie Dudonnť, Yves Desjardins, Daniel Grenier. Wild Blueberry (Vaccinium angustifoliumAit.) Polyphenols TargetFusobacterium nucleatumand the Host Inflammatory Response: Potential Innovative Molecules for Treating Periodontal Diseases. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015; 63 (31): 6999 DOI: 10.1021/acs.jafc.5b01525 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bosbessen extract kan helpen bestrijden tandvleesaandoeningen en het gebruik van antibiotica te verminderen
Gum ziekte is een veel voorkomende aandoening onder volwassenen die optreedt wanneer bacteriŽn vormen biofilms of plaques op de tanden, en bijgevolg het tandvlees ontstoken raken. Sommige ernstige gevallen, genaamd parodontitis, bel voor antibiotica. Maar nu hebben wetenschappers ontdekt dat de wilde bosbessen extract kan helpen voorkomen dat de vorming van tandplak. Hun rapport in ACS 'Journal of Agricultural and Food Chemistry zou kunnen leiden tot een nieuwe therapie voor parodontitis en een verminderde behoefte aan antibiotica.
Veel mensen hebben een zekere mate van tandvleesontsteking of gingivitis, veroorzaakt door tandplak had. Het tandvlees krijgt rood en gezwollen, en ze gemakkelijk bloeden. Als er niets aan, kan de aandoening ontwikkelen tot parodontitis. De plaquette verhardt tot tandsteen, en de infectie kan verspreiden onder het tandvlees en vernietigen van het weefsel ter ondersteuning van de tanden. Behandeling van deze aandoening, tandartsen afschrapen van de tandsteen en hebben soms hun toevlucht nemen tot conventionele antibiotica. Maar onlangs, hebben de onderzoekers begonnen te kijken naar natuurlijke antibacteriŽle stoffen om kauwgom ziekte te behandelen. Daniel Grenier en collega's wilden zien of bosbessen polyfenolen, die werken tegen pathogenen, kan ook helpen bestrijden Fusobacterium nucleatum, een van de belangrijkste soorten bacteriŽn in verband met parodontitis.
In het lab, de onderzoekers testten uittreksels uit het wild lowbush bosbessen, Vaccinium angustifolium Ait., Tegen F. nucleatum. De polyfenol-extracten succes remde de groei van F. nucleatum, alsook het vermogen om biofilms te vormen. Het blokkeerde ook een moleculaire route van inflammatie, een belangrijk deel van tandvleesaandoeningen. De onderzoekers zeggen dat ze het ontwikkelen van een mond apparaat dat langzaam het extract kunnen vrijkomen na diepe reiniging om de behandeling van parodontitis.

Printen

 

 

Reacties: