Het ABC gezonde voeding is een site in 2000 ontstaan als ergernis aan een burgervreemde overheid, de vaak ontbrekende kennis en informatie in de medische wereld, de toenemende onjuiste reclame en informatie in de media door de voedingsmiddelenindustrie en de vaak nog druk bezochte sites op internet die met swingende teksten informatie verstrekken die als waarheden worden gebracht doch vaak iedere onderbouwing, behalve een commerciŽle, missen. Dat geldt ook voor de zgn. onafhankelijke en objectieve charitatieve instellingen, zoals de Hartstichting, de Nierstichting, de Maag Lever Darm Stichting, de Hersenstichting enz. die "reclame" maken voor allerlei dure voeding en daarvoor in ruil jaarlijks per stichting enige honderdduizenden euro reclamegeld ontvangen zelfs als hun wetenschappelijke adviseurs negatief adviseren over de gezondheidsclaims van die dure voeding. Ook patiŽntenorganisaties zoals o.m. het Astmafonds, de Diabetesverenging en het Longkankerinformatiecentrum worden, soms wel bijna volledig, gesponsord door de farmaceutische industrie. Volgens de inspectie van de Volksgezondheid is er voor goede medische adviezen geen gezaghebbend persoon meer te vinden die geen band heeft met de farmaceutische industrie en inderdaad dat is het de overheid die dat zegt.....

Een overheid die, zoals wij zelf zeer pijnlijk ervaren hebben, burgers niet als mensen beschouwt en tegenwoordig marktwerking belangrijker vindt dan het belang van de burger. Wellicht snapt u dan het ontstaan van deze site.

 

Op deze site zal het u duidelijk worden dat in deze westerse wereld door milieuomstandigheden en/of slechte gewoontes het aantal zieke mensen en dientengevolge de ziektekosten alleen maar hoger kunnen worden. Toch kan bijna iedereen voorkomen dat hij/zij ziek wordt door die slechte gewoontes en de gevolgen van het slechte milieu aan te pakken met de juiste voeding en de bereiding ervan. (zie Gezonde voeding en Tips) Bij bepaalde gebreken zoek dan naar voeding met de juiste voedingsstoffen die in dat geval belangrijk zijn (zie het ABC). Omdat de meeste voedingsstoffen het best in het lichaam opgenomen worden als ze in hun natuurlijke vorm in het voedsel zitten zijn aanvulling met supplementen alleen in bijzondere gevallen zinvol, en dan alleen nog supplementen waarvan bewezen is dat zij in het lichaam effectief zijn. Omdat een zeer belangrijke voedingsstof te weten vitamine D weinig in de voeding te vinden is en de meeste mensen hieraan een tekort hebben zal aanvulling veelal noodzakelijk zijn.

Let wel bij slechte gewoontes; aanvullingen zijn alleen blijvend zinvol als ook wat aan die gewoontes wordt veranderd.

 

Dit is een site waar de mens voorop staat en dat willen we zo houden. Geen swingende teksten doch gewoon eerlijke informatie over gezond ouder worden, informatie alleen gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Een onafhankelijke site die niet beÔnvloed wordt door wie dan ook, vrij is van allerlei, hinderlijke reclames en technisch gezien door ons zelf wordt onderhouden. Voor de inhoudelijke zaken komen onze chemische en medische achtergronden nu goed van pas.

U vindt ons niet op facebook, twitter, ....enz. want daar staat commercie voorop en niet de mens en al zeker niet zijn privacy. De berichtgeving op deze media is ook zeer twijfelachtig omdat vaak iedere onderbouwing ontbreekt.

Door de meer een meer stijgende belangstelling voor deze site en daarmee gepaard gaande stijgende informatieverstrekking lijkt externe ondersteuning in de nabije toekomst nodig. Het mogelijke gevolg zou dan kunnen zijn dat de informatie wellicht niet helemaal gratis meer zal zijn omdat reclames op de site uit het oogpunt van onafhankelijkheid ongewenst zijn, sterker nog officieel zelfs m.b.t. voeding en gezondheid niet toegestaan zijn.

 

Opmerkingen of aanbevelingen over de inhoud van de site zien wij graag.

De initiatiefnemers van VitaMor:      

Els Habraken en Cees van Leest

tel. +31 (0)492 785388

ec@vanleesthabraken.nl

 


VitaMor NL-5708 TR 18   Helmond

tel. +31 (0)6 47342600 

info@VitaMor.com

disclaimer