Griepvaccinatie bij kinderen met astma afschaffen

De jaarlijkse griepprik voor kinderen met astma kan beter worden afgeschaft. Hoewel de vaccinatie nauwelijks aantoonbare bijwerkingen heeft, lijkt veel af te dingen aan de effectiviteit. Dit stelt Herman Bueving, verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, in het proefschrift 'Influenza Vaccination in Children with Asthma', waarop hij op woensdag 6 april aanstaande promoveert.

Kinderen en jongvolwassenen met astma dienen zich jaarlijks door hun huisarts te laten vaccineren tegen de griep. Dit advies wordt in bijna alle Westerse landen gegeven. Toch zijn er grote verschillen in vaccinatiegraad en geven huisartsen, kinderartsen en longartsen wisselende adviezen. Merkwaardig genoeg is er weinig wetenschappelijke onderbouwing voor deze vaccinatie. Op dit moment wordt 50% tot 60% van kinderen met astma gevaccineerd. Als vaccinatie zinvol is, is dit percentage te laag; als vaccinatie niet zinvol is, is het te hoog.

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC heeft een onderzoek uitgevoerd waarin de effectiviteit van griepvaccinatie bij kinderen met astma van 6-18 jaar is onderzocht. De onderzoekers hebben het aantal door griep veroorzaakte astma-aanvallen tijdens het griepseizoen bij gevaccineerde kinderen vergeleken met dit aantal bij kinderen die zijn gevaccineerd met nepvaccin.

Het onderzoek is uitgevoerd in de griepseizoenen 1999-2000 en 2000-2001. Ongeveer 350 kinderen hebben het geadviseerde vaccin gekregen en 350 een placebo. De conclusie luidt dat griepvaccinatie bij kinderen met astma geen afname tot gevolg heeft van het aantal, de ernst en de duur van astma-aanvallen die door griep zijn veroorzaakt. Wel was de kwaliteit van leven in de met het griepvaccin gevaccineerde groep tijdens de gemelde griepepisodes iets beter dan in de met het nepvaccin gevaccineerde groep. Geruststellend is dat uit het onderzoek bleek dat griepvaccinatie nauwelijks bijwerkingen heeft, behalve een pijnlijke rode arm.

Daarnaast hebben de onderzoekers in de medische literatuur gezocht naar harde cijfers over het vˇˇrkomen van influenza bij kinderen en de daarmee gepaard ziektelast. Daaruit blijkt dat griep bij kinderen gemiddeld genomen minder vaak voorkomt en minder ernstig is dan vaak wordt gedacht. Gemiddeld genomen komt influenza bij kinderen tussen de 0-19 jaar rond de 5% per seizoen voor en bij kinderen van 0-5 jaar rond de 9.5%. De ziektelast wordt in de beschreven studies meestal als mild omschreven en overlijdensgevallen worden niet genoemd.

De resultaten van het onderzoek gaan in tegen de huidige richtlijnen om kinderen met astma te vaccineren en geven aan dat het vˇˇrkomen van influenza en de ermee gepaard gaande ziektelast meevallen. Het is aan degenen die richtlijnen ontwikkelen om de resultaten van deze studie mee te wegen en dus te overwegen het advies kinderen met astma tegen de griep te vaccineren af te schaffen.

Bron: Erasmus MC (April 2005)

    Printen