Home / Nieuws / ...

 

Vitamine E*
Uit een studie van Professor Traber van het bekende Linus Pauling instituut blijkt dat inname van veel vitamine E niet schadelijk is. Van de in vet oplosbare vitamines als vitamine A, D en E is bekend dat deze kunnen accumuleren in het lichaam. De hoeveelheid vitamine E zo blijkt uit de studie wordt echter door twee belangrijke processen in de lever geregeld waarbij teveel vitamine E afgevoerd wordt zodat ook hoge inname's van vitamine E slechts kunnen leiden tot een verdubbeling van de hoeveelheid vitamine in de weefsels, een hoeveelheid die niet schadelijk is voor het lichaam. Wel verontrustend is dat 90% van de mensen te weinig van deze belangrijke vitamine E met hun voeding binnen krijgen. De volledige studie. (Juni 2013)

 

Excess vitamin E intake not a health concern, study says
Despite concerns that have been expressed about possible health risks from high intake of vitamin E, a new review concludes that biological mechanisms exist to routinely eliminate excess levels of the vitamin, and they make it almost impossible to take a harmful amount.
No level of vitamin E in the diet or from any normal use of supplements should be a concern, according to an expert from the Linus Pauling Institute at Oregon State University. The review was just published in the Journal of Lipid Research.
"I believe that past studies which have alleged adverse consequences from vitamin E have misinterpreted the data," said Maret Traber, an internationally recognized expert on this micronutrient and professor in the OSU College of Public Health and Human Sciences.
"Taking too much vitamin E is not the real concern," Traber said. "A much more important issue is that more than 90 percent of people in the U.S. have inadequate levels of vitamin E in their diet."
Vitamin E is an antioxidant and a very important nutrient for proper function of many organs, nerves and muscles, and is also an anticoagulant that can reduce blood clotting. It can be found in oils, meat and some other foods, but is often consumed at inadequate dietary levels, especially with increasing emphasis on low-fat diets.
In the review of how vitamin E is metabolized, researchers have found that two major systems in the liver work to control the level of vitamin E in the body, and they routinely excrete excessive amounts. Very high intakes achieved with supplementation only succeed in doubling the tissue levels of vitamin E, which is not harmful.
"Toxic levels of vitamin E in the body simply do not occur," Traber said. "Unlike some other fat-soluble vitamins such as vitamins A and D, it's not possible for toxic levels of vitamin E to accumulate in the liver or other tissues."
Vitamin E, because of its interaction with vitamin K, can cause some increase in bleeding, research has shown. But no research has found this poses a health risk.
On the other hand, vitamin E performs many critical roles in optimum health. It protects polyunsaturated fatty acids from oxidizing, may help protect other essential lipids, and has been studied for possible value in many degenerative diseases. Higher than normal intake levels may be needed for some people who have certain health problems, and smoking has also been shown to deplete vitamin E levels.
Traber said she recommends taking a daily multivitamin that has the full RDA of vitamin E, along with consuming a healthy and balanced diet.
Provided by Oregon State University

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Overtollige inname van vitamine E niet een gezondheids-zorg, studie zegt
Ondanks de bezorgdheid die is geuit over de mogelijke gezondheidsrisico's van een hoge inname van vitamine E, een nieuwe beoordeling besluit dat biologische mechanismen bestaan om routinematig te elimineren overtollige niveaus van de vitamine, en ze maken het bijna onmogelijk om een schadelijke hoeveelheid nemen.
Geen niveau van vitamine E in de voeding of van een normaal gebruik van supplementen moet een zorg zijn, volgens een deskundige van het Linus Pauling Institute aan de Oregon State University. De beoordeling is zojuist gepubliceerd in het Journal of Lipid Research.
"Ik geloof dat het verleden studies die nadelige gevolgen van vitamine E hebben beweerd de gegevens zijn verkeerd geÔnterpreteerd", zegt Maret Traber, een internationaal erkend expert op deze micronutriŽnten en professor in de OSU College van Volksgezondheid en Human Wetenschappen.
"Het nemen van te veel vitamine E is niet de echte zorg," zei Traber. "Een veel belangrijker punt is dat meer dan 90 procent van de mensen in de VS hebben ontoereikende niveau van vitamine E in hun dieet."
Vitamine E is een antioxidant en een belangrijke voedingsstof voor een goede werking van veel organen, zenuwen en spieren, en is ook een antistollingsmiddel die de bloedstolling. Het kan worden gevonden in oliŽn, vlees en enkele andere levensmiddelen, maar wordt vaak geconsumeerd op ontoereikende dieet niveaus, vooral met toenemende nadruk op vetarme diŽten.
In het overzicht van hoe vitamine E wordt gemetaboliseerd hebben onderzoekers ontdekt dat twee grote systemen in de lever werken om het niveau van vitamine E in het lichaam te controleren, en ze routinematig scheiden grote hoeveelheden. Zeer hoge inname bereikt met suppletie alleen slagen in een verdubbeling van het weefsel niveaus van vitamine E, die niet schadelijk is.
"Giftige niveaus van vitamine E in het lichaam gewoon niet gebeuren," zei Traber. "In tegenstelling tot sommige andere in vet oplosbare vitaminen, zoals vitamine A en D, het is niet mogelijk voor toxische niveaus van vitamine E te accumuleren in de lever of andere weefsels."
Vitamine E, vanwege de interactie met vitamine K, kan enige toename van bloedingen veroorzaken, heeft onderzoek aangetoond. Maar geen onderzoek heeft gevonden dit vormt een risico voor de gezondheid.
Anderzijds, vitamine E vervult vele cruciale rollen in optimale gezondheid. Het beschermt meervoudig onverzadigde vetzuren oxideren, kan helpen beschermen andere essentiŽle lipiden en is onderzocht voor mogelijke waarde in vele degeneratieve ziekten. Abnormaal hoge inname kan nodig zijn voor sommige mensen die bepaalde gezondheidsproblemen en roken is ook aangetoond dat vitamine E niveau afbreken.
Traber zei ze beveelt het nemen van een dagelijkse multivitamine die het volledige RDA van vitamine E heeft, samen met het nuttigen van een gezonde en evenwichtige voeding.
Verstrekt door de Oregon State University

 

 

Printen

 

 

Reacties: