Home / Nieuws / ...

 

Vis eten als baby geeft minder allergieën later in het leven*
Uit een Zweedse studie onder bijna 3.300 kinderen die 12 jaar werden gevolgd blijkt dat het eten van vis als baby de kans op allergieën tot zelfs op 12 jarige leeftijd duidelijk kan verminderen. Bij al 2x per maand vis eten als baby bleek de kans later tot 12jarige leeftijd op eczeem 22% en op hooikoorts 26% minder te zijn. (Juni 2013)

 

Fish consumption in infancy and development of allergic disease up to age 12 y1,2,3
1. Jessica Magnusson, Inger Kull, Helen Rosenlund, Niclas Håkansson, Alicja Wolk, Erik Melén, Magnus Wickman, and Anna Bergström
+ Author Affiliations
1. 1From the Institute of Environmental Medicine (JM, NH, AW, EM, MW, and AB) and Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset (IK and HR), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, and the Department of Pediatrics, Sachs’ Children's Hospital, Stockholm, Sweden (IK, EM, and MW). 
+ Author Notes
· ↵2 Supported by the Stockholm County Council, the Swedish Research Council, the Swedish Research Council Formas, the Swedish Heart and Lung Foundation, the Swedish Asthma and Allergy Association, and the Swedish Foundation for Health Care Science and Allergy Research. 
· ↵3 Address correspondence to J Magnusson, Box 210, SE-171 77 Stockholm, Sweden. E-mail: jessica.magnusson@ki.se. 
Abstract
Background: Fish intake in infancy has been associated with reduced risk of allergic disease in early childhood, but it is unknown whether this effect remains as children grow older. 
Objective: We studied the possible effect of fish consumption in infancy on prevalent and incident allergic disease up to the age of 12 y. 
Design: A total of 3285 children from a prospective Swedish birth cohort (Children, Asthma, Milieu, Stockholm, Epidemiology) were included in the current analyses. At 1, 2, 4, 8, and 12 y, parental questionnaires were used to obtain information on lifestyle factors, environmental exposures, and symptoms of allergic disease. The frequency of fish intake in infancy was assessed in the 1-y questionnaire. Serum immunoglobulin (Ig) E concentrations associated with common allergens were obtained at age 8 y. Generalized estimating equations and multivariate logistic regression were used to examine associations between fish consumption in infancy and prevalent and incident allergic disease at ages 1–12 y, including sensitization and IgE-associated disease at age 8 y. 
Results: At 1 y of age, 80% of the children consumed fish regularly (ie, ≥2 times/mo). From 1 to 12 y of age, regular fish consumption in infancy reduced overall risks of prevalent and incident allergic disease [adjusted OR (95% CI) after restriction to children without early symptoms of allergic disease was 0.74 (0.60, 0.90) (P = 0.003) for prevalent rhinitis and 0.78 (0.63, 0.97) (P = 0.028) for prevalent eczema. 
Conclusion: Regular fish consumption in infancy may reduce risk of allergic disease up to age 12 y. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Visconsumptie in de kinderschoenen en de ontwikkeling van allergische aandoeningen tot de leeftijd van 12 y1, 2,3
1. Jessica Magnusson, Inger Kull, Helen Rosenlund, Niclas Håkansson, Alicja Wolk, Erik Melen, Magnus Wickman, en Anna Bergström
+ Auteur Affiliations
1. 1Selecteer het Institute of Environmental Medicine (JM, NH, AW, EM, MW, en AB) en de Afdeling Klinische Wetenschap en Onderwijs, Södersjukhuset (IK en HR), Karolinska Institutet, Stockholm, Zweden, en de afdeling Kindergeneeskunde, Sachs ' Children's Hospital, Stockholm, Zweden (IK, EM, en MW).
+ Auteur Notes
· ↵ 2 Ondersteund door de Stockholm County Council, de Zweedse Raad voor Onderzoek, de Zweedse Raad voor Onderzoek Formas, de Zweedse Hart en Long Foundation, de Zweedse Astma en Allergie Associatie, en de Zweedse Stichting voor de Gezondheidszorg Wetenschap en Onderzoek van de Allergie.
· ↵ 3 Correspondentieadres J Magnusson, Box 210, SE-171 77 Stockholm, Zweden. E-mail: jessica.magnusson @ ki.se.
Abstract
Achtergrond: Fish inname bij zuigelingen is geassocieerd met verminderd risico van allergische aandoeningen bij jonge kinderen, maar het is niet bekend of dit effect blijft kinderen ouder.
Doelstelling: We bestudeerden het mogelijke effect van visconsumptie in kinderschoenen op heersende en incidenten allergische ziekte tot de leeftijd van 12 jaar.
Ontwerp: Een totaal van 3285 kinderen uit een prospectieve Zweedse geboortecohort (Kinderen, Astma, Milieu, Stockholm, Epidemiologie) werden opgenomen in de huidige analyses. Op 1, 2, 4, 8 en 12 jaar, werden de ouders vragenlijsten gebruikt om informatie over leefstijlfactoren, milieu-risico's en symptomen van allergische ziekten te verkrijgen. De frequentie van de inname van vis in de kindertijd werd beoordeeld in de 1-y vragenlijst. Serum immunoglobuline (Ig) E concentraties in verband met voorkomende allergenen werden verkregen op de leeftijd van 8 jaar. Gegeneraliseerde schattingsvergelijkingen en multivariate logistische regressie werden gebruikt om associaties tussen visconsumptie in kinderschoenen en overwegend en incidenten allergische ziekte op de leeftijd van 1-12 jaar, met inbegrip van sensibilisering en IgE-geassocieerde ziekte op de leeftijd van 8 jaar onderzocht.
Resultaten: Op 1 y oud, 80% van de kinderen regelmatig geconsumeerde vis (dwz ≥ 2 keer / mo). Van 1 tot 12 jaar oud, regelmatige consumptie van vis in de kinderschoenen verminderde algehele risico van voorkomende en incidenten allergische aandoeningen [gecorrigeerde OR (95%-BI) na beperking tot kinderen zonder vroege symptomen van allergische ziekte was 0.74 (0.60, 0.90) (P = 0.003) voor overwegend rhinitis en 0,78 (0,63, 0,97) (P = 0.028) voor overwegend eczeem.
Conclusie: Regelmatige consumptie van vis in de kindertijd kan het risico van allergische aandoeningen tot de leeftijd van 12 jaar te verminderen.

 

Printen

 

 

Reacties: