Home / Nieuws / ...

 

Veel gebruikt herbicide en borstkanker*
Uit een Thaise studie blijkt dat het veel gebruikte herbicide glyfosaat (ook bekend onder de naam Roundup) het ontstaan van borstkanker kan doen versnellen. Glyfosaat wordt nog steeds op grote schaal toegepast en wordt daardoor niet alleen op planten en in de bodem doch ook in het grondwater aangetroffen. Eerdere studies lieten al zien dat glyfosaat het endocriene systeem in het lichaam kan ontregelen in deze studie werd gekeken naar het effect van glyfosaat op de expressie van oestrogeen receptoren. Uit de volledige studie blijkt dat zelfs zeer kleine hoeveelheden glyfosaat al kunnen leiden tot vermenigvuldiging van hormoongevoelige borstkankercellen. (Augustus 2013)

 

Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors.
Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J.
Source
Environmental Toxicology Program, Chulabhorn Graduate Institute, Kamphaengphet 6 Road, Laksi, Bangkok 10210, Thailand.
Abstract
Glyphosate is an active ingredient of the most widely used herbicide and it is believed to be less toxic than other pesticides. However, several recent studies showed its potential adverse health effects to humans as it may be an endocrine disruptor. This study focuses on the effects of pure glyphosate on estrogen receptors (ERs) mediated transcriptional activity and their expressions. Glyphosate exerted proliferative effects only in human hormone-dependent breast cancer, T47D cells, but not in hormone-independent breast cancer, MDA-MB231 cells, at 10-12 to 10-6M in estrogen withdrawal condition. The proliferative concentrations of glyphosate that induced the activation of estrogen response element (ERE) transcription activity were 5-13 fold of control in T47D-KBluc cells and this activation was inhibited by an estrogen antagonist, ICI 182780, indicating that the estrogenic activity of glyphosate was mediated via ERs. Furthermore, glyphosate also altered both ERα and β expression. These results indicated that low and environmentally relevant concentrations of glyphosate possessed estrogenic activity. Glyphosate-based herbicides are widely used for soybean cultivation, and our results also found that there was an additive estrogenic effect between glyphosate and genistein, a phytoestrogen in soybeans. However, these additive effects of glyphosate contamination in soybeans need further animal study.
Food Chem Toxicol. 2013 Jun 10;59C:129-136. doi: 10.1016/j.fct.2013.05.057. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Glyfosaat induceert menselijke borstkankercellen groei via oestrogeenreceptoren.
Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J.
bron
Environmental Toxicology Program, Chulabhorn Graduate Institute, Kamphaengphet 6 Road, Laksi, Bangkok 10210, Thailand.
abstract
Glyfosaat is een werkzame stof van de meest gebruikte herbicide en men gelooft minder toxisch dan andere bestrijdingsmiddelen zijn. Echter, verschillende recente studies toonden de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid voor de mens omdat het een hormoonontregelaar kan zijn. Deze studie richt zich op de effecten van zuivere glyfosaat op oestrogeenreceptoren (ERS) gemedieerde transcriptie-activiteit en hun uitingen. Glyfosaat uitgeoefend proliferatieve effecten alleen in humane hormoon-afhankelijke borstkanker, T47D-cellen, maar niet in hormoon-onafhankelijke borstkanker MDA-MB231 cellen bij 10-12 tot 10-6M in oestrogeen terugtrekking toestand. De proliferatieve concentraties van glyfosaat dat de activering van oestrogeen respons element (ERE) ge´nduceerde transcriptie-activiteit waren 5-13 voudige controle in T47D-cellen en KBluc deze activering werd geremd door een oestrogeen antagonist ICI 182780, wat aangeeft dat de oestrogene werkzaamheid van glyfosaat werd gemedieerd via ERs. Verder glyfosaat ook veranderd zowel ERa en β expressie. Deze resultaten geven aan dat de lage en ecologisch relevante concentraties van glyfosaat bezat oestrogene activiteit. Glyfosaat gebaseerde herbiciden worden op grote schaal gebruikt voor de sojateelt, en onze resultaten bleek ook dat er een additief oestrogene werking tussen glyfosaat en geniste´ne, een fyto-oestrogenen in soja. Echter, deze additieve effecten van glyfosaat besmetting in sojabonen moeten verder onderzoek bij dieren.
Food Chem Toxicol. 2013 Jun 10; 59C :129-136. doi: 10.1016/j.fct.2013.05.057.

Printen

 

 

Reacties: