Home / Nieuws / ...

 

Het goede van kurkuma*
Uit een studie met prematuren blijken weer eens de goede eigenschappen van het kruid kurkuma. Veel prematuren worden geboren met nog niet goed functionerende longen en krijgen daarvoor doorgaans geforceerde ademhalingsondersteuning. Dit kan leiden tot chronische longschade. Uit de studie blijkt nu dat de bioactieve stof curcumine in kurkuma volledige bescherming zou kunnen bieden tegen deze longschade.
(September 2013)

 

Curcumin may protect premature infants' lungs
Turmeric, a key ingredient in spicy curry dishes, has long been known to have medicinal values. Now new research finds a substance in turmeric, curcumin, may provide lasting protection against potentially deadly lung damage in premature infants.
Premature infants often need the assistance of ventilators and forced oxygen therapy because they're frequently born with inadequate lung function. These therapies can cause the infants to suffer lasting lung damage and even death. Researchers at Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center (LA BioMed), using disease models, found curcumin provided long-term protection against this damage.
Their study, published online by the American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology, found curcumin provided protection against bronchopulmonary dysplasia (BDP), a condition characterized by scarring and inflammation, and against hyperoxia, in which too much oxygen enters the body through the lungs, for up to 21 days after birth. A previous LA BioMed study found curcumin provided protection for up to seven days after birth.
"This is the first study to find long-term benefits of using curcumin to protect lung function in premature infants," said Virender K. Rehan, MD, the LA BioMed lead researcher who authored the study. "Curcumin is known to have potent antioxidant, anti-inflammatory and anti-microbial properties, making it a promising therapy for premature infants who require oxygen therapy after birth."
BDP is now the most common chronic lung disease of infancy in the U.S. With more premature babies surviving because of improvements in neonatal care, the cases of BPD have increased. A 2010 study found 67.3% of babies born at 22-25 weeks of gestation developed BPD, compared to 36.6% of infants born at 26-30 weeks of gestation.
Provided by Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Curcumine kan de longen te vroeg geboren baby ' beschermen
Kurkuma , een belangrijk ingrediŽnt in pittige curry gerechten , is al lang bekend om geneeskrachtige waarden hebben . Nu nieuw onderzoek vindt een stof in kurkuma , curcumine , kan een duurzame bescherming te bieden tegen potentieel dodelijke longschade bij prematuren .
Premature baby's hebben vaak behoefte aan de hulp van ventilatoren en gedwongen zuurstoftherapie omdat ze vaak geboren met onvoldoende longfunctie . Deze therapieŽn kunnen ertoe leiden dat de baby's om blijvende longschade en zelfs de dood lijden . Onderzoekers aan Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor - UCLA Medical Center ( LA Biomed ) , met behulp van de ziekte modellen , gevonden curcumine mits langdurige bescherming tegen deze schade .
Hun studie , online gepubliceerd door het American Journal of Physiology , Lung Cellulaire en Moleculaire Fysiologie gepubliceerd , vond curcumine mits bescherming tegen bronchopulmonale dysplasie ( BDP ) , een aandoening gekenmerkt door littekens en ontsteking , en tegen hyperoxia , waarin te veel zuurstof in het lichaam door middel van de longen , tot 21 dagen na de geboorte . Een eerdere LA Biomed studie vond curcumine bescherming bood tot zeven dagen na de geboorte .
" Dit is de eerste studie naar de voordelen op lange termijn van het gebruik van curcumine om de longfunctie te beschermen bij premature baby's vinden , " zei K. Virender Rehan , MD , de LA Biomed hoofdonderzoeker die auteur van de studie . " Curcumine is bekend dat het krachtige antioxidant , anti - inflammatoire en anti - microbiŽle eigenschappen hebben , waardoor het een veelbelovende therapie voor premature zuigelingen die nodig zuurstoftherapie na de geboorte . "
BDP is nu de meest voorkomende chronische longziekte van kinderschoenen in de VS met meer premature baby's overleven als gevolg van verbeteringen in de neonatale zorg , hebben de gevallen van BPD toegenomen . Een studie van 2010 vond 67,3 % van de baby's geboren bij 22-25 weken zwangerschapsduur ontwikkeld BPD , in vergelijking met 36,6 % van de kinderen geboren na 26-30 weken zwangerschap .
Die door Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor

Printen

 

 

Reacties: