Home / Nieuws / ...

 

Hoge bloedsuikerwaarden en de kans op dementie*
Uit een studie onder ruim 2.000 vijfenzestigplussers blijkt dat hoge bloedsuikerwaarden een duidelijk hogere kans geeft op dementie, ook bij mensen die geen diabetes hebben. Zo blijken mensen zonder diabetes met bloedsuikerwaarden van bijv. 115 mg/dl (= 6,4 mmol/l) al 18% meer kans te hebben op dementie dan zij met waarden van 100 mg/dl ( 5,5 mmol/l). Deelnemers met diabetes en hoger bloedwaarden van 190 mg/dl (= 10,5 mmol/l) bleken wel 40% meer kans te hebben op dementie dan zij met bloedwaarden van 160 mg/dl (= 8,9 mmol/l). Abstract van de studie. (Oktober 2013)Dementia Risk Tied to Blood Sugar Level, Even With No Diabetes
A joint Group Health-University of Washington (UW) study in the New England Journal of Medicine has found that higher blood sugar levels are associated with higher dementia risk, even among people who do not have diabetes.
Blood sugar levels averaged over a five-year period were associated with rising risks for developing dementia, in this report about more than 2,000 Group Health patients age 65 and older in the Adult Changes in Thought (ACT) study.
For example, in people without diabetes, risk for dementia was 18 percent higher for people with an average glucose level of 115 milligrams per deciliter compared to those with an average glucose level of 100 mg/dl. And in people with diabetes, whose blood sugar levels are generally higher, dementia risk was 40 percent higher for people with an average glucose level of 190 mg/dl compared to those with an average glucose level of 160 mg/dl.
"The most interesting finding was that every incrementally higher glucose level was associated with a higher risk of dementia in people who did not have diabetes," said first author Paul K. Crane, MD, MPH, an associate professor of medicine at the UW School of Medicine, adjunct associate professor of health services at the UW School of Public Health, and affiliate investigator at Group Health Research Institute. "There was no threshold value for lower glucose values where risk leveled off."
"One major strength of this research is that it is based on the ACT study, a longitudinal cohort study, where we follow people for many years as they lead their lives," said senior author Eric B. Larson, MD, MPH, a senior investigator at Group Health Research Institute who also has appointments at the UW Schools of Medicine and Public Health. "We combine information from people's research visits every other year with data from their visits to Group Health providers whenever they receive care. And this gave us an average of 17 blood sugar measurements per person: very rich data."
These measurements included blood glucose (some fasting, some not) and glycated hemoglobin (also known as HbA1c). Blood sugar levels rise and fall in peaks and valleys throughout each day, but glycated hemoglobin doesn't vary as much over short intervals. R. Walker, MS
R. Hubbard, PhD Combining glucose and glycated hemoglobin measures into a composite measure required special statistical techniques, which Drs. Crane and Larson's co-authors Rod Walker, MS, a biostatistician, and Rebecca Hubbard, PhD, an associate investigator, both from Group Health Research Institute, had developed. (Dr. Hubbard is also an affiliate assistant professor of biostatistics at the UW School of Public Health.) These sophisticated statistical models required specialized data on the relationships between glycated hemoglobin and glucose levels, and they used data generated by co-author David M. Nathan, MD, a professor of medicine at Harvard Medical School and director of the Diabetes Center at Massachusetts General Hospital.
So should people try to eat less sugar -- or foods with a lower "glycemic index"? Not necessarily, Dr. Crane said: "Your body turns your food into glucose, so your blood sugar levels depend not only on what you eat but also on your individual metabolism: how your body handles your food." But he does suggest that taking walks couldn't hurt: The ACT study has previously linked physical activity to later onset and reduced risk of dementia, including Alzheimer's disease.
Furthermore, Dr. Crane emphasized that these results come from an observational study: "What we found was that people with higher levels of glucose had a higher risk of dementia, on average, than did people with lower levels of glucose," he said. "While that is interesting and important, we have no data to suggest that people who make changes to lower their glucose improve their dementia risk. Those data would have to come from future studies with different study designs."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dementie Risk Gebonden aan bloedsuikerspiegel , zelfs met geen diabetes
Een gezamenlijke Group Health - Universiteit van Washington ( UW) studie in het New England Journal of Medicine heeft geconstateerd dat een hogere bloedsuikerspiegel worden geassocieerd met een hoger risico op dementie , zelfs bij mensen die geen diabetes hebben .
Bloedsuikerspiegel gemiddeld over een periode van vijf jaar werden geassocieerd met stijgende risico voor het ontwikkelen van dementie , in dit verslag over meer dan 2.000 Group Health patiŽnten van 65 jaar en ouder in de Erotische Veranderingen in Thought ( ACT ) studie .
Bijvoorbeeld , in mensen zonder diabetes , risico op dementie was 18 procent hoger voor mensen met een gemiddelde glucoseniveau van 115 milligram per deciliter vergelijking met die met een gemiddelde glucoseniveau van 100 mg / dl . En bij mensen met diabetes , waarvan de bloedsuikerspiegel in het algemeen hoger , dementie risico was 40 procent hoger voor mensen met een gemiddelde glucoseniveau van 190 mg / dl in vergelijking met degenen met een gemiddelde glucoseniveau van 160 mg / dl .
" De meest interessante bevinding was dat elke stapsgewijs hoger glucosegehalte werd geassocieerd met een hoger risico op dementie bij mensen die geen diabetes hadden, " zegt eerste auteur Paul K. Kraan , MD , MPH , associate professor in de geneeskunde aan de UW School of Medicine , adjunct hoogleraar gezondheidszorg aan de UW School of Public Health , en affiliate onderzoeker bij Group Health Research Institute . " Er was geen drempelwaarde voor lagere glucosewaarden waar risico afgevlakt . "
" Een grote kracht van dit onderzoek is dat het gebaseerd is op het ACT studie , een longitudinale cohortstudie , waarin we volgen mensen voor vele jaren als ze hun leven leiden , " zei senior auteur Eric B. Larson , MD , MPH , een senior onderzoeker bij Group Health Research Institute die ook benoemingen bij de UW Scholen van Geneeskunde en Volksgezondheid . " We combineren informatie uit de mensen onderzoek bezoekt om het andere jaar met gegevens van hun bezoeken aan Group Health telkens als zij zorg krijgen en dit gaf ons een gemiddelde van 17 bloedsuiker metingen per persoon : . . Zeer rijke data "
Deze metingen opgenomen bloedglucose ( sommige vasten , sommige niet ) en hemoglobineglycaat (ook bekend als HbA1c ) . Bloedsuikerspiegel stijgen en dalen in pieken en dalen over elke dag , maar hemoglobineglycaat niet zoveel verschillen over korte intervallen . R. Walker , MS
R. Hubbard , PhD combinatie van glucose en hemoglobineglycaat maatregelen in een samengestelde maatregel vereist speciale statistische technieken , waarvan Drs . Kraan en Larson de co-auteurs Rod Walker , MS , een biostatistician , en Rebecca Hubbard , PhD , een universitair onderzoeker , zowel van Group Health Research Institute , had ontwikkeld . ( Dr Hubbard is ook een filiaal assistent-professor van biostatistiek aan de UW School of Public Health . ) Deze geavanceerde statistische modellen vereist specialistische gegevens over de relatie tussen hemoglobineglycaat en glucosespiegels , en zij gegevens die zijn gegenereerd door co - auteur David M. gebruikte nathan , MD , een professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical School en directeur van het Diabetes Centrum van het Massachusetts General Hospital .
Dus moeten mensen proberen om minder suiker te eten - of voedsel met een lagere " glycemische index " ? Niet per se , Dr Crane zei : " Je lichaam maakt van uw voedsel in glucose , zodat je bloedsuikerspiegel niet alleen afhangen van wat je eet , maar ook op uw individuele stofwisseling : . Hoe je lichaam omgaat met uw eten " Maar hij doet suggereren dat het maken van wandelingen niet kon kwetsen : De ACT studie heeft eerder in verband fysieke activiteit om later ontstaan en een verminderde kans op dementie , waaronder de ziekte van Alzheimer .
Bovendien , Dr Crane benadrukt dat deze resultaten komen uit een observationele studie : " Wat we vonden was dat mensen met hogere niveaus van glucose hadden een hoger risico op dementie , gemiddeld , dan mensen met lagere niveaus van glucose deed , " zei hij . " Terwijl dat is interessant en belangrijk , we hebben geen gegevens die erop wijzen dat mensen die veranderingen aan te brengen in hun glucose verlagen hun risico op dementie te verbeteren . Die gegevens zouden moeten komen van toekomstige studies met verschillende opzet van de studie . "

Printen

 

 

Reacties: