Home / Nieuws / ...

 

Cholesterol en kanker*
Verschillende studies hebben al laten zien dat lage cholesterolwaarden een verhoogde kans op kanker geven. In deze Japanse studie onder 500 volwassenen blijkt dat nu dat lage cholesterolwaarden hogere waarden aan DNAschade laten zien. Dit werd aangetoond door met speciale chromatografie de stof 8-hydroxydeoxyguanosine in de urine vast te stellen. 8-hydroxydeoxyguanosine is de belangrijkste stof die ontstaat als gevolg van DNAschade. De deelnemers in de studie met de laagste bloedwaarden cholesterol bleken duidelijk de hoogste urinewaarden aan 8-hydroxydeoxyguanosine te hebben. Bijv. deelnemers met totaal cholesterolwaarden van 160 mg/dl (4,21 mmol/l) bleken ruim 17% meer DNAschade te hebben dan zij met totaal cholesterolwaarden van 219 mg/dl (5,76 mmol/l). De studie. (November 2013)Lower serum levels of total cholesterol are associated with higher urinary levels of 8-hydroxydeoxyguanosine
Hiroyuki Kikuchi1*, Akiko Nanri1, Ai Hori2, Masao Sato3, Kazuaki Kawai4, Hiroshi Kasai4 and Tetsuya Mizoue1 
· * Corresponding author: Hiroyuki Kikuchi Hiroyuki_Kikuchi@member.metro.tokyo.jp 
Author Affiliations
For all author emails, please log on. 
Nutrition & Metabolism 2013, 10:59 doi:10.1186/1743-7075-10-59
Abstract
Background
Lower serum total (TC), high-density lipoprotein (HDL-C) and low-density lipoprotein cholesterols (LDL-C) have been linked to an increased risk of cancer in various sites, but its underlying mechanism remains unclear. In an attempt to clarify the association between cholesterol levels and oxidative DNA damage, we investigated the relationship between serum cholesterol and urinary 8-hydroxydeoxyguanosine levels in a Japanese working population. 
Methods
The study subjects were 294 men and 209 women aged 21-66 years in two Japanese municipal offices. Urinary 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) was measured using an automated high-pressure liquid chromatography. Linear regression analysis was used to examine the associations of urinary 8-OHdG with TC, HDL-C and LDL-C levels with adjustment for sex, age, smoking and body mass index. Subgroup analyses were conducted by smoking status in men and age in women. Analysis of covariance was employed to estimate adjusted means of urinary 8-OHdG across TC category. 
Results
After multivariate adjustment, urinary 8-OHdG levels were inversely associated with serum TC levels (β = −0.0015, p < 0.05) and LDL-C levels (β = −0.0012, p = 0.07). The inverse association with TC was apparent among smoking men (β = −0.0017, p < 0.05) and among women aged less than 48 years (β = −0.0040, p < 0.01). 8-OHdG decreased as TC increased (up to 219 mg/dL); subjects with TC levels of <160 mg/dL had a 17.4% higher adjusted mean of 8-OHdG than did those with TC levels of 200–219 mg/dL. 
Conclusion
Results suggest that circulating low TC levels are associated with higher oxidative DNA damage. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lagere serumspiegels van totaal cholesterol geassocieerd met hogere concentraties in de urine van 8 - hydroxydeoxyguanosine
Hiroyuki Kikuchi1 * , Akiko Nanri1 , Ai Hori2 , Masao Sato3 , Kazuaki Kawai4 , Hiroshi Kasai4 en Tetsuya Mizoue1
· * Overeenkomstige auteur : Hiroyuki Kikuchi Hiroyuki_Kikuchi@member.metro.tokyo.jp
Auteur Affiliations
Voor alle auteur e-mails , kunt u inloggen op .
Nutrition & Metabolism 2013 , 10:59 doi : 10.1186/1743-7075-10-59
abstract
achtergrond
Lagere serum totaal ( TC ) , high - density lipoproteďne ( HDL - C ) en low - density lipoproteďne cholesterol ( LDL - C ) zijn verbonden met een verhoogd risico op kanker in verschillende locaties , maar de onderliggende mechanisme onduidelijk blijft . In een poging om de associatie tussen cholesterol en oxidatieve DNA schade duidelijk , onderzochten we het verband tussen serum cholesterol en urine 8 - hydroxydeoxyguanosine niveaus in een Japanse werkende populatie .
methoden
De proefpersonen waren 294 mannen en 209 vrouwen in de leeftijd 21-66 jaar in twee Japanse stadskantoor . Urine 8 - hydroxydeoxyguanosine ( 8 - OHdG ) werd gemeten met een geautomatiseerd hogedruk vloeistofchromatografie . Lineaire regressie -analyse werd gebruikt om de verenigingen van urine onderzoeken 8 - OHdG met TC , HDL - C en LDL - C niveaus met correctie voor geslacht, leeftijd , roken en body mass index . Subgroep analyses werden uitgevoerd door rookgedrag bij mannen en leeftijd bij vrouwen . Covariantieanalyse werd gebruikt om aangepaste middel van urine- 8 - OHdG schatten tegenover TC categorie.
resultaten
Na multivariate aanpassing werden urine 8 - OHdG levels omgekeerd geassocieerd met serum cholesterol spiegel ( β = -0,0015 , p < 0,05 ) en LDL - C spiegels ( β = -0,0012 , p = 0.07 ) . De inverse associatie met TC was duidelijk onder de rokende mannen ( β = -0,0017 , p < 0.05 ) en bij vrouwen minder dan 48 jaar ( β = -0,0040 , p <0,01 ) in de leeftijd . 8 - OHdG gedaald TC verhoogd (tot 219 mg / dL ) , patiënten met niveaus van TC < 160 mg / dL een 17,4 % hogere aangepast gemiddeld 8 - OHdG dan degenen met TC niveaus van 200-219 mg / dL .
conclusie
Resultaten suggereren dat circulerende lage TC niveaus worden geassocieerd met een hogere oxidatieve DNA-schade .

Printen

 

 

Reacties: