Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en reumatische artritis*
Uit een Canadese studie onder 116 patiŽnten (60 met reumatische aandoeningen en 56 zonder deze aandoeningen) blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor mensen met Reumatische artritis (RA). De deelnemers met RA bleken duidelijk lagere bloedwaarden vitamine D te hebben dan de deelnemers zonder de ziekte. Gemiddeld 25 ng/ml tegen 35 ng/ml. Deelnemers met RA en de laagste bloedwaarden vitamine D hadden wel meer dan vijf keer meer kans op een verhoogde ziekteactiviteit dan zij met de hoogste bloedwaarden. De volledige studie. (December 2013)


Vitamin D Status Is Associated with Disease Activity among Rheumatology Outpatients
Zohreh Sabbagh 1 , Janet Markland 1 and Hassanali Vatanparast 2,* 
1 Department of Internal Medicine, College of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK S7J 5B6, Canada 2 Division of Nutrition and Dietetics, College of Pharmacy and Nutrition, School of Public Health, University of Saskatchewan, Saskatoon SK S7N 5C9, Canada 
* Author to whom correspondence should be addressed. 
Abstract: The co-existence of high prevalence of vitamin D inadequacy among Canadians and high prevalence of systematic autoimmune rheumatic diseases (SARDs) raise the question on relationship between the two situations. Objective: To determine vitamin D status in known cases of common SARDs and compare to those with non-autoimmune diseases; further, to evaluate the impact of vitamin D on disease activity in rheumatoid arthritis (RA) cases. Methods: In a retrospective case-control study design, we evaluated 116 patients in a community clinic classified in two groups, Control group: patients with non-rheumatic disease (n = 56), and Case group: those with rheumatic diseases (n = 60). We compared plasma vitamin D status (25(OH)D), indicators of disease activity and other potential confounders. Further, we determined factors associated with disease activity in RA cases. Results: The plasma 25(OH)D was significantly lower in Case group (64.8 Ī 29.8) compared to Control group (86.8 Ī 37.7). High number of SARDs outpatients 56%) had considerably low plasma 25(OH)D concentration. RA cases with low plasma 25(OH)D had over five times higher risk of disease activity (OR = 5.15 95% CI 1.16, 22.9; p = 0.031). Conclusion: Inadequate vitamin D status in SARDs cases, along with considerably strong association with disease activity in RA cases, indicate the need for proper evaluation of vitamin D status in this clinical population. Moreover, appropriate training should be given to the patients to ensure the intake of the recommended amount of vitamin D per day through diet or supplement.
Nutrients 2013, 5(7), 2268-2275; doi:10.3390/nu5072268

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D zijn in verband gebracht met de ziekte van activiteit onder Reumatologie Outpatients
Zohreh Sabbagh 1 , Janet Markland 1 en Hassanali Vatanparast 2 , *
1 afdeling Interne Geneeskunde , Universiteit van Geneeskunde , Universiteit van Saskatchewan , Saskatoon , SK S7J 5B6 , Canada 2 Divisie Voeding en DiŽtetiek , College of Pharmacy and Nutrition , School of Public Health , Universiteit van Saskatchewan , Saskatoon SK S7N 5C9 , Canada
* Auteur aan wie de correspondentie moet worden aangepakt .
Abstract: Het naast elkaar bestaan van hoge prevalentie van vitamine D ontoereikendheid onder de Canadezen en de hoge prevalentie van systematische auto- reumatische aandoeningen ( Sardijnen ) roepen de vraag over de relatie tussen de twee situaties . Doelstelling: vitamine D-status bij bekende gevallen van gemeenschappelijke Sardijnen te bepalen en te vergelijken met die met niet - auto-immune ziekten , verder , om het effect van vitamine D op ziekteactiviteit bij reumatoÔde artritis ( RA ) gevallen te evalueren . Methoden : In een retrospectieve case-control studie ontwerp , evalueerden we 116 patiŽnten in een gemeenschap kliniek in twee groepen ingedeeld , Controle groep : patiŽnten met niet - reumatische ziekte ( n = 56 ) , en arrest groep : mensen met reumatische aandoeningen ( n = 60 ) . We vergeleken plasma vitamine D-status ( 25 ( OH ) D ) , indicatoren van de ziekteactiviteit en andere potentiŽle confounders . Verder hebben we vastgesteld factoren die samenhangen met de ziekte -activiteit bij RA gevallen . Resultaten : Het plasma 25 ( OH ) D was significant lager in zaak groep ( 64,8 Ī 29,8 ) vergeleken met controlegroep ( 86,8 Ī 37,7 ) . Hoog aantal Sardijnen poliklinische patiŽnten 56 % ) had aanzienlijk lage plasma 25 ( OH ) D concentratie. RA gevallen met een lage plasma 25 ( OH ) D had meer dan vijf keer hoger risico op ziekte-activiteit ( OR = 5.15 95% CI 1,16 , 22,9 , p = 0.031 ) . Conclusie : onvoldoende vitamine D-status bij Sardijnen gevallen , samen met een aanzienlijk sterke associatie met ziekteactiviteit bij RA gevallen blijkt de noodzaak van een goede evaluatie van de vitamine D-status in deze klinische populatie . Bovendien moet een passende opleiding worden gegeven aan de patiŽnten om de inname van de aanbevolen hoeveelheid vitamine D per dag via de voeding of aan te vullen garanderen.

Printen

 

 

Reacties: