Home / Nieuws / ...

 

Cholesterol en bloedsuikerwaarden*
Volgens een Duitse studie zijn hoge waarden goed cholesterol (HDL) belangrijk voor goede (lagere) bloedsuikerwaarden. De voornaamste eiwitcomponent van HDL is apolipoproteÔne A-I (apoA-I), die zorgt voor betere spierfuncties, een betere opname van suikers in de spieren en vermindering van het vetweefsel in de spieren. Abstract van de studie. (December 2013)

'Good' Cholesterol Controls Blood Glucose
High density lipoprotein cholesterol (HDL), the so-called "good" cholesterol improves blood glucose levels by enhancing skeletal muscle function and reducing adiposity, scientists of the Helmholtz Zentrum MŁnchen report in the current issue of the renown American Heart Association Journal āCirculation'.
Atherosclerotic cardiovascular disease rates are markedly increased in individuals with type 2 diabetes. One of the strongest independent predictors of cardiovascular disease in these patients is a low circulating level of high density lipoprotein (HDL) cholesterol and its major protein constituent apolipoprotein A-I (ApoA-I). An international team of scientists led by Dr. Susanna Hofmann from the Institute of Diabetes and Regeneration Research at the Helmholtz Zentrum MŁnchen (HMGU), Partner of the German Center for Diabetes Research (DZD), and Dr. Maarit Lehti from the LIKES Research Center for Sport and Health Sciences, Jyvšskylš, Finland, have now determined that normal circulating HDL levels are required for proper skeletal muscle metabolism and function.
In their study, Hofmann and her team observed that without ApoA-I, burning of calories is reduced in skeletal muscle resulting in increased blood glucose and weaker muscle function. The scientists then determined that HDL cholesterol and its protein ApoA-I both enhance usage of glucose and calories inside muscle cells. Raising HDL and ApoA-I levels in animal models resulted in protection against hyperglycemia and age-related symptoms such as decline of muscle performance or fat mass gain. Improved calorie burning in mitochondria (the "power plants" in each cell) was further indicated by a marked reduction of circulating Fibroblast Growth Factor 21, a novel biomarker for mitochondrial dysfunction.
"Our results link for the first time low HDL-cholesterol with impaired use of glucose and burning of calories in type 2 diabetes. ApoA-I analogues are now clinically tested for the prevention and regression of atherosclerosis. Based on our findings described herein, these analogs may offer underappreciated potential for therapeutic opportunities in diabetes," explains Hofmann, who investigates interactions of fat and glucose metabolism with her international team. She adds: "Most importantly, our results are highly relevant for women with type 2 diabetes. Their risk for cardiovascular diseases compared to men with type 2 diabetes is significantly increased, because these women have low concentrations of HDL-cholesterol and ApoA-I."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

' Goede ' Cholesterol Controls Blood Glucose
High density lipoprotein cholesterol ( HDL ) , de zogenaamde " goede" cholesterol verbetert de bloedsuikerspiegel door het versterken van de skeletspier functie en het verminderen van adipositas , wetenschappers van het Helmholtz Zentrum MŁnchen rapport in de huidige uitgave van het gerenommeerde American Heart Association Journal , Circulation ' .
Atherosclerotische cardiovasculaire ziekte tarieven zijn duidelijk verhoogd bij mensen met type 2 diabetes . Een van de sterkste onafhankelijke voorspellers van cardiovasculaire ziekte bij deze patiŽnten een lage circulerende niveau van hoge dichtheid lipoproteÔne ( HDL ) cholesterol en de voornaamste eiwitcomponent apolipoproteÔne AI ( ApoA - I ) . Een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Dr Susanna Hofmann van het Institute of Diabetes and Regeneration Onderzoek bij het Helmholtz Zentrum MŁnchen ( HMGU ) , Partner van het Duitse Centrum voor Onderzoek van de Diabetes ( DZD ) , en Dr Maarit Lehti van oa Research Center voor Sport en Health Sciences , Jyvšskylš , Finland , hebben nu vastgesteld dat de normale circulerende HDL niveaus zijn nodig voor een goede skeletspieren metabolisme en functie.
In hun studie , Hofmann en haar team merkte op dat zonder ApoA - I , verbranding van calorieŽn in de skeletspieren resulterend in verhoogde bloedglucose en zwakkere spierfunctie wordt verminderd . De wetenschappers vervolgens bepaald dat HDL-cholesterol en zijn eiwit ApoA - ik allebei verbeteren gebruik van glucose en calorieŽn binnen spiercellen . Het verhogen van HDL en ApoA - I concentraties in diermodellen resulteerde in bescherming tegen hyperglycemie en leeftijd-gerelateerde symptomen zoals afname van spier prestaties of vetmassa krijgen . Verbeterde calorieverbranding in mitochondriŽn ( de ' energiecentrales ' in elke cel ) werd verder aangegeven door een duidelijke vermindering van het circulerend Fibroblastengroeifactor 21 , een nieuwe biomarker voor mitochondriale dysfunctie .
" Onze resultaten verbinding voor het eerst lage HDL - cholesterol met een verminderde gebruik van glucose en verbranding van calorieŽn bij type 2 diabetes . ApoA - I analogen worden nu klinisch getest voor de preventie en regressie van atherosclerose . Gebaseerd op onze bevindingen hierin beschreven , deze analogen kunnen ondergewaardeerd potentieel bieden voor therapeutische mogelijkheden bij diabetes , "legt Hofmann , die interacties van vet-en glucosemetabolisme onderzoekt met haar internationaal team . Ze voegt eraan toe : . " Het belangrijkste is dat onze resultaten zeer relevant zijn voor vrouwen met diabetes type 2 hun risico op hart-en vaatziekten in vergelijking met mannen met diabetes type 2 wordt aanzienlijk verhoogd , omdat deze vrouwen hebben lage concentraties van HDL - cholesterol en ApoA -I . "

Printen

 

 

Reacties: