Home / Nieuws / ...

 

Noten tegen pancreaskanker*
Uit een studie onder ruim 75.000 vrouwen blijkt dat het iedere dag eten van noten de kans op pancreaskanker doet afnemen. Twee of meer keer per week 30 gram noten, zoals amandelen, brazilnoten, cashewnoten, macadamianoten, pecannoten, pistachenoten of walnoten, doen de kans op pancreaskanker met 35% afnemen. Het mooie is ook nog dat het eten van noten niet tot gewichtstoename maar zelfs een kleine gewichtsafname leidt. Abstract van de studie. (December 2013)


First prospective study to date on nut consumption and pancreatic cancer
In a large prospective study published online in the British Journal of Cancer, researchers looked at the association between nut consumption and risk of pancreatic cancer among 75,680 women in the Nurses' Health Study, with no previous history of cancer. Consumption of nuts, including tree nuts (such as almonds, Brazil nuts, cashews, hazelnuts, macadamias, pecans, pine nuts, pistachios and walnuts), was inversely associated with risk of pancreatic cancer, independent of other potential risk factors for pancreatic cancer. 
Women who consumed a one-ounce serving of nuts two or more times per week had a significantly reduced risk of pancreatic cancer (RR, 0.65; 95% CI, 0.47-0.92; P=0.007) compared to those who largely abstained from nuts. "This reduction in risk was independent of established or suspected risk factors for pancreatic cancer including age, height, obesity, physical activity, smoking, diabetes and dietary factors," stated lead author, Ying Bao, MD, ScD, from the Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA. 
Pancreatic cancer is the fourth most common cause for cancer-related mortality in the U.S., yet very few modifiable risk factors have been identified. According to the 2009 World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) report, aside from cigarette smoking, body fatness was the only convincing modifiable risk factor for pancreatic cancer. 
While there may be concern that frequent nut consumption may result in weight gain and thereby increase the risk of developing pancreatic cancer, the opposite seems to be true. "In our cohort women who consumed the most nuts tended to weigh less," reported Dr. Bao. Moreover, in a recent analysis of this same cohort, higher nut consumption was associated with a slightly lower risk of weight gain and obesity. 
Nut intake has also been associated with a reduced risk of diabetes mellitus, which is a risk factor for pancreatic cancer. "Nuts contain a variety of important vitamins, minerals and phytochemicals," states Maureen Ternus, M.S., R.D., Executive Director of the International Tree Nut Council Nutrition Research & Education Foundation (INC NREF). "This exciting, new study provides yet another reason to encourage people to eat a handful - or 1/3 cup - of tree nuts every day." 
∑ References
Bao, Y., F.B. Hu, E.L. Giovannucci, B.M. Wolpin, M.J. Stampfer, W.C. Willett, C.S. Fuchs, 2013. Nut consumption and risk of pancreatic cancer in women. Br J Cancer. doi:10.1038/bjc.2013.665. 
Motion PR 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Eerste prospectieve studie op de hoogte van de consumptie van noten en alvleesklierkanker
In een grote prospectieve studie online gepubliceerd in het British Journal of Cancer , onderzoekers gekeken naar het verband tussen de consumptie van noten en risico van alvleesklier- kanker onder 75.680 vrouwen in de Nurses ' Health Study , zonder voorgeschiedenis van kanker. De consumptie van noten , met inbegrip van noten ( zoals amandelen , paranoten , cashewnoten , hazelnoten , macadamia's , pecannoten , pijnboompitten , pistachenoten en walnoten ) , werd omgekeerd geassocieerd met het risico van alvleesklierkanker , onafhankelijk van andere potentiŽle risicofactoren voor pancreaskanker .
Vrouwen die een one -ounce portie noten twee of meer keer per week verbruikt had een aanzienlijk verminderd risico op alvleesklierkanker ( RR 0,65 , 95% CI , 0,47-0,92 , p = 0,007 ) in vergelijking met degenen die grotendeels onthouden van noten . " Deze vermindering van het risico was onafhankelijk van de vastgestelde of vermoede risicofactoren voor pancreaskanker , waaronder leeftijd, lengte , overgewicht , lichamelijke activiteit , roken, diabetes en voedingsfactoren ", aldus hoofdauteur , Ying Bao , MD , SCD , van de Department of Medicine , Brigham and Women 's Hospital en Harvard Medical School, Boston , MA .
Alvleesklierkanker is de vierde meest voorkomende oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte in de VS , maar toch heel weinig beÔnvloedbare risicofactoren zijn geÔdentificeerd . Volgens het 2009 World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research ( WCRF / AICR ) verslag , afgezien van het roken van sigaretten , het lichaamsgewicht was de enige overtuigende beÔnvloedbare risicofactor voor pancreaskanker .
Terwijl er bezorgdheid dat frequente consumptie van noten kan leiden tot gewichtstoename en daarmee het risico op het ontwikkelen van alvleesklierkanker kunnen zijn , lijkt het tegendeel waar te zijn . "In onze cohort vrouwen die verbruikt de meeste noten neiging om minder te wegen , " meldde Dr Bao . Bovendien is in een recente analyse van deze zelfde onderzoeksgroep werd hogere consumptie van noten in verband met een iets lager risico op gewichtstoename en obesitas .
Nut inname is ook geassocieerd met een verminderd risico van diabetes mellitus , een risicofactor voor pancreaskanker . " Noten bevatten een verscheidenheid aan belangrijke vitaminen , mineralen en fytochemicaliŽn , " zegt Maureen Ternus , MS , RD , directeur van de Nutrition Research & Education Foundation ( INC nref ) International Tree Nut Council. " Deze spannende , nieuwe studie geeft nog een andere reden om mensen te stimuleren tot een handvol eten - of 1/3 kopje - . Van noten elke dag"

Printen

 

 

Reacties: