Home / Nieuws / ...

 

Lijnzaad tegen hoge bloeddruk*
Uit een studie onder 110 deelnemers met hoge bloeddruk blijkt dat dagelijkse inname van lijnzaad kan zorgen voor een duidelijk lagere bloeddruk. 6 maanden kregen de deelnemers dagelijks gemengd in hun voeding 30 gram gemalen lijnzaad of een placebo. Na afloop bleken in de lijnzaadgroep de bloedwaarden alfa-linoleenzuur en lignanen tot wel tot 50 keer hoger te zijn dan bij de deelnemers in de placebogroep. Deelnemers met in het begin een bloeddruk hoger dan 140 mmHg bleken een wel 15 mmHG lagere bloeddruk te hebben. (December 2013)


Potent Antihypertensive Action of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients
1. Delfin Rodriguez-Leyva, Wendy Weighell, Andrea L. Edel, Renee LaVallee, Elena Dibrov, Reinhold Pinneker, Thane G. Maddaford, Bram Ramjiawan, Michel Aliani, Randolph Guzman, Grant N. Pierce + Author Affiliations
1. From the Cardiovascular Research Division, V.I. Lenin Universitary Hospital, Holguin, Cuba (D.R.-L.); and Department of Surgery, St Boniface Hospital and the Asper Clinical Research Institute (W.W., R.G.), Canadian Centre for Agri-food Research in Health and Medicine, St Boniface Hospital Research Centre, Department of Physiology, Faculties of Medicine and Pharmacy (A.L.E., R.L., E.D., R.P., T.G.M., B.R., G.N.P.), and Department of Human Nutritional Sciences, Faculty of Human Ecology (M.A.), University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. 
1. Correspondence to Grant N. Pierce, St Boniface Hospital Research Centre, 351 Tache Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada R2H 2A6. E-mail gpierce@sbrc.ca
Abstract
Flaxseed contains ω-3 fatty acids, lignans, and fiber that together may provide benefits to patients with cardiovascular disease. Animal work identified that patients with peripheral artery disease may particularly benefit from dietary supplementation with flaxseed. Hypertension is commonly associated with peripheral artery disease. The purpose of the study was to examine the effects of daily ingestion of flaxseed on ystolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) in peripheral artery disease patients. In this prospective, double-blinded, placebo-controlled, randomized trial, patients (110 in total) ingested a variety of foods that contained 30 g of milled flaxseed or placebo each day over 6 months. Plasma levels of the ω-3 fatty acid α-linolenic acid and enterolignans increased 2- to 50-fold in the flaxseed-fed group but did not increase significantly in the placebo group. Patient body weights were not significantly different between the 2 groups at any time. SBP was ≈10 mm Hg lower, and DBP was ≈7 mm Hg lower in the flaxseed group compared with placebo after 6 months. Patients who entered the trial with a SBP ≥140 mm Hg at baseline obtained a significant reduction of 15 mm Hg in SBP and 7 mm Hg in DBP from flaxseed ingestion. The antihypertensive effect was achieved selectively in hypertensive patients. Circulating α-linolenic acid levels correlated with SBP and DBP, and lignan levels correlated with changes in DBP. In summary, flaxseed induced one of the most potent antihypertensive effects achieved by a dietary intervention. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Krachtige bloeddrukverlagende werking van Dietary Lijnzaad bij hypertensieve patiŽnten
1 . Delfin Rodriguez - Leyva , Wendy Weighell , Andrea L. Edel , Renee LaVallee , Elena Dibrov , Reinhold Pinneker , Thane G. Maddaford , Bram Ramjiawan , Michel Aliani , Randolph Guzman , Grant N. Pierce + Auteur Affiliations
1 . Vanaf het Cardiovascular Research Division , V.l. Lenin Universitair Ziekenhuis , Holguin , Cuba ( DR-L. ) , en afdeling Chirurgie , St. Bonifatius Hospital en de Asper Clinical Research Institute ( WW , RG ) , Canadian Centre for Agri - Food Research in Health and Medicine , St. Bonifatius Hospital Research Centrum , afdeling Fysiologie , faculteiten Geneeskunde en Farmacie ( ALE , RL , ED , RP , TGM , BR , BNP ) , en het ministerie van Human Nutritional Sciences , Faculteit der Menselijke Ecologie ( MA ) , Universiteit van Manitoba , Winnipeg , Manitoba , Canada .
1 . Correspondentie naar Grant N. Pierce , St Boniface Hospital Research Centre , 351 Tache Ave , Winnipeg , Manitoba , Canada R2H 2A6 . E - mail gpierce@sbrc.ca
abstract
Lijnzaad bevat ω - 3 vetzuren , lignanen en vezels die samen voordelen kunnen bieden aan patiŽnten met cardiovasculaire ziekte . Animal werk vermeld dat patiŽnten met perifeer vaatlijden vooral kunnen profiteren van de aanvulling van de voeding met lijnzaad . Hypertensie wordt vaak geassocieerd met perifeer vaatlijden . Het doel van de studie was om de effecten van de dagelijkse inname van lijnzaad op ystolic ( SBP ) en diastolische bloeddruk ( DBP ) in randslagaderziekte patiŽnten onderzocht . In deze prospectieve , dubbel-blinde , placebo-gecontroleerde , gerandomiseerde trial , patiŽnten ( 110 in totaal) opgenomen van een verscheidenheid van voedingsmiddelen die 30 g gemalen lijnzaad of een placebo per dag gedurende 6 maanden bevatte . Plasmaspiegels van ω - 3 vetzuren α - linoleenzuur en enterolignans verhoogd 2 - tot 50 - voudig in de lijnzaad - gevoede groep, maar niet significant in de placebogroep . PatiŽnt lichaamsgewicht was niet significant verschillend tussen de 2 groepen op elk moment. SBP was ≈ 10 mm Hg lager , en DBP was ≈ 7 mm Hg lager in de lijnzaad -groep vergeleken met placebo na 6 maanden . PatiŽnten die de proef opgenomen met een SBP ≥ 140 mm Hg bij basislijn verkregen een significante reductie van 15 mm Hg in SBP en 7 mm Hg DBP uit lijnzaad inslikken . Het bloeddrukverlagende effect werd selectief bij hypertensieve patiŽnten. Circulerende α - linoleenzuur correleerde met SBP en DBP , en lignan niveaus gecorreleerd met veranderingen in DBP . Samengevat , lijnzaad veroorzaakte een van de meest potente antihypertensieve effecten bereikt door een dieetinterventie .

Printen

 

 

Reacties: