Home / Nieuws / ...

 

De grote voordelen van weiproteÔnes*
Volgens de laatste studies gepresenteerd op een jaarlijkse beurs in Las Vegas werden nog eens de grote voordelen van eiwitten in zuivel en in het bijzonder die in wei naar voren gebracht. In wei zitten alle essentiŽle aminozuren en hun voordelen zijn talrijk: geven minder hongergevoel, geven een gezond gewicht, geven meer spieren en minder vet, en dat is zeker belangrijk bij het ouder worden en bevorderen het herstel van spierfuncties na een inspanning. Referenties: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Dietary protein quality evaluation in human nutrition en Whey Protein Site. National Dairy Council. (Januari 2014)


Research shows the superiority of whey protein
As science continues to support the role of protein in building and maintaining lean muscle, maintaining weight and aging healthy, consumers are embracing the important role of protein in the diet. But not all proteins are created equal and it turns out that protein quality really does matter. 
The latest on the topic of protein quality will be presented at SupplySide West, the leading destination for the exploration, discovery, innovation and market strategy that fuels the healthier marketplace. Nutrition and exercise physiology expert Chris Mohr, PhD, RD, will share emerging research on the role of dairy proteins, specifically whey protein, in the diet with suppliers and buyers that drive the dietary supplement, food, and beverage marketplace. The educational session, sponsored by US Dairy Export Council Global Marketing, titled "Protein Quality: It Matters," will highlight the advantages of whey protein over other protein types in terms of functionality, flavor and nutrition as food and beverage formulators consider ways to incorporate this important nutrient into novel products. 
"While the recommended daily intake of protein averages about 50 grams/day for an adult (0.8g/kg body weight), this is the minimum amount needed to avoid a deficiency. To optimize the benefits of protein I recommend that adults take in about 90 gram/day and more active adults should get approximately 120 g/day." explained Dr. Mohr. "In addition to quantity, it's important for people to consider the quality of their protein source, as it varies." 
One recommended method to assess the quality of different proteins is the Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS)1. DIAAS is a relatively new protein quality scoring method that corrects for limitations inherent to the current protein quality calculation method and demonstrates the higher bioavailability and quality of dairy proteins, including whey protein, when compared with plant-based sources. Based on a 2012 Food and Agricultural Organization (FAO) committee report, high-quality proteins from milk, whey and other dairy products are estimated to score 30 percent higher under the DIAAS system compared with protein quality scores calculated from the currently utilized Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) system. This new scoring method further strengthens the growing body of research that supports the superior advantages of whey protein in terms of functionality, flavor and nutrition for food and beverage formulators to incorporate into novel products. 
Whey protein is a high-quality, complete protein containing all of the essential amino acids ("building blocks") that are naturally found in dairy. It is also one of the best sources of branched-chain amino acids (BCAA) including leucine, an amino acid associated with stimulation of muscle protein synthesis. 
During his presentation, Dr. Mohr highlighted this research and discuss the many benefits of whey protein including: 
∑ Maintain a Healthy Weight: A reduced calorie, higher protein diet including whey protein may improve the quality of weight loss by helping a person lose more fat and/or maintain more lean muscle.2 
∑ Curb Hunger: Calorie for calorie, whey protein can help people feel fuller longer than carbohydrates or fats.2 
∑ Get Lean: Consuming whey protein and performing resistance exercise regularly can help build more lean muscle than resistance training alone or resistance training combined with carbohydrate consumption.2 
∑ Enhance Exercise Recovery: Consuming whey protein after exercise helps to build and repair muscle.2 
∑ Reduce Muscle Loss with Aging: Emerging research shows older Americans may be able to slow the age-related decline of muscle mass by engaging in resistance training and consuming higher than the Recommended Dietary Allowance (RDA) for protein.2 
Additional research on the effects of whey protein is underway in cooperation with the Whey Protein Research Consortium (the Consortium), an international partnership of dairy cooperatives, associations, processors and multinational companies working together to grow the market for whey protein. The mission of the Consortium is to create incremental global usage of whey proteins through the development and documentation of whey protein's health and wellness benefits. The goal of the integrated research efforts of the Consortium is to develop a generic, non-proprietary body of knowledge, establishing measurable health and wellness benefits of whey proteins that will create a scientific foundation for new marketing opportunities through the development of scientific support for health, qualified health, and/or structure function claims. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onderzoek toont de superioriteit van wei-eiwit
Als wetenschap blijft de rol van eiwitten bij het bouwen en onderhouden van spiermassa , handhaven gewicht en veroudering gezonde ondersteuning consumenten omarmen de belangrijke rol van proteÔne in het dieet . Maar niet alle eiwitten zijn gelijk geschapen en het blijkt dat eiwit kwaliteit echt toe doet .
Het laatste nieuws over het onderwerp van eiwit kwaliteit zal bij SupplySide West , de toonaangevende bestemming voor de verkenning, opsporing , innovatie en marktstrategie die brandstoffen de gezondere markt worden gepresenteerd. Voeding en inspanningsfysiologie expert Chris Mohr , PhD , RD , zullen opkomende onderzoek naar de rol van zuivel- eiwitten , in het bijzonder wei-eiwit , in de voeding met leveranciers en afnemers die het voedingssupplement , voedsel en drank markt drijven delen. De educatieve sessie , gesponsord door US Dairy Export Council Global Marketing , getiteld " Protein Quality : It Matters , " zal de voordelen van wei-eiwit ten opzichte van andere soorten eiwit benadrukken in termen van functionaliteit , smaak en voeding voedsel en drank samenstellers nagaan hoe op te nemen deze belangrijke voedingsstof in nieuwe producten .
"Terwijl de aanbevolen dagelijkse inname van eiwit is gemiddeld ongeveer 50 gram / dag voor een volwassene ( 0.8g/kg lichaamsgewicht) , dit is de minimale hoeveelheid die nodig is om een tekort te voorkomen. Om de voordelen van eiwit te optimaliseren adviseer ik dat volwassenen in ongeveer 90 gram / dag en meer actieve volwassenen moeten ongeveer 120 g / dag krijgen . " verklaarde Dr Mohr . "Naast kwantiteit , is het belangrijk voor mensen om de kwaliteit van hun eiwitbron te overwegen, zoals het loopt . "
Een aanbevolen methode om de kwaliteit van verschillende eiwitten beoordelen is het verteerbare onmisbare Amino Acid Score ( DIAAS ) 1 . DIAAS is een relatief nieuw eiwit kwaliteit scoren methode die corrigeert voor de beperkingen die inherent zijn aan de huidige eiwitkwaliteit berekeningsmethode en toont de hogere biologische beschikbaarheid en de kwaliteit van zuivel eiwitten , met inbegrip van wei-eiwit , in vergelijking met plantaardige bronnen . Op basis van een 2012 Voedsel-en Landbouworganisatie ( FAO ) commissie rapport , zijn hoogwaardige eiwitten uit melk, wei en andere zuivelproducten naar schatting om te scoren 30 procent hoger onder de DIAAS systeem in vergelijking met eiwitten kwaliteit scores berekend op basis van de op dat moment gebruikte eiwitverteerbaarheid Gecorrigeerd amino Acid Score ( PDCAAS ) systeem . Deze nieuwe scoren methode versterkt de groeiende hoeveelheid onderzoek die de superieure voordelen van wei-eiwit in termen van functionaliteit , smaak en voeding voor voedsel en drank samenstellers ondersteunt om op te nemen in nieuwe producten .
Wei-eiwit is een hoogwaardige , compleet eiwit met alle essentiŽle aminozuren ( " building blocks " ) die van nature in zuivelproducten . Het is ook een van de beste bronnen van vertakte aminozuren ( BCAA ) waaronder leucine , een aminozuur verbonden met stimulatie van de eiwitsynthese .
Tijdens zijn presentatie , Dr Mohr benadrukt dit onderzoek en bespreken de vele voordelen van wei-eiwit , waaronder :
∑ Zorg voor een gezond gewicht : Een caloriearm , hogere eiwit- dieet met wei-eiwit kan de kwaliteit van gewichtsverlies door het helpen van een persoon verliest meer vet en / of meer mager muscle.2 handhaven verbeteren
∑ Hongergevoel : calorie voor calorie , kan wei-eiwit helpen mensen voelen voller langer dan koolhydraten of fats.2
∑ Get Lean : Het consumeren van wei-eiwit en het uitvoeren van weerstand oefening regelmatig kunnen helpen bouwen meer spiermassa dan weerstandstraining alleen of weerstand opleiding, gecombineerd met koolhydraten consumption.2
∑ Verbeteren Oefening Recovery : Het consumeren van wei-eiwit na de training helpt bij het opbouwen en repareren muscle.2
∑ Verminder Muscle Loss met Aging : Opkomende onderzoek toont oudere Amerikanen in staat zijn om de leeftijd gerelateerde daling van de spiermassa vertragen door u met de krachttraining en consumeren hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ( ADH ) voor protein.2
Aanvullend onderzoek naar de effecten van wei-eiwit is aan de gang in samenwerking met de Whey Protein Research Consortium ( het Consortium ) , een internationaal samenwerkingsverband van zuivelcoŲperaties , verenigingen , verwerkers en multinationale bedrijven werken samen om de markt voor wei-eiwit groeien . De missie van het consortium is om incrementele Globaal gebruik van wei-eiwitten te creŽren door de ontwikkeling en documentatie van gezondheid en wellness voordelen wei- eiwit . Het doel van de geÔntegreerde onderzoeksinspanningen van het consortium is om een generieke , niet-merkgebonden geheel van kennis, het opstellen van meetbare gezondheid en wellness voordelen van wei- eiwitten die een wetenschappelijke basis voor nieuwe marketing mogelijkheden door de ontwikkeling van wetenschappelijke ondersteuning voor de gezondheid zal leiden tot de ontwikkeling van , gekwalificeerde gezondheid en / of de structuur -functie claims.

Printen

 

 

Reacties: