Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en vette lever*
Uit een Britse studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn ter voorkoming van een vette lever. Volgens de onderzoekers hebben wel 10% van de Europese kinderen een vette lever en wel 20 tot 30% van de volwassenen. Het hele jaar door werden bij kinderen lage bloedwaarden vitamine D gemeten, wellicht te verklaren doordat
binnenshuis in plaats van buiten gespeeld wordt en het overmatig gebruik van zonnecrŤmes. (Mei 2014)

 

 

Low vitamin D linked to fatty liver disease in UK children
European Association for the Study of the Liver
A UK study[i] investigating the link between low vitamin D status and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in British children has identified a genetic variant associated with the disease's severity.
The research, conducted by the King's College Hospital Paediatric Liver Centre and the University of Surrey's School of Biosciences and Medicine, and funded by the Children's Liver Disease Foundation retrospectively analysed the medical records of 120 paediatric patients with NAFLD.
The findings could carry significant implications for UK clinicians in light of the nation's rising number of childhood NAFLD cases. High levels of vitamin D deficiency and increasing numbers of rickets cases are thought to be due to the obesity epidemic, more children increasingly choosing to play indoors rather than outside and the excessive use of sun-creams.
EASL's Educational Councillor Professor Jean-Francois Dufour of the University Clinic for Visceral Surgery and Medicine, University of Bern, Switzerland said: "The data support recent research that revealed an association between low vitamin D status and incidence of NAFLD and is an important development in helping clinicians better understand the growing rate of NAFLD in children throughout the western world."
"Identifying a gene that impacts or alters the disease is a step in the right direction and could potentially lead to the development of new treatments or diagnostic techniques to address this growing issue," Professor Dufour continued. "More research into this field is warranted and I look forward to seeing future developments over time."
NAFLD is the term used to describe fat build-up in liver cells in people who do not drink alcohol excessively.[ii] NAFLD is rapidly becoming the most common liver disease worldwide and is the most common persistent liver disorder in western countries and is estimated to affect up to 10% of Europe's paediatric population.[iii] The disease has an estimated overall prevalence of 20% to 30% across Europe.[iv],[v]
Patients were found to have low vitamin D blood levels throughout the entire year, not just in the winter months, plus the majority of samples were found to be deficient or insufficient in vitamin D status compared to national UK and US health standards. The study also detected a variant of the NADSYN1 gene which was associated with NAFLD severity in patients.
Notes:
[i] P.S Gibson et al. VITAMIN D STATUS, PNPLA3 GENOTYPE AND RISK OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE SEVERITY IN A UK PAEDIATRIC POPULATION. Abstract presented at the International Liver Congressô 2014
[ii] NASH. British Liver Trust.
[iii] World Gastroenterology Organisation. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis.
[iv] Fatty Liver. Medicine Net.
[v] Bellentani S, Scaglioni F, Marino M. and Bedogni G. Epidemiology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Digestive Diseases 2010; 28: 155-161

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage vitamine D gekoppeld aan vettige leverziekte in het Verenigd Koninkrijk kinderen
Europese Vereniging voor de Studie van de Lever
Een Britse studie [ i ] onderzoekt het verband tussen lage vitamine D-status en niet- alcoholische leververvetting ziekte ( NAFLD ) in de Britse kinderen heeft een genetische variant in verband met de ernst van de ziekte geÔdentificeerd.
Het onderzoek, uitgevoerd door het King's College Hospital Paediatric Lever Centrum en de Universiteit van de School of Biosciences and Medicine Surrey , en gefinancierd door de Children's Foundation Leverziekte achteraf analyseerde de medische dossiers van 120 pediatrische patiŽnten met NAFLD .
De bevindingen kunnen belangrijke implicaties voor Britse artsen voeren in het licht van de natie toenemende aantal kindertijd NAFLD gevallen . Hoge niveaus van vitamine D-deficiŽntie en een toenemend aantal rachitis gevallen zijn waarschijnlijk te wijten aan de obesitas-epidemie , meer kinderen in toenemende mate kiezen voor binnenshuis in plaats van buiten te spelen en het overmatig gebruik van zon - crŤmes.
EASL 's Educational wethouder professor Jean - Francois Dufour van de Universiteitskliniek voor Visceral Surgery and Medicine , Universiteit van Bern , Switzerland zei : " De gegevens ondersteunen recent onderzoek dat een verband tussen lage vitamine D-status en de incidentie van NAFLD onthuld en is een belangrijke ontwikkeling in helpt artsen beter inzicht in de groeiende snelheid van NAFLD bij kinderen over de hele westerse wereld . "
" Het identificeren van een gen dat de effecten of de ziekte verandert is een stap in de goede richting en kan mogelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen of diagnostische technieken om dit groeiende probleem aan te pakken , " vervolgde Professor Dufour . "Meer onderzoek op dit gebied is geboden en ik kijk uit naar de toekomstige ontwikkelingen in de tijd . "
NAFLD is de term die gebruikt wordt om vet opbouw beschrijven in levercellen bij mensen die niet overmatig drinkt alcohol . [ Ii ] NAFLD is hard op weg de meest voorkomende leverziekte wereldwijd en is de meest voorkomende hardnekkige lever aandoening in de westerse landen en wordt geschat om bij maximaal 10 % van de Europese pediatrische populatie . [ iii ] De ziekte heeft een geschatte prevalentie van 20 % tot 30 % in Europa . [ iv ] , [ v ]
PatiŽnten bleken te lage vitamine D bloedspiegels hebben het hele jaar door , niet alleen in de winter maanden , plus de meerderheid van de monsters werden gevonden gebrekkige of onvoldoende vitamine D-status in vergelijking met de nationale Britse en Amerikaanse gezondheidszorg normen. De studie ontdekte ook een variant van de NADSYN1 gen dat is geassocieerd met NAFLD ernst patiŽnten .
Opmerkingen:
[ i ] P.S Gibson et al. . Vitamine D-status , PNPLA3 genotype en de risico van niet - alcoholische leververvetting ziekte strengheid Een Britse Pediatrische patiŽnten . Abstract gepresenteerd op het International Liver Congress ô 2014
[ ii ] NASH . British Liver Trust .
[ iii ] Wereld Gastro-enterologie Organisatie . Wereld Gastro-enterologie Organisatie Global Richtlijnen: Niet-alcoholische leververvetting ziekte en alcoholische Steatohepatitis .
[ iv ] leververvetting . Medicine Net .
[ v ] Bellentani S , Scaglioni F , Marino M. en Bedogni G. Epidemiologie van niet - alcoholische leververvetting ziekte . Spijsverteringsaandoeningen 2010 ; 28 : 155-161


Printen

 

 

Reacties: