Home / Nieuws / ...

 

Probiotica bij leverproblemen*
Voor mensen met cirrose kan probiotica zorgen voor het tegengaan van ernstige complicaties zoals hepatische encefalopathie, zo blijkt uit studies. Hepatische encefalopathie ontstaat geleidelijk en omvatten allerlei neuropsychiatrische verschijnselen zoals geestelijke achteruitgang tot verwardheid en desoriŽntatie. Bij wel 45% van de mensen met cirrose vormt zich hepatische encefalopathie. Uit de studie blijkt dat voeding verrijkt met probiotica de kans op deze ziekte duidelijk doet verminderen en dat zonder bijwerkingen.
(Augustus 2014)


 

Probiotics prevent deadly complications of liver disease, study finds
Probiotics are effective in preventing hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis of the liver, according to a new study in Clinical Gastroenterology and Hepatology, the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. Hepatic encephalopathy is a deterioration of brain function that is a serious complication of liver disease.
"This rigorous new research finds that probiotics modify the gut microbiota to prevent hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis of the liver," said David W. Victor III, MD, who contributed an editorial in Clinical Gastroenterology and Hepatology on this research. "These results offer a safe, well-tolerated and perhaps cheaper alternative to current treatments."
The investigators from Govind Ballabh Pant Hospital, New Delhi, India, conducted a single-center, prospective, open-label, randomized trial with cirrhosis patients who showed risk factors for hepatic encephalopathy, but had yet to experience an obvious episode. When comparing treatment with probiotics versus placebo, the researchers found that the incidence of hepatic encephalopathy was lower in patients treated with probiotics.
Probiotic supplementation was not associated with any side effects and none of the patients required discontinuation of therapy. These results suggest that probiotics are similar in effectiveness to the current standard of care, lactulose, in the prevention of hepatic encephalopathy, yet they appear to be much better tolerated. The effectiveness of lactulose, a nonabsorbable disaccharide, is limited by side effects (diarrhea, bloating and gas) and a narrow therapeutic window.
"By virtue of its size, study duration and design, as well as the thorough nature of the baseline and follow-up assessments, this study represents an important contribution to the hepatic encephalopathy literature," added Dr. Victor, a practicing hepatologist in the Methodist J.C. Walter Jr. Transplant Center at Houston Methodist Hospital, TX.
Up to 45 percent of patients with cirrhosis develop hepatic encephalopathy, a loss of brain function that occurs when the liver is unable to remove toxins from the blood. Prognosis is poor, with a 58 percent mortality rate at one year, and a 77 percent mortality rate at three years. Research into safer and more effective treatments is essential for these patients.
The microbial communities that reside in the human gut and their impact on human health and disease are one of the most exciting and promising areas of research today. The AGA Center for Gut Microbiome Research and Education is committed to advancing this research.
Journal References:
1. Manish Kumar Lunia, Barjesh Chander Sharma, Praveen Sharma, Sanjeev Sachdeva, Siddharth Srivastava. Probiotics Prevent Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis: A Randomized Controlled Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2014; 12 (6): 1003 DOI: 10.1016/j.cgh.2013.11.006 
2. David W. Victor, Eamonn M.M. Quigley. Hepatic Encephalopathy Involves Interactions Among the Microbiota, Gut, Brain. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2014; 12 (6): 1009 DOI: 10.1016/j.cgh.2014.01.022 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Probiotica voorkomt dodelijke complicaties van leverziekte, studie vindt
Probiotica zijn effectief in het voorkomen van hepatische encefalopathie bij patiŽnten met cirrose van de lever, volgens een nieuwe studie in Clinical Gastroenterology Darm-en Leverziekten, het officiŽle klinische praktijk tijdschrift van de American Gastroenterological Association. Hepatische encefalopathie is een verslechtering van de hersenfunctie die een ernstige complicatie van leverziekte.
"Deze rigoureuze nieuwe onderzoek blijkt dat probiotica wijzigen de darmflora te hepatische encefalopathie bij patiŽnten met cirrose van de lever te voorkomen," zei David W. Victor III, MD, die een hoofdartikel in Clinical Gastroenterology Darm-en Leverziekten van dit onderzoek hebben bijgedragen. "Deze resultaten bieden een veilige, goed verdragen en wellicht goedkoper alternatief voor de huidige behandelingen."
De onderzoekers van Govind Ballabh Pant Hospital, New Delhi, India, voerde een single-center, prospectieve, open-label, gerandomiseerde studie met cirrose patiŽnten die risicofactoren vertoonden voor hepatische encefalopathie, maar moest nog een duidelijke episode ervaren. Bij het vergelijken van de behandeling met probiotica versus placebo, vonden de onderzoekers dat de incidentie van hepatische encefalopathie was lager bij patiŽnten behandeld met probiotica.
Probiotische suppletie werd niet geassocieerd met enige bijwerkingen en geen van de patiŽnten tot stopzetten van de therapie. Deze resultaten suggereren dat probiotica vergelijkbaar effect met de huidige standaard van zorg, lactulose, in het voorkomen van hepatische encefalopathie, maar ze lijken veel beter verdragen worden. De effectiviteit van lactulose, een niet-absorbeerbare disaccharide, wordt beperkt door bijwerkingen (diarree, opgeblazen gevoel en gas) en een smal therapeutisch venster.
"Op grond van de omvang, duur van de studie en het ontwerp, evenals het grondige karakter van de baseline en follow-up evaluaties, dit onderzoek vormt een belangrijke bijdrage aan de hepatische encefalopathie literatuur," voegde Dr Victor, een praktiserend hepatologist in de Methodist JC Walter Jr Transplant Center in Houston Methodist Hospital, TX.
Tot 45 procent van de patiŽnten met cirrose hepatische encefalopathie, een verlies van de hersenfunctie die optreedt wanneer de lever niet in staat is gifstoffen uit het bloed. Prognose is slecht, met een 58 procent sterftecijfer na een jaar, en een 77 procent sterfte op drie jaar. Onderzoek naar veiligere en effectievere behandelingen noodzakelijk voor deze patiŽnten.
De microbiŽle gemeenschappen die in de menselijke darm en hun impact op de menselijke gezondheid en ziekte woonachtig zijn een van de meest spannende en veelbelovende gebieden van onderzoek vandaag. De AGA Centrum voor Gut Microbiome Onderzoek en Onderwijs zich in voor het bevorderen van dit onderzoek.
Journal Referenties:
1 Manish Kumar Lunia, Barjesh Chander Sharma, Praveen Sharma, Sanjeev Sachdeva, Siddharth Srivastava.
Probiotica voorkomt hepatische encefalopathie bij patiŽnten met cirrose: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Clinical Gastroenterology Darm-en Leverziekten, 2014; 12 (6): 1003 DOI: 10.1016 / j.cgh.2013.11.006
2 David W. Victor, Eamonn M.M. Quigley. Hepatische encefalopathie Betrekt interacties tussen de Microbiota, Gut, Brain. Clinical Gastroenterology Darm-en Leverziekten, 2014; 12 (6): 1009 DOI: 10.1016 / j.cgh.2014.01.022

Printen

 

 

Reacties: