Home / Nieuws / ...

 

Meer eiwitten, minder kans op beroerte*
Uit een analyse van zeven studies onder ruim 250.000 mensen die gemiddeld 14 jaar gevolgd werden blijkt dat voeding rijk aan eiwitten de kans op een beroerte duidelijk doet afnemen. Zij met een dieet met de meeste eiwitten hadden wel 20% minder kans op een beroerte en voor iedere extra 20 gram eiwitten per dag neemt dat risico nog eens met 26% af. Het zijn vooral de dierlijke eiwitten, in het bijzonder die van vissen, die voor de lagere kans zorgen. Op zich is een goede boodschap voor ouderen want een eerdere studie  heeft al laten zien dat een dieet met veel eiwitten de kans op cognitieve achteruitgang duidelijk tegengaat.
(Augustus 2014)


 

Quantitative analysis of dietary protein intake and stroke risk
Zhizhong Zhang, MD, PhD*, Gelin Xu, MD, PhD*, Fang Yang, MD, PhD, Wusheng Zhu, MD, PhD and Xinfeng Liu, MD, PhD
doi: 10.1212/WNL.0000000000000551 Neurology vol. 83 no. 1 19-25 
Abstract
Objective: To perform a meta-analysis of prospective studies to evaluate the relation between dietary protein intake and stroke risk. 
Methods: Relevant studies were identified by searching PubMed and Embase through November 2013, and by reviewing the reference lists of retrieved articles. We included prospective cohort studies that reported relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (CIs) for the association between dietary protein intake and stroke risk. 
Results: The meta-analysis included 7 prospective studies involving 254,489 participants. The pooled RR of stroke for the highest compared with the lowest dietary protein intake was 0.80 (95% CI 0.66–0.99). Dose-response analysis indicated that a 20-g/d increment in dietary protein intake was associated with a 26% reduction in stroke risk. Stratifying by protein type, the RR of stroke for animal protein was 0.71 (95% CI 0.50–0.99). Sensitivity analysis restricted to studies with control for common risk factors yielded similar results, and omission of any single study did not change the overall result. 
Conclusion: These findings suggest that moderate dietary protein intake may lower the risk of stroke. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kwantitatieve analyse van eiwitten inname en risico op een beroerte 
Zhizhong Zhang, MD, PhD *, Gelin Xu, MD, PhD *, Fang Yang, MD, PhD, Wusheng Zhu, MD, PhD en Xinfeng Liu, MD, PhD 
doi: 10,1212 / WNL.0000000000000551 Neurologie vol. 83 no. 19-25 januari 
Abstract 
Doelstelling: een meta-analyse van prospectieve studies uit te voeren naar de relatie tussen voeding eiwitinname en beroerte risico's te evalueren. 
Methoden: De verschillende studies werden geďdentificeerd door te zoeken op PubMed en Embase tot en met november 2013 en door de herziening van de verwijzing van gevonden voorwerpen. We begrepen prospectieve cohort studies die relatieve risico (RR) met 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) voor de vereniging tussen eiwithoeveelheid en beroerte risico's gerapporteerd. 
Resultaten: De meta-analyse omvatte 7 prospectieve studies met 254.489 deelnemers. De gepoolde RR van een beroerte voor de hoogste in vergelijking met het laagste eiwithoeveelheid was 0.80 (95% BI 0,66-0,99). Dosis-respons analyse aan dat 20 g / d increment in eiwithoeveelheid werd geassocieerd met een reductie van 26% van beroerte risico. Stratificatie volgens het type eiwit, de RR van een beroerte voor dierlijk eiwit was 0,71 (95% BI 0,50-0,99). Gevoeligheidsanalyse beperkt tot studies met controle voor gemeenschappelijke risicofactoren leverden vergelijkbare resultaten op, en het weglaten van een enkele studie heeft het totale resultaat niet veranderen. 
Conclusie: Deze bevindingen suggereren dat matige eiwithoeveelheid het risico op beroerte kunnen verlagen.

Printen

 

 

Reacties: