Home / Nieuws / ...

 

Stress op het werk en beroerte
Werknemers met stress op het werk hebben een ruim 20% hoger risico op een ischemische beroerte, maar niet op een hemorragisch CVA. Dit blijkt uit een meta-analyse op individueel niveau van 196.000 werknemers in Europa, die werd uitgevoerd door het Working Populations Consortium onder leiding van de Zweedse onderzoekster Eleonor Fransson (Stroke. 2015; epub).
De onderzoekers veegden de individuele gegevens van 14 grote onderzoeken naar de relatie tussen beroerte en stress bijeen; uit Nederland waren dit het 'Permanent onderzoek leefsituatie' en de 'Nationale enquÍte arbeidsomstandigheden'. Van in totaal 196.360 deelnemers (gemiddelde leeftijd: 42 jaar, 53% vrouwen) rapporteerden 30.481 (16%) stress op hun werk. Tijdens een gemiddelde follow-upduur van 9,2 jaar werden 2023 beroertes geteld. De voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde hazardratio voor alle beroerte in de groep met werkstress ten opzichte van de groep zonder stress kwam uit op 1,09 (95%-BI: 0,94-1,26); de hazardratio voor een infarct was 1,24 (1,05-1,47), voor een bloeding 1,01 (0,75-1,36).
De auteurs geven geen absolute cijfers in hun onderzoeksverslag. Van 1000 werkenden zonder stress kregen in 9 jaar tijd ongeveer 10 een beroerte, van 1000 werkenden met stress 12.
Een verhoging van 20% werd ook gevonden in een eerdere studie van dezelfde werkgroep naar de relatie tussen werkstress en hart- en vaatziekten.
De auteurs wijzen erop dat hun analyse niet alle bekende risicofactoren voor beroerte omvat, zodat 'resterende confounding een potentiŽle alternatieve verklaring' is. 'Verder onderzoek moet uitwijzen of interventies op werkstress het beroerterisico verder kunnen verminderen buiten de bestaande preventieve strategieŽn', concluderen zij.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
De studie. (Februari 2015)


 

Printen

 

 

Reacties: