Home / Nieuws / ...

 

Sauna tegen hart- en vaatziektes en doodgaan*
Uit een Finse studie blijkt dat het regelmatig naar de sauna gaan niet alleen goed is tegen hart- en vaatziektes maar ook aan tegen het doodgaan aan deze ziektes. 2.315 middelbare mannen werden in de studie 21 jaar gevolgd. Hoe vaker men naar de sauna ging hoe kleiner de kans om dood te gaan aan hart- en vaatziektes. De kans op een plotseling hartdood was 22% lager bij 2-3 keer per week naar de sauna, maar wel 63% lager als men 4-7 keer per week ging. Ook de lengte van een sessie bleken belangrijk: bij een sessie van 11-19 minuten was de kans op een plotselinge hartdood 7% lager, terwijl bij meer dan 19 minuten de kans 52% lager was. 
De studie. (Mei 2015)


 

Sauna use associated with reduced risk of cardiac, all-cause mortality
A sauna may do more than just make you sweat. A new study suggests men who engaged in frequent sauna use had reduced risks of fatal cardiovascular events and all-cause mortality, according to an article published online by JAMA Internal Medicine.
Although some studies have found sauna bathing to be associated with better cardiovascular and circulatory function, the association between regular sauna bathing and risk of sudden cardiac death (SCD) and fatal cardiovascular diseases (CVD) is not known.
Jari A. Laukkanen, M.D., Ph.D., of the University of Eastern Finland, Kuopio, and coauthors investigated the association between sauna bathing and the risk of SCD, fatal coronary heart disease (CHD), fatal CVD and all-cause mortality in a group of 2,315 middle-aged men (42 to 60 years old) from eastern Finland.
Results show that during a median (midpoint) follow-up of nearly 21 years, there were 190 SCDs, 281 fatal CHDs, 407 fatal CVDs and 929 deaths from all causes. Compared with men who reported one sauna bathing session per week, the risk of SCD was 22 percent lower for 2 to 3 sauna bathing sessions per week and 63 percent lower for 4 to 7 sauna sessions per week. The risk of fatal CHD events was 23 percent lower for 2 to 3 bathing sessions per week and 48 percent lower for 4 to 7 sauna sessions per week compared to once a week. CVD death also was 27 percent lower for men who took saunas 2 to 3 times a week and 50 percent lower for men who were in the sauna 4 to 7 times a week compared with men who indulged just once per week. For all-cause mortality, sauna bathing 2 to 3 times per week was associated with a 24 percent lower risk and 4 to 7 times per week with a 40 percent reduction in risk compared to only one sauna session per week.
The amount of time spent in the sauna seemed to matter too. Compared with men who spent less than 11 minutes in the sauna, the risk of SCD was 7 percent lower for sauna sessions of 11 to 19 minutes and 52 percent less for sessions lasting more than 19 minutes. Similar associations were seen for fatal CHDs and fatal CVDs but not for all-cause mortality events.
"Further studies are warranted to establish the potential mechanism that links sauna bathing and cardiovascular health," the study concludes.
Editor's Note: Health Benefits of Sauna Bathing
In a related Editor's Note, Rita F. Redberg, M.D., of the University of California, San Francisco, and editor-in-chief of JAMA Internal Medicine, writes: "Although we do not know why the men who took saunas more frequently had greater longevity (whether it is the time spent in the hot room, the relaxation time, the leisure of a life that allows for more relaxation time or the camaraderie of the sauna), clearly time spent in the sauna is time well spent."
Reference: Tanjaniina Laukkanen, Hassan Khan, Francesco Zaccardi, Jari A. Laukkanen. Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events. JAMA Internal Medicine, 2015; DOI: 10.1001/jamainternmed.2014.8187


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Sauna gebruik geassocieerd met een verlaagd risico op hart-, alle oorzaken van sterfte
Een sauna kan meer dan alleen maar je zweet doen. Een nieuwe studie suggereert mannen die betrokken zijn bij veelvuldig gebruik van de sauna had risico van fatale cardiovasculaire gebeurtenissen en mortaliteit door alle oorzaken verminderd, volgens een artikel online door JAMA Internal Medicine gepubliceerd.
Hoewel sommige studies hebben gevonden sauna baden geassocieerd met een betere cardiovasculaire en bloedsomloop, is het verband tussen reguliere sauna baden en risico op plotselinge hartdood (SCD) en fatale cardiovasculaire ziekten (CVD) niet bekend.
Jari A. Laukkanen, MD, Ph.D., van de Universiteit van Oost-Finland, Kuopio, en coauthors onderzochten het verband tussen sauna baden en het risico van SCD, fatale coronaire hartziekte (CHD), fatale CVD en alle oorzaken van sterfte in een groep van 2.315 middelbare leeftijd mannen (42 tot 60 jaar oud) uit Oost-Finland.
De resultaten tonen aan dat tijdens een mediaan (midden) follow-up van bijna 21 jaar, waren er 190 scds, 281 fatale CHDS, 407 fatale CVDs en 929 sterfgevallen als gevolg van alle oorzaken. In vergelijking met mannen die een sauna baden sessie per week gemeld, het risico van SCD was 22 procent lager voor 2 tot 3 sauna baden sessies per week en 63 procent lager voor 4 tot 7 sauna sessies per week. Het risico op CHD fatale gebeurtenissen was 23 procent lager voor 2-3 baden sessies per week en 48 procent lager voor 4-7 saunasessies per week in vergelijking met eenmaal per week. CVD dood was ook 27 procent lager voor mannen die nam sauna's 2 tot 3 keer per week en 50 procent lager voor mannen die in de sauna waren 4 tot 7 keer per week in vergelijking met mannen die slechts een keer per week verwend. Voor alle oorzaken van sterfte, sauna baden 2 tot 3 keer per week werd geassocieerd met een 24 procent lager risico en 4 tot 7 keer per week met een 40 procent vermindering van het risico in vergelijking met slechts één sauna sessie per week.
De hoeveelheid tijd doorgebracht in de sauna leek te materie. In vergelijking met mannen die minder dan 11 minuten in de sauna doorgebracht, het risico van SCD was 7 procent lager voor sauna sessies van 11 tot 19 minuten en 52 procent minder voor sessies van meer dan 19 minuten. Vergelijkbare verenigingen werden gezien voor fatale CHDS en fatale CVDs maar niet voor alle oorzaken van sterfte evenementen.
"Verdere studies zijn gerechtvaardigd om de potentiële mechanisme dat sauna baden en cardiovasculaire gezondheid verbindt vast te stellen," concludeert de studie.
Noot van de redactie: gezondheidsvoordelen van Sauna Bathing
In een verwante Noot van de redactie, Rita F. Redberg, MD, van de Universiteit van California, San Francisco, en editor-in-chief van JAMA Internal Medicine, schrijft: "Hoewel we weten niet waarom de mannen die sauna's vaker namen gehad langere levensduur (of het nu de tijd doorgebracht in de warme kamer, de ontspanning tijd, de vrije tijd van een leven dat zorgt voor meer ontspanning tijd of de kameraadschap van de sauna), duidelijk de tijd doorgebracht in de sauna is tijd goed besteed. "
Referentie: Tanjaniina Laukkanen, Hassan Khan, Francesco Zaccardi, Jari A. Laukkanen. Vereniging Tussen Sauna Baden en fatale cardiovasculaire en mortaliteit door alle oorzaken Events. JAMA Internal Medicine, 2015; DOI: 10,1001 / jamainternmed.2014.8187

Printen

 

 

Reacties: