Home / Nieuws / ...

 

Goed ontbijt belangrijk voor mensen met diabetes*
Uit een kleine Zweeds-IsraŽlische studie blijkt dat het eten van een goed ontbijt belangrijk is voor mensen met diabetes. In de studie kregen de deelnemers allen dagelijks een dieet (ontbijt, lunch en avondeten) met dezelfde totale hoeveelheid calorieŽn. De ene helft kreeg een week lang een calorierijk ontbijt en een caloriearme avondmaal en de andere helft een caloriearm ontbijt en een calorierijke avondmaal. Twee weken later kregen de deelnemers een week lang het andere dieet. De lunch bleef bij alle deelnemers gelijk. Op verschillende momenten na een maaltijd werden bloedwaarden glucose en insuline en andere peptides gemeten. Deelnemers met het calorierijk ontbijt bleken na alle maaltijden 20% lagere bloedsuikerwaarden te hebben en 20% hogere insulinewaarden dan de deelnemers met een caloriearm ontbijt. Na de lunch bleken de deelnemers met het calorierijk ontbijt zelfs tot 25% lagere bloedsuikerwaarden te hebben en 23% hogere insulinewaarden.
De studie. (Mei 2015)


 

High-energy breakfast with low-energy dinner helps control blood sugar in people with type 2 diabetes
A small new study published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes) shows that, in people with type 2 diabetes, those who consume a high energy breakfast and a low energy dinner have better blood sugar control than those who eat a low energy breakfast and a high energy dinner. Thus adjusting diet in this fashion could help optimise metabolic control and prevent complications of type 2 diabetes. The authors of the study include Professor Daniela Jakubowicz and Professor Julio Wainstein, Wolfson Medical Center, Tel Aviv University, Israel, Professor Bo Ahren, Lund University, Sweden and Professor Oren Froy Hebrew University of Jerusalem, Israel.
Previous work by this group has shown that high energy breakfast with low energy dinner (the B diet) reduced post-meal blood glucose spikes (post-prandial glycaemia) in obese non-diabetic individuals, when compared with a low energy breakfast and high energy dinner diet (the D diet). This new randomised study included 18 individuals (eight men, 10 women), with type 2 diabetes of less than 10 years duration, an age range 30-70 years, body mass index (BMI) 22-35 kg/m2, and treated with metformin and/or dietary advice (eight patients with diet alone and 10 with diet and metformin). Patients were randomised to either the B diet or the D diet daily for 1 week. The B diet contained 2946 kilojoule (kj) breakfast, 2523 kj lunch, and 858kj dinner. The D diet contained the same total energy but arranged differently: 858 kj breakfast, 2523 kj lunch, and 2946 kj dinner. The larger of the two meals included milk, tuna, a granola bar, scrambled egg, yoghurt and cereal, while the smaller meal contained sliced turkey breast, mozzarella, salad and coffee.
Breakfast was taken at 0800H AM, lunch at 1300H PM, and dinner at 1900H PM. Patients consumed their diets at home for 6 days before the sampling day. On the 7th day (sampling day), each group consumed their assigned meal plan in the clinic, and blood samples were collected just before breakfast (0 min) and at 15, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 min after eating commenced. Blood sampling was repeated at the same time points after lunch and dinner. Post-meal levels of glucose were measured in each participant, as well as levels of insulin, c-peptide (a component of insulin), and glucagon-like-peptide 1 hormone (GLP-1 and also known as incretin: an indicator of glucose metaobilsm that stimulates insulin release). Two weeks later, patients were crossed over to the other diet plan, and the tests repeated.
The results showed that post-meal glucose levels were 20% lower and levels of insulin, C-peptide and GLP-1 were 20% higher in participants on the B diet compared with the D diet. Despite the diets containing the same total energy and same calories during lunch, lunch in the B diet resulted in lower blood glucose (by 21-25%) and higher insulin (by 23%) compared with the lunch in the D diet.
"These observations suggest that a change in meal timing influences the overall daily rhythm of post-meal insulin and incretin and results in a substantial reduction in the daily post-meal glucose levels," says Professor Froy. "A person's meal timing schedule may be a crucial factor in the improvement of glucose balance and prevention of complications in type 2 diabetes and lends further support to the role of the circadian system in metabolic regulation."
Professor Jakubowicz adds: "The mechanism of better glucose tolerance after high-energy breakfast than after an identical dinner may be in part the result of clock regulation that triggers higher beta cell responsiveness and insulin secretion in the morning, and both a lower rate of breakdown of insulin by the liver and the increase in insulin-mediated muscle glucose uptake in the morning. Thus, recommending a higher energy load at breakfast, when beta cell responsiveness and insulin-mediated muscle glucose uptake are at optimal levels, seems an adequate strategy to decrease post-meal glucose spikes in patients with type 2 diabetes."
She concludes: "High energy intake at breakfast is associated with significant reduction in overall post-meal glucose levels in diabetic patients over the entire day. This dietary adjustment may have a therapeutic advantage for the achievement of optimal metabolic control and may have the potential for being preventive for cardiovascular and other complications of type 2 diabetes."
Reference: Daniela Jakubowicz, Julio Wainstein, Bo Ahrťn, Yosefa Bar-Dayan, Zohar Landau, Hadas R. Rabinovitz, Oren Froy. High-energy breakfast with low-energy dinner decreases overall daily hyperglycaemia in type 2 diabetic patients: a randomised clinical trial. Diabetologia, 2015 DOI: 10.1007/s00125-015-3524-9 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

High-energy ontbijt met lage-energie diner helpt de bloedsuikerspiegel bij mensen met type 2 diabetes
Een kleine nieuwe studie gepubliceerd in Diabetologia (het tijdschrift van de Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes) laat zien dat, bij mensen met type 2 diabetes, die een hoge energie ontbijt en een lage energie verbruiken diner hebben een betere controle van de bloedsuiker dan degenen die eet een lage energie ontbijt en een hoge energie-diner. Aldus aanpassing dieet deze wijze kan optimaliseren metabole controle en complicaties type 2 diabetes te voorkomen. De auteurs van de studie omvatten Professor Daniela Jakubowicz en professor Julio Wainstein, Wolfson Medisch Centrum, Universiteit van Tel Aviv, IsraŽl, Professor Bo Ahren, Universiteit van Lund, Zweden en professor Oren Froy Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, IsraŽl.
Vorige werk van deze groep heeft aangetoond dat hoge energie-ontbijt met lage energie diner (de B voeding) gereduceerd na de maaltijd bloedsuikerspiegel spikes (postprandiale glycemie) in obese niet-diabetische individuen, in vergelijking met een lage energie ontbijt en een hoge energie- diner dieet (de D dieet). Deze nieuwe gerandomiseerde studie omvatte 18 personen (acht mannen, 10 vrouwen), met type 2 diabetes van minder dan 10 jaar tijd, een leeftijdscategorie 30-70 jaar, body mass index (BMI) 22-35 kg / m2, en behandeld met metformine en / of dieetadvisering (acht patiŽnten met een dieet alleen en 10 met een dieet en metformine). PatiŽnten werden gerandomiseerd naar ofwel de B dieet of de D-dieet dagelijks gedurende 1 week. Het B dieet bevatte 2946 kilojoule (kJ) ontbijt, 2523 kj lunch en 858kj diner. De D dieet bevatte dezelfde totale energie maar geregeld anders: 858 kj ontbijt, 2523 kj lunch en 2946 kj diner. De grootste van de twee maaltijden inbegrepen melk, tonijn, een mueslireep, roerei, yoghurt en ontbijtgranen, terwijl de kleinere maaltijd bevatte gesneden kalkoenfilet, mozzarella, salade en koffie.
Het ontbijt werd genomen op 0800H AM, lunch bij 1300H PM, en diner in 1900H PM. PatiŽnten verbruikt hun dieet thuis voor 6 dagen voor de bemonstering dag. Op de 7de dag (bemonsteringsdag), elke groep verteerde hun toegewezen maaltijden in de kliniek en werden bloedmonsters verzameld net vůůr het ontbijt (0 min) en bij 15, 30, 60, 90, 120, 150 en 180 min na het eten begonnen. Bloedafname werd herhaald op dezelfde tijdstippen na de lunch en diner. Postprandiale glucoseconcentraties gemeten in elke deelnemer, alsook niveaus van insuline, C-peptide (component van insuline), en glucagon-achtige peptide-1 hormoon (GLP-1 ook bekend als incretine: een indicator van glucose metaobilsm dat de afgifte van insuline stimuleert). Twee weken later werden de patiŽnten stak over naar de andere dieet plan, en de tests herhaald.
De resultaten toonden aan dat postprandiale glucose niveaus waren 20% lager en niveaus van insuline, C-peptide en GLP-1 was 20% hoger bij de deelnemers op de B dieet opzichte van het D dieet. Ondanks de diŽten met dezelfde totale energie en dezelfde calorieŽn tijdens de lunch, de lunch in de B-voeding resulteerde in lagere bloedsuikerspiegel (op 21-25%) en hogere insuline (met 23%) vergeleken met de lunch in het D dieet.
"Deze waarnemingen suggereren dat een verandering in timing maaltijd beÔnvloedt de totale dagelijkse ritme van postprandiale insuline en incretine en leidt tot een aanzienlijke verkorting van de dagelijks na de maaltijd glucose niveaus," zegt Professor Froy. "Een persoon maaltijd timing schema kan een belangrijke factor in het verbeteren van glucose evenwicht en preventie van complicaties bij type 2 diabetes en geeft verdere steun voor de rol van het circadiane systeem metabolische regulatie."
Professor Jakubowicz voegt toe: "Het mechanisme van de betere glucosetolerantie na high-energy ontbijt dan na een identieke diner kan worden in een deel het gevolg van de klok regelgeving die hogere beta cel responsiviteit en insuline secretie triggers in de ochtend, en zowel een lager tarief van de afbraak insuline door de lever en de toename van de insuline-gemedieerde opname spier glucose in de ochtend. Aldus bevelen een hogere energie belasting bij het ontbijt, wanneer bŤtacellen en insuline- gemedieerde glucoseopname spieren zijn op een optimaal niveau, lijkt een adequate strategie na de maaltijd glucose spikes bij patiŽnten verminderen met type 2 diabetes. "
Zij concludeert:. "Hoge energie-inname bij het ontbijt wordt in verband gebracht met een significante vermindering van de totale post-maaltijd glucosespiegels bij diabetespatiŽnten over de gehele dag Deze dieet aanpassing kan een therapeutisch voordeel voor het bereiken van een optimale metabole controle te hebben en kan het potentieel voor hebben waarbij preventief voor cardiovasculaire en andere complicaties van Type 2 diabetes. "
Referentie: Daniela Jakubowicz, Julio Wainstein, Bo Ahren, Yosefa Bar-Dayan, Zohar Landau, Hadas R. Rabinovitz, Oren Froy. High-energy ontbijt met lage-energie diner verlaagt totale dagelijkse hyperglykemie in type 2 diabetespatiŽnten: een gerandomiseerde klinische trial. Diabetologia, 2015 DOI: 10.1007 / s00125-015-3524-9

Printen

 

 

Reacties: