Home / Nieuws / ...

 

Kurkuma bestrijdt HPV virus*
Van kurkuma is bekend dat het virussen en kanker kan bestrijden, de bioactieve stof curcumine in kurkuma blijkt nu volgens onderzoek ook het HPV virus te kunnen bestrijden. Het HPV virus zet aan tot het ontstaan van baarmoederhals- en mondkanker. In de studie bleek curcumine de werking van het HPV virus te remmen door de transcriptefactoren AP-1 en Nf-kB omlaag te reguleren.
De studie. (Juli 2015)


 

Cures and curcumin -- turmeric offers potential therapy for oral cancers
Curry ingredient slows HPV virus in oral cancer cells 
Turmeric - the familiar yellow spice common in Indian and Asian cooking - may play a therapeutic role in oral cancers associated with human papillomavirus, according to new research published in ecancermedicalscience. 
One of the herb's key active ingredients - an antioxidant called curcumin - appears to have a quelling effect on the activity of human papillomavirus (HPV). 
HPV is a virus that promotes the development of cervical and oral cancer. There is no cure, but curcumin may offer a means of future control. 
"Turmeric has established antiviral and anti-cancer properties," says corresponding author Dr Alok Mishra of Emory University, Atlanta, USA. "And according to our new findings, we could say that it's good for oral health too." 
Dr Mishra's research group first noted the effect of curcumin on HPV and cervical cancer cells in 2005. The antioxidant slowed the expression of HPV, suggesting that curcumin could control the extent of HPV infection. 
"Since HPV-related oral cancer cases are on the rise, we tested the same hypothesis on oral cancer," Dr Mishra says. 
"They turned out to be some very interesting findings." 
The new research indicates that curcumin turns down the expression of HPV in infected oral cancer cells by downregulating the levels of cellular transcription factors AP-1 and NF-kB. 
These findings could suggest a new therapeutic role for cucurmin in cancer control. 
While Dr Mishra cannot comment on the therapeutic benefits of turmeric in cooking, he says that the use of turmeric and other anti-oxidants may be good for health in general, and HPV-related oral cancers in particular. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Cures en curcumine - kurkuma biedt een potentiŽle therapie voor orale kankers
Curry ingrediŽnt vertraagt HPV virus in mondelinge kankercellen
Kurkuma - de bekende gele specerij gebruikelijk in Indiase en Aziatische keuken - kan een therapeutische rol in orale kankers in verband met het humaan papillomavirus te spelen, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in ecancermedicalscience.
Een van de kruid essentiŽle werkzame stoffen - een antioxidant genaamd curcumine - blijkt een effect op het onderdrukken van de activiteit van humaan papillomavirus (HPV) zijn.
HPV is een virus dat de ontwikkeling van baarmoederhalskanker en mondkanker bevordert. Er is geen genezing, maar curcumine kan een middel van de toekomstige controle bieden.
"Kurkuma heeft antivirale en anti-kanker eigenschappen opgericht," zegt overeenkomstige auteur Dr Alok Mishra van Emory University, Atlanta, USA. "En volgens onze nieuwe bevindingen, kunnen we zeggen dat het te goed voor mondgezondheid."
Dr Mishra's onderzoeksgroep eerste merkte het effect van curcumine over HPV en baarmoederhalskanker cellen in 2005. De antioxidant vertraagde de expressie van HPV, wat suggereert dat curcumine kan de controle van de omvang van de HPV-infectie.
"Sinds HPV-gerelateerde mondkanker gevallen zijn op de stijging, testten we dezelfde hypothese op mondkanker," zegt Dr Mishra.
"Ze bleek te zijn een aantal zeer interessante bevindingen."
Het nieuwe onderzoek toont aan dat curcumine afwijst van de expressie van HPV in geÔnfecteerde mondelinge kankercellen door het neerwaarts reguleren van de niveaus van cellulaire transcriptiefactoren AP-1 en NF-kB.
Deze bevindingen kunnen een nieuwe therapeutische rol voor cucurmin bij kanker controle suggereren.
Terwijl Dr Mishra kan geen commentaar geven over de therapeutische voordelen van kurkuma in koken, zegt hij dat het gebruik van kurkuma en andere anti-oxidanten goed voor de gezondheid in het algemeen kan zijn, en HPV-gerelateerde orale kankers in het bijzonder.

Printen

 

 

Reacties: