Home / Nieuws / ...

 

Familiaire belasting geen voorspeller verloop borstkanker
Bij jonge vrouwen met borstkanker is het hebben van een positieve familiegeschiedenis geen onafhankelijke voorspeller voor het ziekteverloop. Dit schrijven Bryony Eccles (University of Southampton) en collegaís in British Journal of Surgery op basis van een prospectieve dwarsdoorsnedestudie (2015;102:924-935).
Veel jonge vrouwen met borstkanker zijn bang dat een positieve familiegeschiedenis hun prognose ongunstig beÔnvloedt. Jongere borstkankerpatiŽnten hebben over het algemeen lagere overlevingskansen dan oudere patiŽnten, vaak vanwege een ongunstiger biologisch tumorprofiel zoals het ontbreken van de oestrogeen-receptor (ER) of een hogere tumorgraad. Eccles en collegaís gingen na of een positieve familiegeschiedenis bijdraagt aan de slechtere prognose, los van ongunstige biologische factoren.
In de periode 2000-2008 volgden zij bijna 3000 jonge Britse vrouwen (≤ 40 jaar) die in 127 klinieken in het Verenigd Koninkrijk behandeld werden voor borstkanker. De onderzoekers noteerden terugval in ziekte of sterfte aan borstkanker met een mediane follow-up van 5,9 jaar.
Een derde van de vrouwen had ten minste 1 eerste- of tweedegraads familielid met borst- of eierstokkanker, de overige vrouwen waren niet familiair belast. De familiair belaste vrouwen hadden vaker derdegraads tumoren en minder vaak HER2-receptorpositieve tumoren dan vrouwen zonder zieke familieleden. Uit aparte analyses van vrouwen met ER-positieve- en ER-negatieve tumoren kwamen geen familiaire verschillen naar voren.
Vrouwen met erfelijke borstkanker hadden geen slechtere prognose: na 5 jaar was 74,9% van de niet-familiair belaste vrouwen ziektevrij of nog in leven, versus 77,4% van de familiair belaste vrouwen. Na 8 jaar was dit respectievelijk 68,7% en 72,0%. Ook na correctie voor bekende biologische factoren bleef het ziektevrije interval gelijk tussen de 2 groepen.
Deze studie drukt jonge vrouwen met borstkanker op het hart dat een positieve familiegeschiedenis geen onafhankelijke bijdrage levert aan het risico op terugval of overlijden, zo concluderen de auteurs.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De studie. (Juli 2015)


 
Printen

 

 

Reacties: