Home / Nieuws / ...

 

Ook één glas per dag verhoogt risico borstkanker bij vrouwen
Het risico op alcoholgerelateerde maligniteiten, zoals borst- en darmkanker en maligniteiten van de bovenste tractus digestivus (mond, keel, slokdarm), begint bij vrouwen al meetbaar te stijgen vanaf een alcoholconsumptie van één glas per dag.
Dat concluderen Yin Cao en collega’s van Harvard Universiy uit 30 jaar follow-up van ruim 88.000 vrouwen (uit de Nurses’ Health Study) en bijna 48.000 mannen (Health Professionals Follow-up Study), allen werkzaam in de Amerikaanse gezondheidszorg (BMJ. 2015;351:h4238).
Van al deze deelnemers zijn sinds de jaren 80 elke 2 jaar gegevens verzameld over alcoholgebruik. Ook andere leefstijlfactoren, zoals roken, en overige gezondheidsvariabelen werden bijgehouden, waaronder het optreden van kanker – bij bijna 27.000 deelnemers. Cao en collega’s keken naar het verband tussen licht en matig drinken – tot maximaal 2 consumpties gemiddeld per dag – en alle vormen van kanker, en apart naar het verband met alcoholgerelateerde maligniteiten. Zij vergeleken met niet-drinkers.
Onder alle deelnemers bij elkaar hing licht en matig drankgebruik samen met een minimaal, en niet significant, verhoogd risico op kanker in het algemeen. Dat verhoogde risico werd voor vrouwen bijna significant vanaf een dagelijkse consumptie van 1 glas per dag (5 tot 14,9 g alcohol), met een relatief risico (RR) van 1,04 (95%-BI: 1,00-1,09).
Als alleen wordt gekeken naar alcoholgerelateerde maligniteiten was er alleen bij vrouwen een duidelijk verband, met een RR van 1,13 (95%-BI: 1,06-1,20). Dit verhoogde risico was vooral toe te schrijven aan borstkanker. Bij mannen was dit verband er alleen voor nooit-rokers, waarschijnlijk omdat roken het risico veel meer verhoogt dan drinken. Roken versterkt wel het carcinogene effect van alcohol, vooral bij mannen die meer dan zo’n 3 eenheden per dag nuttigen.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
De studie.
(September 2015)


 


Printen

 

 

Reacties: