Home / Nieuws / ...

 

Eiwitrijk ontbijt tegen overgewicht*
Het merendeel van de tieners slaat regelmatig een ontbijt over zo is uit eerdere studies al gebleken, terwijl ook uit onderzoeken blijkt dat het overslaan van een ontbijt kan leiden tot overgewicht. In deze kleine studie met 28 tieners, met overgewicht, die normaal maar een paar keer per week een ontbijt namen werd nu gekeken of elke dag een eiwitrijk ontbijt veranderingen teweeg kon brengen. 12 weken lang werden de deelnemers ingedeeld in drie groepen, de ene groep nam iedere morgen een ontbijt met een normale hoeveelheid eiwitten ( 13 gram), de tweede groep dagelijks een ontbijt met veel eiwitten (35 gram) en de derde groep bleef doorgaan met hun oude gewoontes. In vergelijking met de andere twee groepen hadden de deelnemers in de tweede groep, met de veel eiwitten in het ontbijt, na 12 weken duidelijk minder gewicht, zij aten dagelijks ook minder ( - 400 Kcal.). Verder hadden de deelnemers in deze tweede groep ook duidelijk stabielere bloedsuikerwaarden.
De studie. (Oktober 2015)


 

Protein-packed breakfast prevents body fat gain in overweight teens 
High-protein breakfast also improves teens' glycemic control 
Approximately 60 percent of young people habitually skip breakfast up to four times a week, previous research has shown. Although health experts recommend breakfast as a strategy to reduce an individual's chance of obesity, little research has examined if the actual type of breakfast consumed plays a significant role in one's health and weight management. University of Missouri researchers compared the benefits of consuming a normal-protein breakfast to a high-protein breakfast and found the high-protein breakfast - which contained 35 grams of protein - prevented gains of body fat, reduced daily food intake and feelings of hunger, and stabilized glucose levels among overweight teens who would normally skip breakfast. 
Heather Leidy, Ph.D., an assistant professor in the Department of Nutrition and Exercise Physiology at the MU School of Medicine and lead author of the study, says the key to eating 35 grams of protein is to consume a combination of high-quality proteins including milk, eggs, lean meats and Greek yogurt. 
"This study examined if the type of breakfast consumed can improve weight management in young people who habitually skip breakfast," said Leidy. "Generally, people establish eating behaviors during their teen years. If teens are able to develop good eating habits now, such as eating breakfast, it's likely to continue the rest of their lives." 
Leidy and her colleagues fed two groups of overweight teens who reported skipping breakfast between five and seven times a week either normal-protein breakfast meals or high-protein breakfast meals. A third group of teens continued to skip breakfast for 12 weeks. 
"The group of teens who ate high-protein breakfasts reduced their daily food intake by 400 calories and lost body fat mass, while the groups who ate normal-protein breakfast or continued to skip breakfast gained additional body fat," Leidy said. "These results show that when individuals eat a high-protein breakfast, they voluntarily consume less food the rest of the day. In addition, teens who ate high-protein breakfast had more stable glucose levels than the other groups." 
Leidy says large fluctuations in glucose levels are associated with an increased risk of Type 2 diabetes among young people, which can make health complications associated with weight gain more intense. 
The normal-protein breakfast meal was milk and cereal and contained 13 grams of protein. The high-protein breakfast meals included eggs, dairy and lean pork that contained 35 grams of protein. Participants in the groups were instructed to report feelings of hunger and their daily intakes of food and beverages. Their body weight and body composition were measured at the beginning and end of the 12-week period. In addition, the participants wore a device that assessed minute-to-minute glucose levels throughout the day. 
Leidy's research recently was published in the Journal of Obesity and the Journal of International Obesity and was funded by the National Pork Board's Pork Checkoff. 
University of Missouri-Columbia 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Eiwit-ontbijtpakket voorkomt lichaamsvet winst in overgewicht tieners
Eiwitrijk ontbijt verbetert ook de glykemische controle tieners '
Ongeveer 60 procent van de jongeren gewoonlijk ontbijt overslaan tot vier keer per week, heeft eerder onderzoek aangetoond. Hoewel gezondheid experts raden het ontbijt als een strategie om de kans op obesitas een individu te verminderen, is er weinig onderzoek onderzocht of de werkelijke aard van het ontbijt geconsumeerd speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het gewicht management. Universiteit van Missouri onderzoekers vergeleken de voordelen van de consumptie van een normaal eiwit ontbijt tot een eiwitrijke ontbijt en vond de eiwitrijke ontbijt - die 35 gram eiwit bevatte - verhinderde versterkingen van lichaamsvet, verminderde dagelijkse voedselinname en hongergevoel, en gestabiliseerd glucosespiegels onder overgewicht tieners die normaal ontbijt overslaan.
Heather Leidy, Ph.D., een assistent-professor in het Department of Nutrition and Exercise Physiology aan de MU School of Medicine en hoofdauteur van de studie, zegt dat de sleutel tot het eten van 35 gram eiwit is een combinatie van hoge-kwaliteit te consumeren eiwitten zoals melk, eieren, mager vlees en Griekse yoghurt.
"Deze studie onderzocht of het type van het ontbijt geconsumeerd kan gewichtsbeheersing bij jonge mensen die gewoonlijk ontbijt overslaan verbeteren", zegt Leidy. "Over het algemeen, mensen vestigen eetgedrag tijdens hun tienerjaren. Als tieners in staat zijn om nu een goede eetgewoonten te ontwikkelen, zoals het eten van het ontbijt, het is waarschijnlijk de rest van hun leven voort te zetten."
Leidy en haar collega's gevoed twee groepen van overgewicht tieners die meldden overslaan van het ontbijt tussen de vijf en zeven keer per week ofwel normaal-eiwit ontbijt maaltijden of eiwitrijk ontbijt maaltijden. Een derde groep van tieners bleven ontbijt overslaan voor 12 weken.
"De groep tieners die eiwitrijk ontbijt aten verminderden hun dagelijkse voedselinname met 400 calorieŽn en verloren lichaamsvet massa, terwijl de groepen die normaal-eiwit ontbijt aten of bleef het ontbijt overslaan opgedaan extra lichaamsvet," zei Leidy. "Deze resultaten tonen aan dat wanneer individuen eet een eiwitrijk ontbijt, zij vrijwillig verbruiken minder voedsel de rest van de dag. Bovendien tieners die eiwitrijke ontbijt gegeten hadden stabieler glucose niveaus dan de andere groepen."
Leidy aldus grote fluctuaties in glucosespiegels geassocieerd met een verhoogd risico van type 2 diabetes bij jongeren die gezondheids- complicaties geassocieerd met gewichtstoename intenser te maken.
De normale eiwit ontbijt maaltijd was melk en granen en bevatte 13 gram eiwit. De eiwitrijke maaltijden ontbijt inclusief eieren, zuivel en mager varkensvlees dat 35 gram eiwit bevatte. De deelnemers in de groepen werden geÔnstrueerd om gevoelens van honger en hun dagelijkse inname van voedsel en dranken te melden. Hun lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling werden gemeten aan het begin en einde van de periode van 12 weken. Bovendien, de deelnemers droeg een inrichting die minuut tot minuut glucosespiegel bepaald gedurende de dag.

Printen

 

 

Reacties: