Home / Nieuws / ...

 

1 gram afvallen om van diabetes te genezen*
Uit een kleine Britse studie onder 18 mensen met overgewicht, waarvan de helft met diabetes blijkt dat voldoende afvallen om 1 gram vet in de alvleesklier te verliezen de ziekte diabetes type-2 zou kunnen doen genezen. Alle deelnemers ondergingen bariatrische chirurgie, vooraf en na acht weken werd bij hen gewicht, vet in de alvleesklier en insuline gevoeligheid gemeten. De diabetes patiŽnten kregen na de operatie geen medicatie meer voor hun ziekte. Alle deelnemers verloren ongeveer 13% aan gewicht. Deelnemers zonder diabetes bleken eenzelfde hoeveelheid vet in de alvleesklier te houden, voor en na de operatie dit in tegenstelling tot de deelnemers met diabetes die bleken in 8 weken 1,2% vet (ongeveer 0,6 gram) in de alvleesklier kwijt te zijn en hadden nu normale insuline waarden, m.a.w. zij hadden geen diabetes meer. Blijkbaar zorgt extra vet (triglyceriden) in de alvleesklier voor het ontstaan van diabetes type-2 en die extra hoeveelheid zal wel van persoon tot persoon verschillen. 
De studie. (December 2015)


 

Type 2 diabetes reversed by losing fat from pancreas
A team from Newcastle University, UK, has shown that Type 2 diabetes is caused by fat accumulating in the pancreas -- and that losing less than one gram of that fat through weight loss reverses the diabetes.
Affecting two and a half million people in the UK -- and on the increase -- Type 2 diabetes is a long-term condition caused by too much glucose, a type of sugar, in the blood.
The research led by Professor Roy Taylor is being published online in Diabetes Care and simultaneously he is presenting the findings at the World Diabetes Conference in Vancouver.
Bariatric surgery
In a trial, 18 people with Type 2 diabetes and 9 people who did not have diabetes were measured for weight, fat levels in the pancreas and insulin response before and after bariatric surgery. The patients with Type 2 diabetes had been diagnosed for an average of 6.9 years, and all for less than 15 years.
The people with Type 2 diabetes were found to have increased levels of fat in the pancreas.
The participants in the study had all been selected to have gastric bypass surgery for obesity and were measured before the operation then again eight weeks later. After the operation, those with Type 2 diabetes were immediately taken off their medication.
Both groups lost the same amount of weight, around 13% of their initial body weight. Critically, the pool of fat in the pancreas did not change in the non-diabetics but decreased to a normal level in those with Type 2 diabetes.
This shows that the excess fat in the diabetic pancreas is specific to Type 2 diabetes and important in preventing insulin being made as normal. When that excess fat is removed, insulin secretion increases to normal levels. In other words, they were diabetes free.
Drain excess fat out of the pancreas
Professor Taylor of Newcastle University who also works within the Newcastle Hospitals as part of the Newcastle Academic Health Partners said: "For people with Type 2 diabetes, losing weight allows them to drain excess fat out of the pancreas and allows function to return to normal.
"So if you ask how much weight you need to lose to make your diabetes go away, the answer is one gram! But that gram needs to be fat from the pancreas. At present the only way we have to achieve this is by calorie restriction by any means -- whether by diet or an operation."
In patients who had started with Type 2 diabetes, fat levels in the pancreas (pancreatic triglyceride) decreased by 1.2% over the 8 weeks. Very exact methods were needed to be able to measure this and a new method using a special MRI scan was developed. With an average pancreas for a person with Type 2 diabetes having a volume of 50 ml, this is the equivalent of around 0.6 grams of fat.
However, the patients who had never had diabetes saw no change in the level of fat in their pancreas demonstrating that the increase in fat in the pancreas is specific to people who develop Type 2 diabetes. Importantly, individuals vary in how much fat they can tolerate in the pancreas before Type 2 diabetes occurs.
Transforming the thinking on Type 2 diabetes
Traditionally, Type 2 diabetes has been thought of as a progressive condition, controlled by diet initially then tablets, but which may eventually require insulin injections.
It affects 9% of the global population and was once known as adult-onset diabetes but is now found in young adults and children. It causes too much glucose in the blood due to the pancreas not producing enough insulin -- a hormone which breaks down glucose into energy in the cells -- together with insulin resistance, a condition in which the body responds poorly to insulin.
Previous work by Professor Taylor and his team highlighted the importance of weight loss through diet in reversing Type 2 diabetes. This work in 2011 transformed the thinking in diabetes as it was the first time that it had been demonstrated that diet could remove fat clogging up the pancreas allowing normal insulin secretion to be restored.
Professor Taylor adds: "This new research demonstrates that the change in level of fat in the pancreas is related to the presence of Type 2 diabetes in a patient. The decrease in pancreas fat is not simply related to the weight loss itself. It is not something that might happen to anyone whether or not they had diabetes. It is specific to Type 2 diabetes.
"What is interesting is that regardless of your present body weight and how you lose weight, the critical factor in reversing your Type 2 diabetes is losing that 1 gram of fat from the pancreas."
Newcastle Academic Health Partners is a collaboration involving Newcastle University, Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust and Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust. This partnership harnesses world-class expertise to ensure patients benefit sooner from new treatments, diagnostics and prevention strategies.
Reference:
1. Sarah Steven, Kieren G. Hollingsworth, Peter K. Small, Sean A. Woodcock, Andrea Pucci, Benjamin Aribisala, Ahmad Al-Mrabeh, Ann K. Daly, Rachel L. Batterham, and Roy Taylor. Weight Loss Decreases Excess Pancreatic Triacylglycerol Specifically in Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 2015 DOI: 10.2337/dc15-0750 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Type 2 diabetes teruggedraaid door het verlies van vet uit de alvleesklier
Een team van de Universiteit van Newcastle, UK, heeft aangetoond dat Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door vet ophopen in de alvleesklier - en dat minder dan een gram van dat vet te verliezen door middel van gewichtsverlies keert de diabetes.
Waarbij twee en een half miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk - en over de verhoging - Type 2 diabetes is een aandoening langdurige veroorzaakt door te veel glucose, een soort suiker in het bloed.
Het onderzoek onder leiding van professor Roy Taylor wordt online gepubliceerd in Diabetes Care en tegelijkertijd is hij de presentatie van de bevindingen op de Wereld Diabetes conferentie in Vancouver.
Bariatrische chirurgie
In een onderzoek werden 18 mensen met diabetes type 2 en 9 mensen die geen diabetes hadden gemeten gewicht, vetgehalte in de alvleesklier en insuline respons voor en na bariatrische chirurgie. De patiŽnten met type 2 diabetes gediagnosticeerd was gemiddeld 6,9 jaar, en alle minder dan 15 jaar.
De mensen met type 2 diabetes bleken vetgehalte te zijn toegenomen in de alvleesklier.
De deelnemers aan het onderzoek waren alle geselecteerd maagomleidingschirurgie voor obesitas en werden vervolgens opnieuw acht weken later voor de operatie gemeten. Na de operatie, werden mensen met type 2 diabetes onmiddellijk genomen van hun medicatie.
Beide groepen verloren evenveel gewicht, ongeveer 13% van hun oorspronkelijke gewicht. Kritisch heeft de pool van vet in de alvleesklier geen verandering in de niet-diabetici, maar daalde tot een normaal niveau bij patiŽnten met type 2 diabetes.
Hieruit blijkt dat de overtollige vet bij diabetici pancreas specifiek voor type 2 diabetes en belangrijk in het voorkomen van insuline gemaakt als normaal. Wanneer dat overtollige vet wordt verwijderd, insuline secretie stijgt tot normale niveaus. Met andere woorden, ze waren vrij diabetes.
Afvoer van overtollig vet uit de alvleesklier
Professor Taylor van Newcastle University, die werkt ook binnen de Newcastle Ziekenhuizen als onderdeel van de Newcastle Academic Health Partners zei: "Voor mensen met type 2 diabetes, het verliezen van gewicht hen in staat stelt om overtollig vet af te voeren uit de alvleesklier en laat de functie om terug te keren naar normaal.
"Dus als je vraagt hoeveel gewicht je nodig hebt om te verliezen om uw diabetes weg te gaan, is het antwoord een gram! Maar dat gram nodig om vet uit de alvleesklier zijn. Op dit moment is de enige manier waarop we hebben om dit te bereiken is door caloriebeperking met alle middelen - of door een dieet of een operatie ".
Bij patiŽnten die was begonnen met type 2 diabetes, vetgehalte in de alvleesklier (pancreas triglyceride) daalde met 1,2% ten opzichte van 8 weken. Zeer nauwkeurige methoden nodig om dit te kunnen meten en een nieuwe toepassing van een speciale MRI scan ontwikkeld. Met gemiddeld alvleesklier voor een persoon met Type 2 diabetes met een volume van 50 ml, dit komt overeen met ongeveer 0,6 gram vet.
Echter, patiŽnten die nooit diabetes hadden zich geen wijziging in het niveau van vet in de pancreas waaruit blijkt dat de toename van vet in de pancreas specifiek is voor mensen met type 2 diabetes te ontwikkelen. Belangrijk individuen variŽren in hoeveel vet ze kan verdragen voordat pancreas Type 2 diabetes treedt.
Transformeren van het denken over diabetes type 2
Traditioneel is diabetes type 2 is gedacht als een progressieve aandoening, gecontroleerd door dieet aanvankelijk dan tabletten, maar die uiteindelijk insuline-injecties nodig.
Het beÔnvloedt 9% van de wereldbevolking en was ooit bekend als ouderdomsdiabetes, maar is nu te vinden bij jonge volwassenen en kinderen. Het veroorzaakt te veel glucose in het bloed als gevolg van de pancreas niet genoeg produceren insuline - een hormoon dat glucose in de cellen uiteen in energie - samen met insulineresistentie, een aandoening waarbij het lichaam slecht reageert op insuline.
Vorige werk door professor Taylor en zijn team het belang onderstreept van het gewichtsverlies door dieet in het omkeren van type 2 diabetes. Dit werk in 2011 veranderde het denken bij diabetes zoals het was de eerste keer dat was aangetoond dat een dieet kan verwijderen vet verstoppingen van de alvleesklier waardoor normale insulineafscheiding te worden hersteld.
Professor Taylor voegt: "Dit nieuwe onderzoek toont aan dat de verandering van het niveau van vet in de pancreas is aan de aanwezigheid van type 2 diabetes bij een patiŽnt de afname alvleesklier vet wordt niet alleen betrekking op het gewichtsverlies zelf is niet.. iets dat zou kunnen gebeuren voor iedereen of ze diabetes had. Het is specifiek voor type 2 diabetes.
"Wat interessant is, is dat ongeacht uw huidige lichaamsgewicht en hoe je gewicht te verliezen, de kritische factor in het omkeren van uw diabetes type 2 is het verliezen van dat 1 gram vet uit de alvleesklier."
Newcastle Academic Health Partners is een samenwerking met de Universiteit van Newcastle, Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust en Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust. Dit partnerschap maakt gebruik van expertise van wereldklasse om ervoor te zorgen patiŽnten profiteren sneller van nieuwe behandelingen, diagnostiek en preventiestrategieŽn.

Printen

 

 

Reacties: