Home / Nieuws / ...

 

Bloeddruk en diabetes
Verlaag bloeddruk bij diabetes niet agressief
Het is niet verstandig bij patiŽnten met diabetes mellitus type 2 de systolische bloeddruk te verlagen als die al lager is dan 140 mmHg. Dat kan bij deze patiŽnten de kans op een cardiovasculair incident juist verhogen. 
Twee Zweedse artsen, Mattias BrunstrŲm and Bo Carlberg, concluderen dat op basis van een systematische review en een meta-analyse waarvan ze de resultaten publiceren in The BMJ. Ze maakten gebruik van gepubliceerde en ongepubliceerde studies Ė in totaal ging het om 49 trials waaraan bijna 74 duizend mensen deelnamen.
Ze vonden dat het verlagen van een systolische bloeddruk die hoger was dan 140 mmHg het risico op overlijden, beroerte, hartaanval of hartfalen reduceerde. Maar was die bij aanvang van de behandeling al lager dan 140 dan nam de kans op overlijden juist toe. 
Recentelijk werd de Systolic Blood Pressure Intervention Trial (Sprint) voortijdig gestaakt, omdat kwam vast te staan dat hoogrisicopatiŽnten in termen van mortaliteit baat hadden bij een verlaging van de systolische bloeddruk tot minder dan 120 mmHg, vergeleken met een groep waarbij minder dan 140 mmHg als streefgetal werd aangehouden. Belangrijk gegeven, aldus BrunstrŲm en Carlberg, is dat patiŽnten met diabetes werden geŽxcludeerd in de trial. Verlaag de bloeddruk bij deze patiŽnten juist niet te Ďagressiefí, adviseren ze.
Bron: Medisch Contact
De studie.  (Maart 2016)


 


Printen

 

 

Reacties: