Home / Nieuws / ...

 

Wegverkeer, bloeddruk en dementie*
Uit twee grote studies blijken weer eens de nadelen van veel wegverkeer, zowel qua luchtvervuiling als lawaai. Het dicht bij een drukke weg wonen geeft duidelijk meer kans op hoge bloeddruk en dementie zo blijkt uit de studies.
De studies
¹ ². (Januari 2017)


World’s largest study shows effects of long-term exposure to air pollution and traffic noise on blood pressure
Long-term exposure to air pollution is linked to a greater incidence of high blood pressure, according to the largest study to investigate the effects of both air pollution and traffic noise by following over 41,000 people in five different countries for five to nine years. 

Living Near a Busy Road Increases Dementia Risk
Risk factors for dementia include aging, family history, and genetics, as well as modifiable risks—factors that can be somewhat controlled—such as avoiding head trauma, controlling blood pressure, etc. Now, it seems living near a busy street can be added to the list of modifiable risk factors for dementia.
Canadian researchers looked at three neurological conditions—dementia, Parkinson’s disease, and multiple sclerosis (MS)—and examined the effects living near a busy road had on developing these disorders. Previous studies had linked exposure to noise and pollution caused by traffic to negative effects on cognition.
For this study, researchers followed 6.6 million people between the ages of 20 and 85 for 10 years. Ninety-five percent of participants lived within about a half mile of a major road. During the study period, 243,611 cases of dementia, 31,577 cases of Parkinson’s disease, and 9,247 cases of MS were identified. According to researchers, 7 to 11 percent of dementia cases were attributable to major road proximity.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

's Werelds grootste studie toont effecten van langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en het verkeerslawaai op de bloeddruk
langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging is gekoppeld aan een hogere incidentie van hoge bloeddruk, volgens de grootste studie naar de effecten van zowel luchtverontreiniging en verkeerslawaai onderzoeken mbv dan 41.000 mensen in vijf verschillende landen 5-9 jaar.

 

Wonen in de buurt van een drukke weg verhoogt risico op dementie
Risicofactoren voor dementie omvatten veroudering, familiegeschiedenis en genetica, en beïnvloedbare risico-factoren die enigszins kan worden geregelde zoals het vermijden hoofdtrauma, controle van de bloeddruk, enz. Nu lijkt omwonenden van een drukke straat kan worden toegevoegd aan de lijst van aanpasbaar risicofactoren voor dementie.
Canadese onderzoekers gekeken naar drie neurologische aandoeningen-dementie, ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS) -en werden de effecten omwonenden een drukke weg hadden tijdens het ontwikkelen van deze aandoeningen. Eerdere studies hadden blootstelling aan lawaai en vervuiling door het verkeer om de negatieve effecten op de cognitie met elkaar verbonden.
Voor deze studie, onderzoekers volgden 6,6 miljoen mensen tussen de leeftijden van 20 en 85 voor 10 jaar. Vijfennegentig procent van de deelnemers leefde binnen ongeveer een halve mijl van een belangrijke weg. Tijdens de onderzoeksperiode werden 243.611 gevallen van dementie, 31.577 gevallen van de ziekte van Parkinson en 9247 gevallen van MS geïdentificeerd. Volgens de onderzoekers, 7 tot 11 procent van de gevallen van dementie toe te schrijven aan de belangrijkste wegen nabijheid.


Printen

 

 

Reacties: