Home / Nieuws / ...

 

Stress en hart- en vaatzieken
Hart- en vaatziekten door overactieve amygdala 
Dat er een link bestaat tussen chronische stress en hart- en vaatziekten (HVZ) is al langer bekend. Wat de precieze onderliggende mechanismen zijn echter niet. Op basis van onderzoek bij muizen weten we al dat acute en chronische stress niet alleen de hematopoŽse stimuleren, maar ook ontsteking en atherosclerose in arteriŽn bevorderen. Of deze processen ook in mensen optreden, is de vraag. 
In The Lancet tonen Ahmed Tawakol en collegaís nu voor het eerst aan dat de activiteit van de amygdala, een hersenstructuur betrokken bij stress, verband houdt met het risico op HVZ. Volgens hen zetten overactieve amygdala het beenmerg namelijk aan om extra leukocyten te produceren. Deze leukocyten richten zich vervolgens op de bloedvaten en zorgen daar voor inflammatie en de ontwikkeling van atherosclerotische plaques. 
Tawakol e.a. baseren zich hierbij op resultaten van hun onderzoek bij 293 patiŽnten. Met behulp van PET/CT keken ze naar de activiteit van hersenen, beenmerg, arteriŽn en milt. Ze volgden deze mensen gemiddeld vier jaar. In totaal ontwikkelden 22 patiŽnten hart- en vaatziekten. Actievere amygdala bleken hiervoor een voorspellende factor te zijn (hazard 1,59). Zelfs na correctie voor andere covariabelen zoals leeftijd, sekse, hypertensie en angst (hazard 1,30-1,66). Daarnaast waren actievere amygdala geassocieerd met een actiever beenmerg en meer arteriŽle inflammatie op PET/CT. 
Ook onderzochten Tawakol e.a. bij 13 PTSS-patiŽnten de relatie tussen de amygdala-activiteit, het ervaren stressniveau en de hoogte van het CRP (als indicator van de mate van inflammatie). Wat bleek: bij patiŽnten die aangaven veel stress te hebben, waren de amygdala actiever en het CRP hoger. Ook was er meer inflammatie in de arteriŽn te zien op de PET/CT-scan. 
Volgens commentatoren Ilze Bot en Johan Kuiper, onderzoekers aan de universiteit van Leiden, laten Tawakol e.a. zien dat stress een ware risicofactor is voor het ontwikkelen van HVZ. Ze vinden dat Ė zeker gezien het toenemend aantal mensen met stress Ė deze factor opgenomen moet worden in risicoanalyses voor HVZ. Maar ze maken ook duidelijk dat meer (en grotere) onderzoeken nodig zijn om het verband tussen amygdala-activiteit en HVZ verder te onderbouwen. 
Bron: Medisch Contact
De studie. (Januari 2017)

 


Printen

 

 

Reacties: