Home / Nieuws / ...

 

Mediterraan dieet tegen ouder worden hersenen*
Uit een Schotse studie onder 967 zeventigjarigen blijkt dat een mediterraan dieet goed is om de afname van het hersenvolume bij het ouder worden tegen te gaan. Zowel op de leeftijd van 73 jaar als drie jaar later werden met MRI het hersenvolume, de hoeveelheid grijze massa en de dikte van van de hersenschors gemeten. De deelnemers die zich het meest aan een mediterraan dieet hielden bleken duidelijk minder verlies te hebben aan het totale hersenvolume, ongeveer de helft van wat normaal door het ouder worden verloren gaat. Een mediterraan dieet bestaat uit een overvloedige consumptie van fruit, plantaardig voedsel, volkoren granen, olijfolie als primaire bron van vet en gematigde hoeveelheden (vette)vis, gevogelte, mager vlees, zuivelproducten zoals kaas, eieren en wijn.
De studie. (Februari 2017)

 Mediterranean diet may have lasting effects on brain health
A new study shows that older people who followed a Mediterranean diet retained more brain volume over a three-year period than those who did not follow the diet as closely. The study is published in an online issue of Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. But contrary to earlier studies, eating more fish and less meat was not related to changes in the brain.
The Mediterranean diet includes large amounts of fruits, vegetables, olive oil, beans and cereal grains such as wheat and rice, moderate amounts of fish, dairy and wine, and limited red meat and poultry.
"As we age, the brain shrinks and we lose brain cells which can affect learning and memory," said study author Michelle Luciano, PhD, of the University of Edinburgh in Scotland. "This study adds to the body of evidence that suggests the Mediterranean diet has a positive impact on brain health."
Researchers gathered information on the eating habits of 967 Scottish people around age 70 who did not have dementia. Of those people, 562 had an MRI brain scan around age 73 to measure overall brain volume, gray matter volume and thickness of the cortex, which is the outer layer of the brain. From that group, 401 people then returned for a second MRI at age 76. These measurements were compared to how closely participants followed the Mediterranean diet.
The participants varied in how closely their dietary habits followed the Mediterranean diet principles. People who didn't follow as closely to the Mediterranean diet were more likely to have a higher loss of total brain volume over the three years than people who followed the diet more closely. The difference in diet explained 0.5 percent of the variation in total brain volume, an effect that was half the size of that due to normal aging.
The results were the same when researchers adjusted for other factors that could affect brain volume, such as age, education and having diabetes or high blood pressure.
There was no relationship between grey matter volume or cortical thickness and the Mediterranean diet.
The researchers also found that fish and meat consumption were not related to brain changes, which is contrary to earlier studies.
"It's possible that other components of the Mediterranean diet are responsible for this relationship, or that it's due to all of the components in combination," Luciano said.
Luciano noted that earlier studies looked at brain measurements at one point in time, whereas the current study followed people over time.
"In our study, eating habits were measured before brain volume was, which suggests that the diet may be able to provide long-term protection to the brain," said Luciano. "Still, larger studies are needed to confirm these results."
Michelle Luciano, Janie Corley, Simon R. Cox, Maria C. Valdés Hernández, Leone C.A. Craig, David Alexander Dickie, Sherif Karama, Geraldine M. McNeill, Mark E. Bastin, Joanna M. Wardlaw, Ian J. Deary. Mediterranean-type diet and brain structural change from 73 to 76 years in a Scottish cohort. Neurology, 2017; 10.1212/WNL.0000000000003559 DOI: 10.1212/WNL.0000000000003559 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mediterrane dieet kan blijvende effecten op de gezondheid van de hersenen hebben
Een nieuwe studie toont aan dat oudere mensen die een mediterraan dieet volgden meer hersenvolume behouden gedurende een periode van drie jaar dan degenen die niet het dieet zo nauw hebben gevolgd. De studie is gepubliceerd in online Neurologie ®, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology. Maar in tegenstelling tot eerdere studies, eten meer vis en minder vlees was niet gerelateerd aan veranderingen in de hersenen.
Het mediterrane dieet bestaat uit grote hoeveelheden groenten, fruit, olijfolie, bonen en granen zoals tarwe en rijst, matige hoeveelheden vis, zuivel en wijn, en beperkte rood vlees en gevogelte.
"Naarmate we ouder worden, het brein krimpt en we verliezen hersencellen die leren en geheugen kunnen beďnvloeden," zei studie auteur Michelle Luciano, PhD, van de Universiteit van Edinburgh in Schotland. "Dit onderzoek draagt bij aan het lichaam van bewijs dat suggereert het mediterrane dieet heeft een positieve invloed op de gezondheid van de hersenen."
De onderzoekers verzamelde informatie over de eetgewoonten van 967 Schotse mensen rond de leeftijd van 70 die geen dementie hebben. Van die mensen, 562 had een MRI-hersenscan rond de leeftijd van 73 de totale hersenvolume, grijze stof volume en dikte van de cortex, de buitenste laag van de hersenen te meten. Van die groep, 401 mensen dan terug voor een tweede MRI op de leeftijd van 76. Deze metingen werden vergeleken met hoe nauw de deelnemers volgden het mediterrane dieet.
De deelnemers varieerden in hoe dicht hun voedingsgewoonten gevolgd het mediterrane dieet principes. Mensen die niet zo nauw volgden aan het mediterrane dieet waren meer kans op een groter verlies van het totale volume van de hersenen over de drie jaar dan mensen die het dieet meer op de voet gevolgd te hebben. Het verschil in voeding uitgelegd 0,5 procent van de variatie in de totale hersenen, een effect dat half zo groot is dat als gevolg van normale veroudering.
De resultaten waren hetzelfde toen onderzoekers gecorrigeerd voor andere factoren die van invloed kunnen hersenvolume, zoals leeftijd, opleiding en met diabetes of hoge bloeddruk.
Er was geen verband tussen grijze stof volume of corticale dikte en het mediterrane dieet.
De onderzoekers vinden ook dat de vis en de vleesconsumptie niet gerelateerd waren aan de hersenen veranderingen, die in strijd is met eerdere studies.
'Het is mogelijk dat andere componenten van de mediterrane dieet verantwoordelijk voor deze relatie, of dat het door alle componenten samen, "aldus Luciano.
Luciano merkte op dat eerdere onderzoeken werd gekeken naar de hersenen metingen op één punt in de tijd, terwijl de huidige studie volgde mensen na verloop van tijd.
"In onze studie werden eetgewoonten gemeten vóór hersenvolume was, wat suggereert dat het dieet in staat zijn om bescherming op lange termijn aan de hersenen," zei Luciano. "Toch, grotere studies zijn nodig om deze resultaten te bevestigen."


Printen

 

 

Reacties: