Home / Nieuws / ...

 

B vitamines bij luchtvervuiling*
90% van de van de mensen op deze aarde wordt blootgesteld aan luchtvervuiling met waarden die de Wereld Gezondheids Organisatie als slecht voor de gezondheid beschouwt. Uit een kleine Amerikaanse studie blijkt dat supplementen van bepaalde B vitamines de door het fijnstof veroorzaakte DNA-schade grotendeels kunnen herstellen. Het betreft vitamine B6, B12 en foliumzuur. Gelet op het kleine onderzoek werden maar 10 mensen getest en gebruikten de onderzoekers slechts één dosering te weten een zeer hoge dagelijkse dosering van 2.5 mg foliumzuur, 50 mg B6 en 1 mg B12.
De studie. (Maart 2017)


B vitamins reverse DNA damage from air pollution
Taking B vitamin supplements could protect us against air pollution, which is becoming recognised as one of the world’s biggest health challenges, responsible for heart disease and other chronic problems.
High doses of the vitamin could "completely offset" the damage to our DNA caused by pollution from cars—and especially diesel cars—wood-burning stoves and industrial processes, say scientists.
These generate microscopic particles—known as PM2.5—that interfere with our DNA, and trigger a range of diseases. Scientists now suspect that air pollution is responsible for heart disease, asthma, and other chronic diseases.
But taking vitamin B seems to reverse most of the damage, scientists from Columbia University in New York have discovered. They gave a high-dose supplement—which contained 2.5mg of folic acid, 50mg of vitamin B6 and 1mg of B12—to 10 volunteers every day for a month. During that time, they were exposed to air that contained PM2.5 particulates.
The same volunteers had been earlier exposed to similar levels of the pollutant but were given a placebo, or dummy pill, to gauge any DNA damage.
At the end of the month trial with the vitamin, levels of damage to DNA were up to 76 per cent less. Similar reductions of damage were also seen with the mitochondrial DNA, which are responsible for generating energy in the cells.
The scientists point out that their study was limited to just 10 people, and other doses of the vitamin weren't tested, but say it's still a very real antidote to air pollution—until governments start cleaning up the air we have to breathe.
Around 90 per cent of the world is exposed to levels of air pollution that the World Health Organization (WHO) considers dangerous to our health.


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

B-vitaminen omgekeerde DNA-schade door luchtvervuiling
Het nemen van vitamine B-supplementen kan ons beschermen tegen luchtverontreiniging, die steeds wordt erkend als een van 's werelds grootste gezondheidsproblemen, die verantwoordelijk zijn voor hart-en vaatziekten en andere chronische problemen.
Hoge doses van de vitamine zou "volledig compenseren" de schade aan het DNA veroorzaakt door vervuiling van auto-en vooral dieselwagens-houtkachels en industriële processen, zeggen wetenschappers.
Deze genereren microscopische deeltjes-PM 2,5-die interfereren met onze DNA en leiden tot een reeks van ziekten. Wetenschappers vermoeden dat luchtvervuiling verantwoordelijk is voor hart-en vaatziekten, astma en andere chronische ziekten.
Maar het nemen van vitamine B lijkt te keren de meeste van de schade, onderzoekers van de Columbia University in New York hebben ontdekt. Ze gaven een hoge dosis-supplement die 2,5 mg foliumzuur, 50 mg vitamine B6 en B12 1 mg tot 10 vrijwilligers elke dag bevatte een maand. Gedurende die tijd werden ze blootgesteld aan lucht PM2.5 deeltjes bevatte.
Dezelfde vrijwilligers was eerder blootgesteld aan vergelijkbare niveaus van de verontreinigende stof, maar kregen een placebo, of een dummy pil, aan een DNA-schade te meten.
Aan het einde van de maand proef met vitamine niveaus van beschadiging van DNA waren tot 76 procent minder. Vergelijkbare dalingen schade werden ook gezien met het mitochondriaal DNA, die verantwoordelijk zijn voor het opwekken van energie in de cellen.
De wetenschappers wijzen erop dat hun studie was beperkt tot slechts 10 mensen, en de andere doses van de vitamine werden niet getest, maar zeggen dat het is nog steeds een zeer reële tegengif voor luchtvervuiling, totdat regeringen beginnen met het opruimen van de lucht die we hebben om te ademen.
Ongeveer 90 procent van de wereld is blootgesteld aan niveaus van luchtverontreiniging, die de World Health Organization (WHO) beschouwt gevaarlijk voor onze gezondheid.


Printen

 

 

Reacties:

éé