Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol en vaatwandstijfheid*
Uit een kleine studie onder 57 mensen met diabetes blijkt dat resveratrol, dat veel gevonden wordt in pindaís en druivenschillen, zou kunnen zorgen voor soepelere slagaders. Bij het ouder worden en zeker bij diabetes of overgewicht worden de slagaders harder wat een grotere kans geeft op hartproblemen of een beroerte. In de studie kregen de deelnemers of een placebo of een supplement resveratrol, twee weken 100mg/dag en daarna twee weken 300 mg/dag. De aanvulling met de 100 mg bleek bijna 5% en de 300 mg ruim 9% minder vaatwandstijfheid te geven en dit hoofdzakelijk bij de mensen die aan het begin van de studie de minst soepele slagaders hadden.
(Augustus 2017)


Can the antioxidant resveratrol reduce artery stiffness in diabetics?
Resveratrol, a natural compound found in red wine, peanuts, berries and the skin of red grapes, may reduce artery stiffness in some people with Type 2 diabetes, according to an abstract presented at the American Heart Association's Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology / Peripheral Vascular Disease 2017 Scientific Sessions.
"This adds to emerging evidence that there may be interventions that may reverse the blood vessel abnormalities that occur with aging and are more pronounced in people with Type 2 diabetes and obesity," said Naomi M. Hamburg, M.D., M.S., senior author of the study and chief of the vascular biology section at the Boston University School of Medicine in Massachusetts.
As the body's largest artery, the aorta, becomes stiffer, the risk of heart attacks and strokes increases. In the current study, researchers used a test called the carotid-femoral pulse wave velocity (CFPWV) to measure aortic stiffness in 57 patients with Type-2 diabetes (average age 56 years, 52 percent female, 67 percent African-American and on average rating as obese on standard height/weight charts). Tests were performed after patients consumed daily doses of 100 mg/day of resveratrol for two weeks followed by 300 mg/day of resveratrol for two weeks and after comparable placebo dosing for a total of four weeks. Participants were also tested on several other measures of their blood vessels' ability to relax and expand as needed to accommodate changes in blood flow, an important indicator of healthy blood vessel function.
Researchers found:
ē In the overall study group, there was a trend toward reduced aortic stiffness with resveratrol treatment; however, the change was not statistically significant.
ē In a subset of 23 patients with high arterial stiffness at the start of the study, the 300 mg dose of resveratrol reduced aortic stiffness by 9.1 percent, the 100 mg lowered reduced aortic stiffness to a lesser extent, 4.8 percent, while stiffness increased with the placebo treatments.
"The effect of resveratrol may be more about improving structural changes in the aorta, and less about the relaxation of blood vessels, and people with more normal aortic stiffness may not get as much benefit," Hamburg said.
In animal studies, resveratrol activates a gene (SIRT1) that delays aging and the development of several diseases. To look at that mechanism in humans, researchers in the current study took a sample of the inner lining of blood vessels from seven participants and examined the tissue for SIRT1 activity. Although they detected increased SIRT1 activity after resveratrol supplementation, the difference was not statistically significant.
"We found that resveratrol also activates the longevity gene SIRT1 in humans, and this may be a potential mechanism for the supplements to reduce aortic stiffness. However, the changes in this small and short-term study are not proof. Studies with longer treatment are needed to test the effects of a daily resveratrol supplement on vascular function," said Ji-Yao Ella Zhang, Ph.D., lead study author and postdoctoral fellow at the Whitaker Cardiovascular Institute at Boston University.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan de antioxidant resveratrol arteriŽle stijfheid verminderen bij diabetici?
Resveratrol, een natuurlijke verbinding die voorkomt in rode wijn, pinda's, bessen en de huid van rode druiven, kan de stijfheid van de slagaders verminderen bij sommige mensen met diabetes type 2, volgens een samenvatting die wordt voorgesteld bij de American Heart Association's Arteriosclerose, Trombose en Vasculaire Biologie / Perifere Vasculaire Ziekte 2017 Wetenschappelijke Sessies.
"Dit voegt toe aan opkomende bewijzen dat er interventies kunnen zijn die de afwijkingen van het bloedvat kunnen voorkomen die bij veroudering optreden en meer uitgesproken zijn bij mensen met diabetes type 2 en obesitas," zei Naomi M. Hamburg, MD, MS, senior auteur van de Studie en hoofd van de vasculaire biologie sectie aan de Boston University School of Medicine in Massachusetts.
Naarmate de lichaams grootste arterie, de aorta, stijver wordt, neemt het risico op hartaanvallen en beroertes toe. In de huidige studie gebruikten onderzoekers een test die de carotid-femorale pulsvognelheid (CFPWV) noemde om aorta-stijfheid te meten bij 57 patiŽnten met diabetes type 2 (gemiddelde leeftijd 56 jaar, 52 procent vrouwelijk, 67 procent Afrikaans-Amerikaans en gemiddeld Rating als obese op standaard hoogte / gewicht diagrammen). Tests werden uitgevoerd nadat patiŽnten dagelijkse doses van 100 mg / dag resveratrol gedurende twee weken consumeren, gevolgd door 300 mg / dag resveratrol gedurende twee weken en na een vergelijkbare placebo dosering gedurende een totaal van vier weken. Deelnemers werden ook getest op verscheidene andere maatregelen om hun bloedvaten te kunnen ontspannen en uit te breiden als nodig om veranderingen in de bloedstroom te behouden, een belangrijke indicator voor een gezonde bloedvatfunctie.
Onderzoekers vonden:
ē In de algemene studiegroep was er een tendens naar verminderde aorta stijfheid bij resveratrolbehandeling; De verandering was echter niet statistisch significant.
ē In een subset van 23 patiŽnten met hoge arteriŽle stijfheid aan het begin van de studie, verminderde de dosis 300 mg resveratrol de aorta stijfheid met 9,1 procent, de 100 mg verminderde aorta stijfheid in een mindere mate, 4,8 procent, terwijl de stijfheid toegenomen met De placebo behandelingen.
"Het effect van resveratrol kan meer zijn om de structurele veranderingen in de aorta te verbeteren, en minder over de ontspanning van de bloedvaten, en mensen met een meer normale aorta-stijfheid krijgen misschien niet zo veel voordeel," zei Hamburg.
Bij dierstudies activeert resveratrol een gen (SIRT1) dat vertraagt veroudering en de ontwikkeling van verschillende aandoeningen. Om dat mechanisme bij mensen te onderzoeken, namen onderzoekers in de huidige studie een steekproef van de binnenvoering van bloedvaten uit zeven deelnemers en onderzocht het weefsel voor SIRT1-activiteit. Hoewel ze een toename van SIRT1-activiteit na resveratrol-aanvulling detecteerden, was het verschil niet statistisch significant.
"We hebben geconstateerd dat resveratrol ook het langlevend gen SIRT1 in mensen activeert, en dit kan een mogelijk mechanisme zijn voor de supplementen om aorta stijfheid te verminderen. De veranderingen in deze kleine en korte termijn studie zijn echter geen bewijs. Nodig om de effecten van een dagelijkse resveratrol supplement op vasculaire functie te testen, "zei Ji-Yao Ella Zhang, Ph.D., hoofdstudent auteur en postdoctorale mede in het Whitaker Cardiovascular Institute bij de Boston University.

Printen

 

 

Reacties: