Home / Nieuws / ...

 

Het belang van Magnesium*
Magnesium is een belangrijk mineraal in de voeding voor goede zenuwen, spieren, botopbouw en tegen hart- en vaatziektes. Uit een studie blijkt dat goede bloedwaarden magnesium ook belangrijk zijn voor een goede werking van de belangrijke vitamine D in het lichaam. Te weinig magnesium in de voeding, iets wat bij wel de helft van de Westerse mensen het geval zal zijn, vermindert dus ook de effectiviteit van vitamine D.
De studie. (Juni 2018)


There is a caveat to the push for increased Vitamin D: Don't forget magnesium.
A review published in The Journal of the American Osteopathic Association found Vitamin D can't be metabolized without sufficient magnesium levels, meaning Vitamin D remains stored and inactive for as many as 50 percent of Americans.
"People are taking Vitamin D supplements but don't realize how it gets metabolized. Without magnesium, Vitamin D is not really useful or safe," says study co-author Mohammed S. Razzaque, MBBS, PhD, a professor of pathology at Lake Erie College of Osteopathic Medicine.
Razzaque explains that consumption of Vitamin D supplements can increase a person's calcium and phosphate levels even if they remain Vitamin D deficient. The problem is people may suffer from vascular calcification if their magnesium levels aren't high enough to prevent the complication.
Patients with optimum magnesium levels require less Vitamin D supplementation to achieve sufficient Vitamin D levels. Magnesium also reduces osteoporosis, helping to mitigate the risk of bone fracture that can be attributed to low levels of Vitamin D, Razzaque noted.
Deficiency in either of these nutrients is reported to be associated with various disorders, including skeletal deformities, cardiovascular diseases, and metabolic syndrome.
While the recommended daily allowance for magnesium is 420 mg for males and 320 mg for females, the standard diet in the United States contains only about 50 percent of that amount. As much as half of the total population is estimated to be consuming a magnesium-deficient diet.
Researchers say the magnesium consumption from natural foods has decreased in the past few decades, owing to industrialized agriculture and changes in dietary habits. Magnesium status is low in populations who consume processed foods that are high in refined grains, fat, phosphate, and sugar.
"By consuming an optimal amount of magnesium, one may be able to lower the risks of Vitamin D deficiency, and reduce the dependency on Vitamin D supplements," says Razzaque.
Magnesium is the fourth most abundant mineral in the human body after calcium, potassium, and sodium. Foods high in magnesium include almonds, bananas, beans, broccoli, brown rice, cashews, egg yolk, fish oil, flaxseed, green vegetables, milk, mushrooms, other nuts, oatmeal, pumpkin seeds, sesame seeds, soybeans, sunflower seeds, sweet corn, tofu, and whole grains.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Er is een waarschuwing voor verhoogde Vitamine D: vergeet magnesium niet.
Een recensie gepubliceerd in The Journal of the American Osteopathic Association toonde aan dat vitamine D niet kan worden gemetaboliseerd zonder voldoende magnesiumgehaltes, wat betekent dat vitamine D nog steeds wordt bewaard en inactief is voor maar liefst 50 procent van de Amerikanen.
"Mensen nemen vitamine D-supplementen maar realiseren zich niet hoe het wordt gemetaboliseerd.Zonder magnesium is vitamine D niet echt nuttig of veilig", zegt medeschoolauteur Mohammed S. Razzaque, MBBS, PhD, professor pathologie aan het meer Erie College of Osteopathic Medicine.
Razzaque legt uit dat consumptie van vitamine D-supplementen het calcium- en fosfaatgehalte van een persoon kan verhogen, zelfs als ze vitamine D-tekort hebben. Het probleem is dat mensen kunnen lijden aan vasculaire calcificatie als hun magnesiumspiegels niet hoog genoeg zijn om de complicatie te voorkomen.
PatiŽnten met optimale magnesiumspiegels hebben minder vitamine D-suppletie nodig om voldoende vitamine D-spiegels te bereiken. Magnesium vermindert ook osteoporose, wat helpt om het risico op botbreuken te verminderen dat kan worden toegeschreven aan lage vitamine D-spiegels, merkte Razzaque op.
Een tekort aan een van deze voedingsstoffen is naar verluidt geassocieerd met verschillende stoornissen, waaronder skeletafwijkingen, hart- en vaatziekten en het metabool syndroom.
Terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor magnesium 420 mg is voor mannen en 320 mg voor vrouwen, bevat het standaarddieet in de Verenigde Staten slechts ongeveer 50 procent van dat bedrag. Zoveel als de helft van de totale bevolking naar schatting consumeert een magnesium-deficiŽnt dieet.
Onderzoekers zeggen dat de consumptie van magnesium uit natuurlijke voedingsmiddelen de afgelopen decennia is afgenomen als gevolg van de geÔndustrialiseerde landbouw en veranderingen in voedingsgewoonten. De magnesiumstatus is laag in populaties die bewerkte voedingsmiddelen consumeren die rijk zijn aan geraffineerde granen, vet, fosfaat en suiker.
"Door een optimale hoeveelheid magnesium te consumeren, kan men mogelijk het risico op vitamine D-tekort verlagen en de afhankelijkheid van vitamine D-supplementen verminderen," zegt Razzaque.
Magnesium is het vierde meest voorkomende mineraal in het menselijk lichaam na calcium, kalium en natrium. Voedingsmiddelen met een hoog magnesiumgehalte omvatten amandelen, bananen, bonen, broccoli, bruine rijst, cashewnoten, eigeel, visolie, lijnzaad, groene groenten, melk, champignons, andere noten, havermout, pompoenpitten, sesamzaad, sojabonen, zonnebloempitten, zoete maÔs, tofu en volle granen.

Printen

 

 

Reacties: