Home / Nieuws / ...

 

Linzen voor betere bloedsuikerwaarden*
Uit een kleine Candese studie onder 24 deelnemers blijkt dat het eten van linzen kan zorgen voor duidelijk betere bloedsuikerwaarden en daardoor veel minder kans op o.m. diabetes. In de studie werden witte rijst of aardappels voor de helft vervangen door linzen. Bloedsuikerwaarden werden zowel voor als twee uur na de maaltijd gemeten. De helft van de witte rijst vervangen door linzen gaf 20% lagere bloedsuikerwaarden. De helft van de aardappels vervangen door linzen gaf zelfs 35% lagere bloedsuikerwaarden.
De studie. (September 2018)


Lentils significantly reduce blood glucose levels
Replacing potatoes or rice with pulses can lower your blood glucose levels by more than 20 per cent, according to a first-ever University of Guelph study.
Prof. Alison Duncan, Department of Human Health and Nutritional Sciences, and Dan Ramdath of Agriculture and Agri-Food Canada, found that swapping out half of a portion of these starchy side dishes for lentils can significantly improve your body's response to the carbohydrates.
Replacing half a serving of rice with lentils caused blood glucose to drop by up to 20 per cent. Replacing potatoes with lentils led to a 35-per-cent drop.
"Pulses are extremely nutrient-dense food that have the potential to reduce chronic diseases associated with mismanaged glucose levels," said Duncan, who worked on the study with PhD student Dita Moravek and M.Sc. students Erica Rogers, Sarah Turkstra and Jessica Wilson.
Yet very few Canadians eat lentils, she added.
"Canada has a huge production of lentils, but we export most of it and only 13 per cent of Canadians eat them on any given day," said Duncan. "We are hoping this research will make people more aware of the health benefits of eating pulses."
Published and specially featured in the Journal of Nutrition, the study involved 24 healthy adults fed four dishes -- white rice only, half white rice and half large green lentils, half white rice and half small green lentils, and half white rice and half split red lentils.
Researchers measured glucose levels in the participants' blood before they ate and during two hours afterward. They repeated the process for white potatoes alone and the same combinations of potatoes and lentils.
"We mixed the lentils in with the potatoes and rice because people don't typically eat pulses on their own, but rather consume them in combination with other starches as part of a larger meal, so we wanted the results to reflect that."
Blood glucose fell by similar amounts when half of the starch was replaced with each of the three types of lentils.
Blood glucose comprises sugar found in the blood during digestion in the upper digestive tract and depends on the starch content of foods consumed.
Pulses, such as lentils, can slow digestion and the release of sugars found in starch into the bloodstream, ultimately reducing blood glucose levels, said Duncan.
"This slower absorption means you don't experience a spike in glucose. Having high levels over a period of time can lead to mismanagement of blood glucose, which is the hallmark of Type 2 diabetes. Essentially, eating lentils can lower that risk."
Pulses contain components that inhibit enzymes involved in absorption of glucose, and fibre contained in these foods can encourage the production of short-chain fatty acids, which can also help to reduce blood glucose levels, added Duncan.
Health Canada requires a 20-per-cent reduction in blood glucose levels before a health claim about blood glucose lowering can be approved, said Duncan.
"We are hoping that building evidence for approval of a health claim for pulses will further encourage people to add pulses to their side dishes."
Dita Moravek, Alison M Duncan, Laura B VanderSluis, Sarah J Turkstra, Erica J Rogers, Jessica M Wilson, Aileen Hawke, D Dan Ramdath. Carbohydrate Replacement of Rice or Potato with Lentils Reduces the Postprandial Glycemic Response in Healthy Adults in an Acute, Randomized, Crossover Trial. The Journal of Nutrition, 2018; 148 (4): 535 DOI: 10.1093/jn/nxy018 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Linzen verminderen de bloedglucosewaarden aanzienlijk
Aardappelen of rijst vervangen door peulvruchten kan je bloedglucosewaarden met meer dan 20 procent verlagen, volgens een eerste studie ooit van de University of Guelph.
Prof. Alison Duncan, Department of Human Health en Nutritional Sciences, en Dan Ramdath van Agriculture and Agri-Food Canada, ontdekten dat het verwisselen van de helft van een deel van deze zetmeelrijke bijgerechten voor linzen de reactie van je lichaam op de koolhydraten aanzienlijk kan verbeteren.
Door een halve portie rijst te vervangen door linzen, daalde de bloedglucose tot 20 procent. Het vervangen van aardappelen door linzen leidde tot een daling van 35 procent.
"Pulsen zijn uiterst voedzame voeding die het potentieel heeft om chronische ziekten te verminderen die samenhangen met verkeerd beheerde glucosewaarden", zei Duncan, die aan de studie werkte met promovendus Dita Moravek en M.Sc. studenten Erica Rogers, Sarah Turkstra en Jessica Wilson.
Toch eten maar heel weinig Canadezen linzen, voegde ze eraan toe.
"Canada heeft een enorme productie van linzen, maar we exporteren het grootste deel en slechts 13 procent van de Canadezen eet ze op een bepaalde dag op", zegt Duncan. "We hopen dat dit onderzoek mensen meer bewust zal maken van de gezondheidsvoordelen van het eten van peulvruchten."
Gepubliceerd en speciaal vermeld in het Journal of Nutrition, het onderzoek waarbij 24 gezonde volwassenen vier maaltijden hebben gevoerd - alleen witte rijst, halve witte rijst en half grote groene linzen, halve witte rijst en half kleine groene linzen en halve witte rijst en halve spleet rode linzen.
Onderzoekers maten glucosewaarden in het bloed van de deelnemers voordat ze aten en gedurende twee uur daarna. Ze herhaalden het proces voor alleen witte aardappelen en dezelfde combinaties van aardappelen en linzen.
"We hebben de linzen vermengd met de aardappelen en rijst omdat mensen meestal geen peulvruchten eten, maar consumeren in combinatie met andere zetmelen als onderdeel van een grotere maaltijd, dus we wilden dat de resultaten dat weerspiegelden."
Bloedglucose daalde met vergelijkbare hoeveelheden wanneer de helft van het zetmeel werd vervangen door elk van de drie soorten linzen.
Bloedglucose omvat suiker die in het bloed wordt gevonden tijdens de spijsvertering in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal en is afhankelijk van het zetmeelgehalte van het geconsumeerde voedsel.
Pulsen, zoals linzen, kunnen de spijsvertering en de afgifte van suikers in zetmeel in de bloedbaan vertragen, waardoor uiteindelijk de bloedglucosespiegels worden verlaagd, zei Duncan.
"Deze langzamere absorptie betekent dat je geen piek in glucose ervaart, en dat hoge niveaus gedurende een bepaalde periode kunnen leiden tot een verkeerd beheer van de bloedglucose, wat het kenmerk is van diabetes type 2. Het eten van linzen kan dat risico verlagen."
Pulsen bevatten componenten die enzymen remmen die betrokken zijn bij de absorptie van glucose, en vezels in deze voedingsmiddelen kunnen de productie van vetzuren met een korte keten stimuleren, wat ook kan helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen, voegde Duncan toe.
Health Canada vereist een verlaging van het bloedglucosegehalte van 20 procent voordat een gezondheidsclaim over het verlagen van de bloedglucose kan worden goedgekeurd, aldus Duncan.
"We hopen dat het bouwen van bewijs voor de goedkeuring van een gezondheidsclaim voor pulsen mensen zal stimuleren om pulsen aan hun bijgerechten toe te voegen."
Dita Moravek, Alison M Duncan, Laura B VanderSluis, Sarah J Turkstra, Erica J Rogers, Jessica M Wilson, Aileen Hawke, D Dan Ramdath. Vervanging koolhydraten van rijst of aardappel met linzen Vermindert de postprandiale glycemische respons bij gezonde volwassenen in een acute, gerandomiseerde, crossover-studie. The Journal of Nutrition, 2018; 148 (4): 535 DOI: 10.1093 / jn / nxy018

Reacties: