Home / Nieuws / ...

 

Frisdranken en kinderen
Zoete drankjes leiden bij kinderen tot hogere bloeddruk en meer activatie van het sympathische zenuwstelsel
Nederlandse kinderen drinken veel suikerhoudende drankjes, zoals frisdranken, gezoete melkdrankjes en vruchtensappen. Inname van veel suikerhoudende drankjes is een risicofactor voor overgewicht bij kinderen. Het is echter onvoldoende bekend of het ook invloed heeft op de bloeddruk. Wij onderzochten het verband tussen het drinken van suikerhoudende drankjes en de bloeddruk op de leeftijd van 5-6 en 11-12 jaar. De kinderen die op 11-12 jaar gemiddeld 6 glazen per dag dronken, hadden een 2.3 mmHg hogere systolische bloeddruk. 
Op 5-6 jarige leeftijd dronken de kinderen gemiddeld 2.6 glazen suikerhoudende drankjes per dag, op 11-12 jarige leeftijd was dit 4.4 glazen per dag. De kinderen die op 11-12 jaar gemiddeld 6 glazen per dag dronken, hadden een 2.3 mmHg hogere systolische bloeddruk, vergeleken met kinderen die gemiddeld 2 glazen per dag dronken. Op 5-6 jaar vonden we hetzelfde verband, alleen minder sterk. Het verschil in bloeddruk kwam niet doordat de kinderen die veel zoete drankjes dronken zwaarder waren. Wel vonden we aanwijzingen dat een verhoogde sympathische zenuwstelsel activatie een rol speelt. Dit zou kunnen worden verklaard door fructose, een stof die veel voorkomt in suikerhoudende drankjes.
Ontmoediging suikerhoudende drankjes
Dit onderzoek pleit voor ontmoediging van het drinken van suikerhoudende drankjes, in lijn met het huidige voedingsadvies. Meer dan de helft van de kinderen die veel zoete drankjes dronken op 5-6 jaar, dronken ook veel van die drankjes op 11-12 jaar. Het beperken van suikerhoudende drankjes door ouders bij jonge kinderen kan bijdragen aan het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon van tieners.
ABCD-studie
Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van de ABCD-studie, een observationeel bevolkingsonderzoek van het Amsterdam UMC, afdeling sociale geneeskunde. In dit onderzoek worden gezondheid en ontwikkeling van 8266 in Amsterdam geboren kinderen gevolgd vanaf de zwangerschap.
Artikel
Het onderzoek is uitgevoerd door Esther de Boer, Tanja Vrijkotte, Margreet Olthof en Susanne de Rooij. Het onderzoek is gerapporteerd in een artikel in CLinical Nutrition ESPEN
Bron: Capiste.nl
De studie. (December 2018)Reacties: