Home / Nieuws / ...

 

Mediterraan dieet voor beter geheugen*
Uit een langjarige Amerikaanse studie blijkt dat een meer mediterraan dieet bij ouderen kan zorgen voor duidelijk minder cognitieve achteruitgang. Deelnemers die meer een mediterraan dieet aten, met olijfolie, fruit, groenten, peulvruchten, vis, volle granen en rode wijn, hadden duidelijk minder cognitieve achteruitgang dan zij die weinig van deze voeding aten.
De studie. (November 2019)


Study shows Mediterranean diet associated with better cognitive function in older adults
Adherence to a Mediterranean diet has been associated with less cognitive decline over five years in older adults in the United States, according to a new study led by University of Maine and the University of South Australia researchers. 
The study, conducted by researchers Alexandra Wade, Merrill Elias and Karen Murphy and published in the journal Nutritional Neuroscience, examined the relationship between Mediterranean diet adherence and cognitive function in a sample of older adults in the Maine-Syracuse Longitudinal Study (MSLS). 
MSLS, a study of aging, hypertension, cardiovascular disease and cognitive function, was launched in 1974 by Elias. It has obtained longitudinal data from young adulthood to the elder years for 1,000 individuals, and cross-sectional data for more than 2,400 individuals initially recruited from central New York and followed throughout the U.S. 
The Mediterranean diet has been associated with a range of health benefits. However, the majority of Mediterranean diet studies have been conducted in Mediterranean populations, and findings from non-Mediterranean populations are mixed.
Wade and colleagues found that participants who reported consuming a higher intake of foods associated with a Mediterranean diet, including olive oil, fruits, vegetables, legumes, fish, whole grains and red wine, experienced moderately lower rates of cognitive decline in visual spatial organization and memory, attention and global cognitive function over a five-year period.
Causal relations cannot be inferred as the study was observational, according to the researchers. However, the findings indicate that adherence to a Mediterranean diet may be capable of delaying age and disease-related cognitive decline, one of the leading risk factors of dementia. 
Future studies must examine possible associations between Mediterranean diet, such as biological factors or general good health as a positive influence on cognitive function, the researchers say. 
The research reflects a longtime collaboration between researchers at the University of South Australia and UMaine. Wade is a postdoctoral researcher at the University of South Australia; Murphy is a senior lecturer and accredited practicing dietitian at the University of South Australia; Elias is a UMaine emeritus professor of psychology and emeritus cooperating professor in the Graduate School of Biomedical Sciences and Engineering. 
Wade was a visiting foreign student at UMaine in 2017, and brought her interest and expertise in the study of the Mediterranean diet to the MSLS research group.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie toont mediterraan dieet geassocieerd met betere cognitieve functie bij oudere volwassenen
Naleving van een mediterraan dieet is in verband met minder cognitieve achteruitgang gedurende vijf jaar bij oudere volwassenen in de Verenigde Staten geassocieerd, volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Maine en de Universiteit van Zuid-AustraliŽ.
De studie, uitgevoerd door onderzoekers Alexandra Wade, Merrill Elias en Karen Murphy en gepubliceerd in het tijdschrift Nutritional Neuroscience, onderzocht de relatie tussen mediterrane dieet therapietrouw en cognitieve functie in een steekproef van oudere volwassenen in de Maine-Syracuse Longitudinal Study (MSLS).
MSLS, een onderzoek naar veroudering, hypertensie, hart- en vaatziekten en cognitieve functies, werd in 1974 gelanceerd door Elias. Het heeft longitudinale gegevens verkregen van jongvolwassenheid tot de oudere jaren voor 1.000 personen, en transversale gegevens voor meer dan 2.400 individuen die aanvankelijk waren gerekruteerd uit centraal New York en gevolgd in de VS.
Het mediterrane dieet is in verband gebracht met een reeks gezondheidsvoordelen. De meeste mediterrane voedingsonderzoeken zijn echter uitgevoerd bij mediterrane populaties en de bevindingen van niet-mediterrane populaties zijn gemengd.
Wade en collega's ontdekten dat deelnemers die aangaven een hogere inname van voedsel te gebruiken geassocieerd met een mediterraan dieet, waaronder olijfolie, fruit, groenten, peulvruchten, vis, volle granen en rode wijn, een matig lagere mate van cognitieve achteruitgang in visuele ruimtelijke organisatie en geheugen, aandacht en wereldwijde cognitieve functie gedurende een periode van vijf jaar.
Oorzakelijk verband kan niet worden afgeleid omdat de studie volgens de onderzoekers observationeel was. De bevindingen geven echter aan dat naleving van een mediterraan dieet mogelijk in staat is om de leeftijd en cognitieve achteruitgang door ziekte te vertragen, een van de belangrijkste risicofactoren voor dementie.
Toekomstige studies moeten mogelijke associaties tussen mediterrane voeding, zoals biologische factoren of algemene goede gezondheid, onderzoeken als een positieve invloed op de cognitieve functie, zeggen de onderzoekers.
Het onderzoek weerspiegelt een langdurige samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit van Zuid-AustraliŽ en UMaine. Wade is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Zuid-AustraliŽ; Murphy is senior docent en erkend diŽtist aan de Universiteit van Zuid-AustraliŽ; Elias is een UMaine emeritus hoogleraar psychologie en emeritus medewerkend professor aan de Graduate School of Biomedical Sciences and Engineering.
Wade was een bezoekende buitenlandse student aan UMaine in 2017 en bracht haar interesse en expertise in de studie van het mediterrane dieet naar de MSLS-onderzoeksgroep.