Home / Nieuws / ...

 

Overgewicht en kanker*
Uit een studie onder 220.000 deelnemers die 18 jaar gevolgd werden blijkt dat deelnemers die al voor hun veertigste jaar overgewicht (BMI > 25) hadden duidelijk meer kans hebben op kanker, en hoe meer overgewicht hoe groter de kans. Bij mannen was de kans al snel 30 tot 60% groter op darm- en nierkanker, bij vrouwen was de kans op baarmoederkanker wel 70% groter.
De studie. (Januari 2020)


Overweight before age 40 increases the cancer risk 
In an international study, lead by the University of Bergen in Norway, the researchers wanted to find out how adult overweight (BMI over 25) and obesity (BMI over 30) increase the risk of different types of cancer.
The study showed that if you were overweight before age 40, the risk of developing cancer increases by:
70 percent for endometrial cancer.
58 percent for male renal-cell cancer.
29 percent for male colon cancer.
15 percent for all obesity-related cancers (both sexes).
"Obesity is an established risk factor for several cancers. In this study, we have focused on the degree, timing and duration of overweight and obesity in relation to cancer risk," says Professor Tone Bjrge, at Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen.
Obesity increases risk over time
In the study, the researchers included adults with two or more measurements, obtained at least three years apart, and before a possible cancer diagnosis. On average, the individuals were followed for about 18 years.
Obese participants (BMI over 30) at the first and second health examination had the highest risk of developing obesity-related cancer, compared to participants with normal BMI.
"The risk increased by 64 percent for male participants and 48 percent for females," Bjrge says.
Avoid weight gain
Obesity is a global challenge and associated with increased risk of several types of cancer. The results from the study show that overweight and obese adults have an increased risk of postmenopausal breast, endometrial, renal-cell and colon cancer.
"Our key message is that preventing weight gain may be an important public health strategy to reduce the cancer risk," says Tone Bjrge.
Facts: 
The researchers used data for 220,000 individuals from the Me-Can study, with participants from Norway, Sweden and Austria.
Data from health examinations, including information on height and weight, were linked to data from national cancer registries.
27 881 individuals were diagnosed with cancer during follow-up, of which 9761 (35 percent) were obesity-related.
Tone Bjrge, Christel Hggstrm, Sara Ghaderi, Gabriele Nagel, Jonas Manjer, Steinar Tretli, Hanno Ulmer, Sophia Harlid, Ann H Rosendahl, Alois Lang, Pr Stattin, Tanja Stocks, Anders Engeland. BMI and weight changes and risk of obesity-related cancers: a pooled European cohort study. International Journal of Epidemiology; DOI: 10.1093/ije/dyz188 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Overgewicht vr 40 jaar verhoogt het risico op kanker
In een internationale studie, geleid door de Universiteit van Bergen in Noorwegen, wilden de onderzoekers ontdekken hoe overgewicht bij volwassenen (BMI boven 25) en obesitas (BMI boven 30) het risico op verschillende soorten kanker verhogen.
De studie toonde aan dat als je te zwaar was vr de leeftijd van 40, het risico op het ontwikkelen van kanker toeneemt met:
70 procent voor baarmoederkanker.
58 procent voor mannelijke niercelkanker.
29 procent voor mannelijke darmkanker.
15 procent voor alle aan obesitas gerelateerde kankers (beide geslachten).
"Obesitas is een gevestigde risicofactor voor verschillende vormen van kanker. In deze studie hebben we ons gericht op de mate, timing en duur van overgewicht en obesitas in relatie tot het risico op kanker", zegt professor Tone Bjrge, bij het Department of Global Public Health and Primary Care. , Universiteit van Bergen.
Obesitas verhoogt het risico in de loop van de tijd
In het onderzoek namen de onderzoekers volwassenen op met twee of meer metingen, verkregen met een tussenperiode van ten minste drie jaar, en vr een mogelijke diagnose van kanker. Gemiddeld werden de individuen ongeveer 18 jaar gevolgd.
Zwaarlijvige deelnemers (BMI boven de 30) bij het eerste en tweede gezondheidsonderzoek hadden het hoogste risico op obesitas-gerelateerde kanker, vergeleken met deelnemers met normale BMI.
"Het risico steeg met 64 procent voor mannelijke deelnemers en 48 procent voor vrouwen," zegt Bjrge.
Vermijd gewichtstoename
Obesitas is een wereldwijde uitdaging en gaat gepaard met een verhoogd risico op verschillende soorten kanker. De resultaten van de studie tonen aan dat volwassenen met overgewicht en obesitas een verhoogd risico hebben op postmenopauzale borst-, endometrium-, niercel- en darmkanker.
"Onze kernboodschap is dat het voorkomen van gewichtstoename een belangrijke strategie voor de volksgezondheid kan zijn om het risico op kanker te verminderen", zegt Tone Bjrge.
feiten:
De onderzoekers gebruikten gegevens voor 220.000 personen uit de Me-Can-studie, met deelnemers uit Noorwegen, Zweden en Oostenrijk.
Gegevens van gezondheidsonderzoeken, inclusief informatie over lengte en gewicht, werden gekoppeld aan gegevens van nationale kankerregisters.
27 881 personen werden gediagnosticeerd met kanker tijdens de follow-up, waarvan 9761 (35 procent) aan obesitas gerelateerd waren.
Tone Bjrge, Christel Hggstrm, Sara Ghaderi, Gabriele Nagel, Jonas Manjer, Steinar Tretli, Hanno Ulmer, Sophia Harlid, Ann H Rosendahl, Alois Lang, Pr Stattin, Tanja Stocks, Anders Engeland. BMI en gewichtsveranderingen en risico op obesitasgerelateerde kankers: een gepoolde Europese cohortstudie. International Journal of Epidemiology; DOI: 10.1093 / ije / dyz188