Home / Nieuws / ...

 

Gevolgen teveel B-vitamines*
Dat vitamines belangrijk zijn voor een goede gezondheid is een gegeven doch teveel lijkt niet zo goed blijkt uit twee studies. Een grote Amerikaanse studie onder vrouwen laat zien dat het langdurig nemen van supplementen van vitamine B6 en B12 in hogere dosering dan geadviseerd wordt de kans op een heupfractuur wel met 50% kan vergroten. In een artikel in Medisch Contact wordt een Nederlandse studie besproken, waaruit blijkt dat hoge bloedwaarden vitamine B12 bij ouderen de kans op een vroegtijdige dood doen vergroten.
Het artikel: Associatie tussen hoog vitamine-b12 en sterfte 
Hogere bloedgehaltes van vitamine-b12 hangen samen met een grotere kans op overlijden binnen tien jaar. Het is niet aangetoond dat deze relatie causaal is. Jose Flores-Guerrero en andere onderzoekers van het UMCG beschrijven de resultaten van hun observationele studie in JAMA Network Open. 
De onderzoekers voerden een prospectieve cohortstudie uit bij deelnemers aan een langer lopende Groningse studie. Zij includeerden 5571 mensen (gemiddeld 54 jaar oud) die geen vitamine b12 injecteerden. Zij gingen na of er een verband was tussen de vitamine-b12-concentratie bij aanvang en overlijden tijdens de gemiddelde follow-up van acht jaar. Dat bleek het geval: in het hoogste kwartiel (het kwart mensen met de hoogste b12-waarden, namelijk boven de 455 pg/ml) overleden 65,7 mensen per 10 duizend persoonsjaren, tegenover 33,8 in het laagste kwartiel (b12 lager dan 339 pg/ml). Dit verschil verdween deels door correctie voor onder meer leeftijd en nierfunctie, maar er bleef een statistisch significante relatie tussen vitamine-b12 bij aanvang en voortijdig overlijden. Op basis van deze studie valt niet te zeggen wat de doodsoorzaak bij de ‘extra’ sterfgevallen is, maar er lijkt geen sprake van hogere cardiovasculaire sterfte.
Onderzoeker Flores-Guerrero, die promoveert op onderzoek naar biomarkers van voedingsstatus als voorspeller van metabole ziekte, benadrukt telefonisch dat hij geen causaal verband tussen hogere b12-waardes en voortijdig overlijden heeft aangetoond: ‘Ik vermoed dat we de vitamine-b12-concentratie hier moeten zien als een biomarker van een andere conditie, zoals biologische veroudering. Het ingewikkelde van deze vitamine is dat hij zowel iets zegt over voedingsstatus als over algehele gezondheid. Volgende stappen in het onderzoek zijn een cohortstudie waarbij we ook kijken naar het voedingspatroon en onderzoek waarbij we met mendeliaanse randomisatie nagaan in hoeverre vitamine-b12 zelf de samenhang verklaart.’
In de discussie schreven de onderzoekers dat hun resultaten erop lijken te wijzen dat men voorzichtig moet zijn om vitamine b12 te suppleren als er geen sprake is van een deficiëntie. Het is de vraag in hoeverre die waarschuwing gerechtvaardigd is op basis van deze studie, erkent Flores-Guerrero, aangezien deelnemers van wie bekend was dat zij b12-injecties kregen, waren geëxcludeerd. En bovendien omdat hij zelf ook aanneemt dat de vitamine eerder als een biomarker van een andere conditie moet worden gezien dan als oorzaak van voortijdige sterfte. 
De studies
¹  ². (Januari 2020)