Home / Nieuws / ...

 

Vrouwen en bloeddruk
Bloeddruk verhoogt eerder en sneller bij vrouwen
Gemiddeld genomen begint bloeddrukverhoging bij vrouwen eerder in het leven dan bij mannen en die verhoging verloopt ook sneller. Dat blijkt uit onderzoek door Hongwei Ji e.a. gepubliceerd in JAMA Cardiology. 
De wetenschappers baseren zich op een analyse van 144.599 bloeddrukmetingen, verzameld over een periode van 43 jaar, van 32.833 deelnemers aan de studie die in leeftijd variëren van 5 tot 98 jaar. Ze gingen daarbij op zoek naar aanwijzingen en patronen over wanneer en hoe de bloeddruk (versneld) begint te stijgen. 
Volgens onderzoeksleider Susan Cheng betekent dit dat – mits de hypertensiedrempel precies op dezelfde manier wordt gedefinieerd – een 30-jarige vrouw met hoge bloeddruk waarschijnlijk een hoger risico op hart- en vaatziekten heeft dan een man met hoge bloeddruk op dezelfde leeftijd. Ook al doen die ziekten zich pas later voor dan bij mannen, en presenteren ze zich op een andere manier. 
Volgens commentator Nanette Wenger wordt onvoldoende ingezien dat systemische hypertensie voor vrouwen een grotere last betekent dan voor mannen en dat hoge bloeddruk bij vrouwen meer nadelige pathofysiologische gevolgen heeft dan voor mannen, zoals linkerventrikelhypertrofie, hartfalen met en zonder gepreserveerde ejectiefractie, verhoogde arteriële stijfheid, diabetes en chronische nierziekte.
Bron: Medisch Contact
De studies
¹ ². (Januari 2020)