Home / Nieuws / ...

 

Voor preventie en tegen marktwerking
Een artikel hierover in Medisch Contact.
"Arts start petitie voor preventie en tegen marktwerking
Schaf marktwerking af want die belemmert samenwerking en neem preventie als basis voor het gezondheidszorgstelsel. Hiertoe roept oud-huisarts Paul Jonas met een groep artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg de politiek op met een petitie. Die is tot nu toe ruim vijfduizend keer ondertekend. 
De politiek moet de coronacrisis aangrijpen om de zorg te hervormen, vinden de opstellers van de petitie onder aanvoering van Paul Jonas, adviseur van Buurtzorg en docent aan het LUMC. De groep constateert ‘dat er onnodig veel mensen sterven aan hart- en vaatziekten, diabetes en aandoeningen door roken, aan covid-19 en aan mogelijk komende epidemieën, ondanks ons harde werk en ons dure zorgstelsel.’ Ook vinden zorgprofessionals dat de politiek te weinig doet aan het voorkómen van ziekte door bijvoorbeeld wetgeving om de tabaks- en voedingsindustrie in te tomen. Bovendien heeft marktwerking vaak het effect dat niet op het juiste moment de juiste maatregelen worden genomen, vindt de groep. Als voorbeeld daarvan noemen ze ‘vaccinontwikkeling, en het voorzien van genoeg mondkapjes’. De ondertekenaars voegen daaraan toe: ‘We beseffen dat dit een omvangrijke operatie is en vragen u (de minister van VWS, red.) gezien de urgentie, om nù met de voorbereidingen hiervoor te beginnen.’
Jonas heeft zich in zijn huisartsentijd veel beziggehouden met preventie en publiceerde in Medisch Contact over zijn ervaringen in Cuba waar de zorg gestoeld is op preventie. ‘De covid-19-pandemie laat ons zien waar het aan schort in onze zorg. Er zijn zo veel belangentegenstellingen. Maar veel professionals en organisaties willen dat anders, daarom ben ik een petitie begonnen. Er moet iets gebeuren en er is momentum, de miljarden vliegen over de tafel.’"
Het artikel.
(April 2020)