Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels tegen leverproblemen*
Een Chinese studie onder ruim 23.000 deelnemers laat zien dat voldoende vezels in de voeding belangrijk voor een gezonde lever. Het zijn vooral de onoplosbare vezels, die gevonden worden in groenten, speciaal de groene bladgroenten, de schil van fruit, knol- en wortelgewassen, volkoren tarwe producten, tarwezemelen, ma´szemelen, bonen, peulen, linzen en noten en zaden die zorgen voor een duidelijk lagere kans op het krijgen van een vette lever. Op lange termijn kan een vette lever leiden tot cirrose en leverkanker en ook tot insulineresistentie en diabetes type-2.
De studie. (Mei 2020)


Insoluble dietary fibre intake is associated with lower prevalence of newly-diagnosed non-alcoholic fatty liver disease in Chinese men: a large population-based cross-sectional study
Yang Xia, Shunming Zhang, Qing Zhang, Li Liu, Ge Meng, Hongmei Wu, Xue Bao, Yeqing Gu, Shaomei Sun, Xing Wang, Ming Zhou, Qiyu Jia, Kun Song, Qijun Wu, Kaijun Niu & Yuhong Zhao 
Nutrition & Metabolism volume 17, Article number: 4 (2020) Cite this article 
Abstract
Background
The health benefits of dietary fibre (DF) intake on non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) are controversial. Thus, this large cross-sectional study aimed to determine the associations between DF intake and the prevalence of newly-diagnosed NAFLD in a large general population.
Methods
A total of 23,529 participants were enrolled in the analyses. Newly-diagnosed NAFLD was diagnosed according to liver ultrasonography and history of alcohol intake. DF intake was assessed using a validated self-administered food frequency questionnaire. Logistic regression analysis was applied to estimate the associations between DF intake and NAFLD.
Results
In total, 18.81% (n = 4426) of the participants were newly diagnosed with NAFLD. Compared with the participants in the lowest quartile of DF intake, the ORs (95% CI) for the participants in the highest quartile were 0.81 (0.67, 0.97), 0.78 (0.62, 0.99), and 0.85 (0.62, 1.17) for all participants, men, and women, respectively. Compared with the participants in the lowest quartile of insoluble DF intake, the ORs (95% CI) for the participants in the highest quartile were 0.70 (0.58, 0.85), 0.60 (0.47, 0.76), and 0.95 (0.68, 1.32) in all participants, men, and women, respectively. No association was observed between soluble DF intake and NAFLD. DF from whole grain, soy foods, vegetables, and nuts but not fruits were negatively associated with NAFLD.
Conclusions
A higher intake of insoluble DF is associated with lower prevalence of newly-diagnosed NAFLD in men. Moreover, intake DF from whole grain, soy foods, vegetables, and nuts, but not fruits have favorable effect on the prevalence of newly diagnosed NAFLD. Further cohort studies and randomized controlled trials are needed to validate this finding.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onoplosbare inname van voedingsvezels wordt geassocieerd met een lagere prevalentie van nieuw gediagnosticeerde niet-alcoholische leververvetting bij Chinese mannen: een groot populatie-gebaseerd cross-sectioneel onderzoek
Yang Xia, Shunming Zhang, Qing Zhang, Li Liu, Ge Meng, Hongmei Wu, Xue Bao, Yeqing Gu, Shaomei Sun, Xing Wang, Ming Zhou, Qiyu Jia, Kun Song, Qijun Wu, Kaijun Niu & Yuhong Zhao
Nutrition & Metabolism volume 17, Artikelnummer: 4 (2020) Citeer dit artikel
Abstract
Achtergrond
De gezondheidsvoordelen van inname van voedingsvezels (DF) bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) zijn controversieel. Deze grote cross-sectionele studie was dus bedoeld om de associaties te bepalen tussen de inname van DF en de prevalentie van nieuw gediagnosticeerde NAFLD in een grote algemene populatie.
Methoden
In totaal namen 23.529 deelnemers deel aan de analyses. De nieuw gediagnosticeerde NAFLD werd gediagnosticeerd volgens de echografie van de lever en de geschiedenis van de alcoholinname. De DF-inname werd beoordeeld aan de hand van een gevalideerde, zelf toegediende voedselfrequentie-vragenlijst. Logistische regressieanalyse werd toegepast om de associaties tussen DF-inname en NAFLD te schatten.
Resultaten
In totaal werd 18,81% (n = 4426) van de deelnemers opnieuw gediagnosticeerd met NAFLD. Vergeleken met de deelnemers in het laagste kwartiel van DF-inname, waren de OR's (95% BI) voor de deelnemers in het hoogste kwartiel 0,81 (0,67, 0,97), 0,78 (0,62, 0,99) en 0,85 (0,62, 1,17) voor iedereen deelnemers, mannen en vrouwen, respectievelijk. Vergeleken met de deelnemers in het laagste kwartiel van onoplosbare DF-inname, waren de OR's (95% BI) voor de deelnemers in het hoogste kwartiel 0,70 (0,58, 0,85), 0,60 (0,47, 0,76) en 0,95 (0,68, 1,32) in alle deelnemers, respectievelijk mannen en vrouwen. Er werd geen verband waargenomen tussen de inname van oplosbare DF en NAFLD. DF van volkoren granen, sojavoedsel, groenten en noten maar niet van fruit werden negatief geassocieerd met NAFLD.
Conclusies
Een hogere inname van onoplosbare DF wordt geassocieerd met een lagere prevalentie van nieuw gediagnosticeerde NAFLD bij mannen. Bovendien heeft inname van DF uit volkoren granen, sojaproducten, groenten en noten, maar niet uit fruit, een gunstig effect op de prevalentie van nieuw gediagnosticeerde NAFLD. Verdere cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde studies zijn nodig om deze bevinding te valideren.