Home / Nieuws / ...

 

Voeding tegen hoge bloeddruk*
Twee studies die het belang van bepaalde voeding laten zien tegen hoge bloeddruk. De eerste studie laat zien dat voeding rijk aan het nutriŽnt quercetine, veel te vinden in uien, thee en gekleurde appels zorgt voor duidelijk lagere bloeddruk en ook betere cholesterolwaarden. De tweede studie laat zien dat ook het eten van rode bosbessen wel eens kan zorgen voor een lagere bloeddruk. Nog een studie laat zien dat met mindfulness therapie ook een hoge bloeddruk goed aan te pakken is. 
De studies
Ļ . (Mei 2020)


Plant pigment can significantly reduce blood pressure
A new paper in Nutrition Reviews finds that intake of the flavonoid quercetin can greatly reduce high blood pressure in patients suffering from cardiovascular disease. 
Researchers here consulted multiple studies that assessed the impact of quercetin on blood pressure and glucose levels. Quercetin is a plant pigment commonly found in many plants and foods, such as onions, teas, apples and red wine. Each study utilized here assessed blood glucose, total cholesterol, and/or insulin. 17 studies with a total of 886 participants were included.
The pooled result from 13 treatment arms throughout the studies consulted showed that quercetin administration markedly reduced systolic blood pressure. Participants who consumed quercetin for eight weeks or more showed significantly changed levels of high-density lipoprotein cholesterol. Quercetin did not markedly influence total cholesterol, or significantly alter fasting blood glucose concentrations. Quercetin was not found to cause serious adverse events in any of the included studies.
The review concluded that a reduction in blood pressure of more than 10 mmHg lowers cardiovascular risk by 50% for heart failure, 35% - 40% for stroke, and approximately 20% to 25% for myocardial infarction. Researchers here found that the favorable effects of quercetin on blood pressure support the use of quercetin for patients with hypertension. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Plantpigment kan de bloeddruk aanzienlijk verlagen
Een nieuw artikel in Nutrition Reviews stelt vast dat de inname van flavonoÔde quercetine de hoge bloeddruk bij patiŽnten met hart- en vaatziekten aanzienlijk kan verlagen.
Onderzoekers hebben hier meerdere onderzoeken geraadpleegd die de impact van quercetine op de bloeddruk en glucosespiegels hebben beoordeeld. Quercetine is een plantenpigment dat veel voorkomt in veel planten en voedingsmiddelen, zoals uien, thee, appels en rode wijn. Elk hier gebruikt onderzoek beoordeelde bloedglucose, totaal cholesterol en / of insuline. Er werden 17 onderzoeken met in totaal 886 deelnemers geÔncludeerd.
Het gepoolde resultaat van 13 behandelarmen tijdens de geraadpleegde onderzoeken toonde aan dat toediening van quercetine de systolische bloeddruk aanzienlijk verminderde. Deelnemers die acht weken of langer quercetine gebruikten, vertoonden significant veranderde niveaus van lipoproteÔne-cholesterol met hoge dichtheid. Quercetine had geen duidelijke invloed op het totale cholesterol of veranderde de nuchtere bloedglucoseconcentraties niet significant. Quercetin bleek in geen van de opgenomen onderzoeken ernstige bijwerkingen te veroorzaken.
De review concludeerde dat een verlaging van de bloeddruk met meer dan 10 mmHg het cardiovasculaire risico met 50% verlaagt voor hartfalen, 35% - 40% voor beroerte en ongeveer 20% tot 25% voor myocardinfarct. Onderzoekers ontdekten hier dat de gunstige effecten van quercetine op de bloeddruk het gebruik van quercetine voor patiŽnten met hypertensie ondersteunen.