Home / Nieuws / ...

 

Meer vegetarisch tegen infecties*
Een Taiwanese studie laat zien dat een meer vegetarische voeding wel eens kan zorgen voor minder kans op een urineweginfectie. Echte vegetariŽrs hebben volgens de studie wel 16% minder kans op urineweginfecties en dat geldt dan vooral voor mannen , mannen die trouwens ook zonder een dieetaanpassing bijna 80% minder kans hebben op een urineweginfectie dan vrouwen zo blijkt ook uit de studie.
De studie. (Juni 2020)


Vegetarian diet linked with lower risk of urinary tract infections
A vegetarian diet may be associated with a lower risk of urinary tract infections (UTIs), a study in Scientific Reports suggests. 
UTIs are usually caused by gut bacteria, such as E. coli, which enter the urinary tract through the urethra and affect the kidneys and bladder. Previous research has shown that meat is a major reservoir for E. coli strains known to cause UTIs, but it is unknown whether avoiding meat reduces the risk of UTIs.
Chin-Lon Lin and colleagues assessed the incidence of UTIs in 9,724 Buddhists in Taiwan, who participated in the Tzu Chi Vegetarian Study, a study investigating the role of a vegetarian diet on health outcomes in Taiwanese Buddhists. The authors found that the overall risk of UTIs was 16% lower in vegetarians than in non-vegetarians. Of the 3,040 vegetarians in the study, 217 developed a UTI compared to 444 UTI cases in 6,684 non-vegetarians studied. The reduced UTI risk associated with a vegetarian diet was greater in men than women, although overall UTI risk for men was 79% lower than for women, regardless of diet.
The authors suggest that by not eating common sources of E. coli, such as poultry and pork, vegetarians may avoid ingesting E. coli that may cause UTIs. They also propose that the higher fibre diet of many vegetarians may prevent the growth of E. coli in the gut and decrease UTI risk by making the intestine more acidic. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vegetarisch dieet gekoppeld aan een lager risico op urineweginfecties
Een vegetarisch dieet kan worden geassocieerd met een lager risico op urineweginfecties (UTI's), suggereert een onderzoek in Scientific Reports.
UTI's worden meestal veroorzaakt door darmbacteriŽn, zoals E. coli, die via de urethra in de urinewegen terechtkomen en de nieren en blaas aantasten. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat vlees een belangrijk reservoir is voor E. coli-stammen waarvan bekend is dat ze UTI's veroorzaken, maar het is onbekend of het vermijden van vlees het risico op UTI's vermindert.
Chin-Lon Lin en collega's beoordeelden de incidentie van UTI's bij 9.724 boeddhisten in Taiwan, die deelnamen aan de Tzu Chi Vegetarische Studie, een onderzoek naar de rol van een vegetarisch dieet op gezondheidsresultaten bij Taiwanese boeddhisten. De auteurs ontdekten dat het algemene risico op UTI's 16% lager was bij vegetariŽrs dan bij niet-vegetariŽrs. Van de 3.040 vegetariŽrs in de studie ontwikkelden er 217 een UTI in vergelijking met 444 UTI-gevallen bij 6.684 niet-vegetariŽrs die werden bestudeerd. Het verminderde UTI-risico geassocieerd met een vegetarisch dieet was groter bij mannen dan bij vrouwen, hoewel het algehele UTI-risico voor mannen 79% lager was dan voor vrouwen, ongeacht het dieet.
De auteurs suggereren dat vegetariŽrs door het niet eten van gemeenschappelijke bronnen van E. coli, zoals gevogelte en varkensvlees, kunnen voorkomen dat ze E. coli binnenkrijgen die UTI's kunnen veroorzaken. Ze stellen ook voor dat het dieet met veel vezels van veel vegetariŽrs de groei van E. coli in de darm kan voorkomen en het UTI-risico kan verminderen door de darm zuurder te maken.